5. aug, 2021

Uppgifter om Covid och ”vaccinerna” av Dr Bryan ArdisDet finns numera på nätet en mängd ”shower”, där ”kändisar” av olika slag intervjuas och framför sina synpunkter i olika frågor. Några kan vara mycket sakliga och korrekta, medan andra fokuserar mer på underhållning och kan ha ett sakligt tveksamt innehåll.

Man kan kanske  inte karakterisera de framträdanden som t.ex. företrädare för den svenska Folkhälsomyndigheten nu under lång tid gjort i våra medier som ”shower”, men annars måste man faktiskt placera dem i den sistnämnda kategorin, eftersom innehållet i deras uttalanden ofta är minst sagt tveksamma – för att inte säga rent lögnaktiga (och därmed skadliga för folkhälsan).

Möjligen kan underhållningsvärdet vara aningen högre, eftersom deras utsagor handlar om livsavgörande frågor – och ständigt utmanar sunt förnuft och logiskt tänkande – vilket skänker viss dramatik till deras ”föreställningar”.

I det följande har jag försökt tolka och sammanställa något av det viktigaste i vad den kände läkaren Ryan Ardis framför i ett par av de shower, där han framträder.

Det kan finnas brister i min översättning, och jag har absolut inte tagit med allt, men den som är bekväm med engelska kan kontrollera originalversionerna via de två länkar jag bifogar.

Med tanke på den ”masspsykos” som nu tycks ha utbrutit i en stor del av världen, då skräcken för en ”pandemi” tagit över all seriös vetenskap och kontroll av fakta, så kan det finnas särskild anledning att ta del av det följande – och just kontrollera fakta via vetenskapliga rapporter, officiella dokument och statistik på området.


Bryan Ardis berättar först de sorgliga historierna om hur hans svärfar felmedicinerades vid en vanlig förkylning, vilket ledde till att denne avled. Han behandlades med tre olika antibiotika för en virusinfektion! Däribland Vankomycin, som man vet har njurskador som en vanlig biverkan,
Alla läkare borde också veta, att antibiotika inte fungerar mot virus, utan snarare gör mer skada än nytta i sådana fall!

Sedan berättar han om sin 11-åriga syster, där man satte en diagnos utan att veta vilken sjukdom hon led av och hur den kunde botas. Man satte in flera läkemedel, som kunde dämpa symtomen, men som skulle bryta ner hennes kropp och förhindra hennes möjlighet att skaffa barn. Man talade också om, att hon inte skulle bli äldre än högst 40 år.

Först när Ardis  själv studerat medicin och av sin systers öde motiverats att söka förklaringen till hennes symtom, kunde han hitta orsaken. Hon hade drabbats av en parasit (via förorenat dricksvatten), som angripit mjälten. Man kunde då sätta in medel mot parasiten, och på ett par månader var den borta. Något längre tog det sedan att bli av med medicinernas biverkningar.
Numera är hon helt återställd – och har fått fyra barn!

När Covid-19-pandemin kom ropade man desperat efter respiratorer – och efter möjligheter till dialys. I en studie avled nio av tio covidpatienter som behandlades i respirator, vilket kan antyda att just respirator inte är den optimala lösningen för covidfall.

Anthony Fauci, chef för NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) i USA bestämde tidigt, att läkarna MÅSTE använda läkemedlet Remdisivir mot Covid-19 – ett läkemedel de inte tidigare använt p.g.a. dess farlighet. De läkare som inte använde Remdisivir hotades nu av repressalier!

Däremot såg han till att de effektiva och mycket välbeprövade medlen Hydroxiklorokin och Ivermectin inte fick användas! Och det förbudet kvarstår fortfarande, åtminstone, när det gäller Hydroxiklorokin. Däremot tycks Ivermectin nu åter blivit tillåtet i Sverige, men det finns knappast på apoteken. Och om det finns, så kostar det 100 kr per tablett – och medlet ingår inte i högkostnadsskyddet, så patienten får själv stå för hela kostnaden. Och det krävs förstås att man hittar en läkare, som är uppdaterad och vill skriva ut ett recept på detta preparat.

När det gäller Remdisivir hänvisade Fauci till två studier, som skulle visa medlets effektivitet och säkerhet. En studie utgjordes av behandling mot Ebola i Afrika 2018. Där användes 4 olika läkemedel, varav det ena alltså var Remdisivir. Detta fick man snabbt dra in, eftersom det hade den högsta dödligheten av alla. Det andra, som rekommenderades av Fauci, hade den näst högsta dödligheten, och fick också dras in. Patienterna drabbades av allmän organsvikt, akut njursvikt, septisk chock och dramatiskt höjt blodtryck.

I stället för att bevisa hur säkert Remdisivir är, så visade denna studie alltså precis motsatsen. Remdisivir var ineffektivt och dödligt. Ändå fortsatte man använda medlet!

Den andra studien Fauci använde som stöd för Remdisivir genomfördes av medlets tillverkare (!) i mars 2020 med 53 Covid-patienter (I Japan, USA och Canada). Efter tio dagar slutade man ge Remdisivir, då patienterna började avlida! Alltså inte heller detta någon framgång för det medel Anthony Fauci gjorde obligatoriskt!

Från januari till oktober 2020 var Remdisivir det enda godkända läkemedlet mot Covid-19 i USA. Man köpte upp alla lager av medlet – och använde. USA var då det enda landet i världen, som använde Remdisivir. Under denna period avled 600 000 med Covid-19.

Man räknar med att minst 90 % av  dödsfallen i Covid-19 i inledningsskedet (i USA) berodde på Remdisivir. Och av dem som faktiskt avled av sjukdomen – Covid-19 – hade ca 94 % allvarliga underliggande sjukdomar, som bidrog till dödsfallen.

När man satte in vaccin mot svininfluensan 2009 avled 25 personer av detta vaccin. Då drogs vaccinet in omedelbart. Enligt VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) har man nu fått in  5000 dödsfall av Covid-vacciner. Och än finns inga signaler om att de skall dras in!
Tidigare studier har också visat, att det oftast är endast ca 1 % som rapporteras. Det kan i verkligheten alltså i värsta fall handla om ca 500 000 döda av Covid-vaccinerna.

Ändå driver man på vaccintakten världen över – uppenbarligen utan att ta minsta hänsyn till de oerhört omfattande biverkningarna – och alla dödsfall!


I oktober 2020 rapporterade FDA (Food and Drug Administration) i USA i ett internt dokument – som inte kommit allmänheten till del – om att man mycket väl kände till de biverkningar man kunde förvänta sig av ”vaccinerna”.

Den listan följer här i sin helhet (visades upp i bild av Dr Ardis). Många av diagnoserna saknar svenska namn, och medicinskt sakkunniga kan kanske ha synpunkter på mina förklaringar, men jag har gjort mitt bästa utifrån mina förutsättningar, och jag ser gärna att de som har adekvata kunskaper  förbättrar mina ”översättningar”.


Guillain-Barré syndrome
(Liknande polio)

Acute disseminated encephalomyelitis
(Svår inflammation i hjärnan, som kan medföra förlust av syn, spasmer och koma)

Transverse myelitis
(inflammation på båda sidor av en del av ryggmärgen. Ger värk, muskelsvaghet och kan ge förlamning, förlust av känsel och problem med blåsa och tarm)

Encephalitis/myelitis/encepalomyelitis/meningoencepalitis/meningitis/encephalopathy
(olika former av inflammation i de hinnor som skyddar hjärna och ryggmärg)

Convulsions/seizures
(okontrollerade muskelsammandragningar av typ epileptiska anfall)

Stroke
(blodpropp eller blödning i hjärnan, som kan innebära döden)

Narcolepsy and cataplexy
(Det tillstånd som många unga drabbades av efter vaccinering vid den förra falska pandemin, svininfluensan 2009, som var en ovanligt mild influensa. Innebär oerhörd trötthet och oförmåga att kontrollera sina muskler vid starka känslouttryck – som skratt och gråt).

Anaphylaxis
(”Anafylaktisk chock”, kraftig allergisk tillstånd, som uppträder t.ex. vid förtäring av nötter, om man är nötallergiker, eller får ett bi- eller getingstick, om man är allergisk mot sådana. Kan vara akut livshotande).

Acute myocardial infarction
(akut hjärtinfarkt, livshotande).

Myocarditis/pericarditis
(inflammation av hjärtmuskel eller hjärtsäck)

Deaths
(DÖD)

Autoimmune disease
(ett tillstånd då kroppen angriper egna vävnader – som t.ex. vid glutenintolerans)

Pregnancy and birth outcomes
(påverkan av graviditet och förlossning. Det har visat sig en abnormt stor ökning av missfall och andra komplikationer hos kvinnor, som fått dessa ”vacciner”)

Other acute demyelinating diseases
(akuta tillstånd, där det  skyddande myelinhöljet runt nervfibrer i hjärnan, ryggmärgen  och ögat skadas – och nervsignalerna sker långsammare eller helt stoppas).

Non-anaphylactic allergic reactions
(sällan livshotande allergiskt tillstånd, med kräkningar, diarré och starka obehagskänslor).

Thrombocytopenia
(skadligt lågt innehåll av blodplättar i blodet)

Disseminated intravascular coagulation
(spridd blodproppsbildning i blodkärlen).

Venous thromboembolism
(blodproppar som lossnar i kärl och riskerar att täppa till andra)

Arthritis and arthralgia/joint pain
(svullnad, smärta och ömhet i leder)

Kawasaki disease
(smärtsam inflammation hos kroppens alla blodkärl med okänd orsak. Drabbar huvudsakligen barn under fem år).

Multisystem inflammatory syndrome hos barn
(ett tillstånd där olika kroppsdelar blir inflammerade – inkl. hjärta, lungor, hjärna, hud, ögon och matsmältningskanal).

Vaccine enhanced disease
(ett tillstånd där vaccinet ger ett allvarligare sjukdomstillstånd än den sjukdom det skall skydda mot).

Redan i oktober 2020 kände alltså FDA till, att ovanstående tillstånd kunde förväntas inträffa efter injektion av de nu aktuella ”covid-vaccinerna”. Ändå tvekade man inte att genomdriva den nu pågående massvaccinationen över hela världen.

Det har sedan också visat sig, att mängder av just dessa tillstånd har rapporterats hos dem som fått injektionerna (inkl. dödsfall). Ändå fortsätter man att med olika medel – även hot och tvång – att få allt fler människor injicerade med dessa ”gifter”!

En fullkomlig kollaps för sunt förnuft och logiskt tänkande – och en kommande katastrof för folkhälsan – som vi sannolikt än inte sett hela vidden av!


Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?