8. aug, 2021

Det gigantiska bedrägeriet framträder allt tydligare

Nya Tider avslöjar nu innehållet i de avtal Pfizer skrivit med ett antal länder, som köper deras ”vacciner”. Avtalen och allt omkring dem är minst sagt chockerande – och avslöjar det som många sett komma under mycket lång tid – nämligen det skrämmande förhållandet att läkemedelsföretagen nu har tillräckligt med makt (och ekonomiska tillgångar) för att utan problem kunna köra över både parlament och regeringar världen över.

Det vi nu ser är det ultimata resultatet av den maktförskjutning som pågått sedan ”Flexnerrapporten” publicerades i USA 1910. Då förbjöds i princip alla enkla och naturliga sätt att förebygga och bota sjukdom, och endast kemiska produkter (”läkemedel”) fick därefter användas av läkarna.

Detta innebar en gigantisk marknad för bl.a. familjerna Rockefeller och Carnegie, som därmed fick användning för alla syntetiska produkter de kunde framställa av sina i huvudsak petrokemiska produkter. Det medförde sedan en oerhörd ansamling av ekonomisk makt hos de redan superrika, och på sikt en oerhört stor skada för folkhälsan, vilket vi nu precis ser resultera i världshistoriens sannolikt största bedrägeri - och ett bedrägeri, som får oöverskådliga konsekvenser, såväl ekonomiskt som socialt och och medicinskt - möjligen för all framtid.

När vi nu kan se innehållet i de avtal som tecknats mellan tillverkarna och försäljarna av de ”vacciner” som sprids över hela världen, så finner vi, att dessa är absolut ”vattentäta” för den säljande parten – medan köparna fråntas alla rättigheter. Den globalt spridda – och helt orealistiska – skräcken för Covid-19 har skrämt vett och sans ur alla beslutsfattare, och kanske 90 % av alla övriga!

Regeringsföreträdare har låtit sig luras att underteckna avtal med fullständigt orimliga villkor, som innebär bl.a. att även om man snart upptäcker, att alla som tagit dessa ”vacciner” dör av dem inom ett år, så tvingas köparna att fortsätta betala för de dödliga produkterna enligt kontraktet. Och säljarna har lyckats friskriva sig från varje juridisk talan – och i vissa fall t.o.m. krävt tillgångar i fastigheter och andra anläggningar som ekonomisk garanti för leveranserna – och som täckning av de kostnader som ändå skulle kunna bli aktuella i samband med juridisk tvist.

Även detta måste betraktas som fullkomligt unikt! Och att någon vid sina sinnens fulla bruk kunnat skriva på sådana avtal är fullkomligt obegripligt! I andra sammanhang skulle ett sådant agerande självklar innebära åtal och långa fängelsestraff (i vissa länder sannolikt dödsstraff).

Ingenstans talar man om, att vad som pågår nu är vad man i vanligt språkbruk skulle kalla en ”klinisk prövning”, som normalt alla nya läkemedel genomgår, innan de ev. blir godkända.

Det brukar då handla om några hundra (eller i vissa fall tusen) försökspersoner. Nu genomför man en klinisk prövning på ett icke godkänt ”vaccin” med några MILJARDER människor! Och nästan ingen tycks anse att det är märkligt! Och de som ändå vågar framföra den åsikten betraktas som ”konspirationsteoretiker” eller bara genuint okunniga!

Man skulle kunna tro, att det hela bara är en ond dröm! Men tyvärr är det alldeles sant!

När jag en gång började mina akademiska studier, som innefattade vetenskaplig metodik och ett strikt regelverk för hur vetenskapliga studier skall genomföras, kunde jag inte i min vildaste fantasi ana, att jag i min livstid skulle få uppleva något ens i närheten av detta.

Normal vetenskaplig metod och hypotesprövning åsidosätts nu totalt, på ett sätt som vilken amatör som helst med bibehållet sunt förnuft och förmåga till logiskt tänkande borde kunna avslöja!

Och allt detta för att några företag och enskilda skall kunna öka sina redan astronomiska tillgångar! Deras omättliga girighet kostar nu människoliv varje dag. Så har det varit i många år, men nu sker det i en skala som trotsar all beskrivning, och med stöd av media, myndigheter och de flesta läkare. Och detta sker under förevändningen att man räddar liv!

Det skräckscenario som beskrivs i George Orwell dystopiska roman ”1984” har redan passerats med stor marginal! Och vi är sannolikt bara i början på det som kommer att ske…

I de avtal som nu avslöjats – mellan Pfizer och olika länder – kan man se, att företaget avsäger sig allt ansvar för sjukvård och annat, som kan förorsakas av ”vaccinerna”, hur stora kostnaderna än blir. Det betyder i klartext att alla sådana utgifter drabbar landets skattebetalare. Och eftersom avtalen flagrant bryter mot dessa länders lagstiftning, så har de endast kunnat undertecknas på regeringsnivå.

Avtalens utformning förklarar varför propagandan för massvaccinering har en totalitär karaktär, och varför ingen debatt eller det minsta ifrågasättande tillåts.

När nu allt fler uppgifter kommer om att majoriteten av dem som hamnar på sjukhus med allvarliga covidsymtom är människor som har vaccinerats, framträder de här avtalen som alldeles orimliga – för att inte säga kriminella.

Köparna (länderna) har tvingats underteckna bindande avtal – utan att veta vad de köpt!

Den 28 juli 2021 rapporterade NCB Chicago, att 169 personer i Illinois avlidit och 644 vårdas på sjukhus för Covid-19. ALLA VAR FULLVACCINERADE!

Israel, med sina 9,3 miljoner invånare, var bland de första att teckna avtal med Pfizer. Vaccinationsgraden i landet är ca 55 %, och 11 051 469 doser vaccin har distribuerats. Den 30 juni 2021 publicerades den oroväckande nyheten att fullvaccinerade patienter utgjorde hälften av Covidsjuka vuxna, som vårdades på sjukhus i Israel. Och på bara drygt en månad har siffrorna ökat dramatiskt. Bland covidsjuka i åldersgruppen 20 – 29 år är nästan 80 % fullvaccinerade, och även andelen i åldrarna 30 – 69 år ligger på 80 % fullvaccinerade, samt mer än 90 % i gruppen över 70 år. (senaste uppgifter talar om uppemot 95 % för samtliga).

Israel kommer nu – precis som Sverige – att ge en tredje dos! Till synes en närmast oändlig marknad för vaccintillverkarna!

Även från Island – som har en vaccinationsgrad på 71,1 % - kommer oroande rapporter om att majoriteten av de covidsjuka är fullvaccinerade!

Det är cybersäkerhetsexperten Ehden Biber, boende i England, men med israeliskt ursprung, som lyckats avslöja Pfizers avtal med sina kunder. När han gick ut med informationen på Twitter, så raderades den naturligtvis omedelbart.

Grunden i Bibers avslöjande är Pfizers avtal med Albanien, och det publicerades i tidningen ”Gogo.al” i januari. Men ingen enda journalist tycks ha funnit denna sensationella läcka tillräckligt intressant för att rapportera om den!

Priserna för Pfizers ”vacciner” varierar – antagligen efter betalningsförmåga och och hur desperat varje land är för att komma åt vaccinet. Så betalar t.ex. Albanien 12 dollar per dos, USA 19,5 dollar per dos, och Israel 62 dollar!

En grupp oberoende undersökande journalister i Sydamerika har avslöjat, att Pfizer i förhandlingar med bl.a. Brasilien och Argentina har krävt att länderna ställer statliga tillgångar som ambassadbyggnader och militärbaser som garanti för framtida kostnader för eventuella rättsfall.

Sverige har nyligen gått med på höjda priser per vaccindos i EU:s senaste avtal med med Pfizer/Biontech och Moderna. För Pfizer/Biontech från 160 till 200 kr per dos, och för Moderna från 190 till 220 kr.

Anledningen till prishöjningen skulle vara att preparaten har ”uppdaterats”!

Min uppfattning – som delas av forskare – är att den intensiva propagandan för att få alla att vaccinera sig också kan vara i avsikten att undanröja ”kontrollgruppen”. Om det fortfarande finns en avsevärd grupp icke vaccinerade medborgare, så utgör de självklart en sorts kontrollgrupp (om än inte slumpmässigt utvald). Om man efter en tid upptäcker att man i denna grupp blir mindre sjuka än de som vaccinerats, så tvingas man förstås inse vilket gigantiskt misstag massvaccineringen varit.

Och självklart vill man till varje pris undvika detta.

Att använda kontrollgrupper vid försök är en självklarhet inom seriös forskning, men här han man högst medvetet frångått denna självklara princip. Med tanke på det utfall av vaccineringarna som nu blir allt tydligare, så är det inte svårt att se en anledning till detta avsteg från normal forskningsmetodik!

Länk till originalartikeln i Nya Tider finns här.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?