18. jul, 2021

Supergiftig grafenoxid i Covid-vaccinerna?

Följande är ett försök till tolkning  av en intervju, där Michel Chossudovsky får uppgifter från Ricardo Delgado, som representerar den spanska forskargruppen ”La Quinta Columna” (Femte kolonnen).

Jag ber om ursäkt för den kanske bristfälliga översättningen, men eftersom det minst sagt sensationella budskapet nu tycks verifieras från andra källor vill jag gärna sprida detta, så att fler får tillfälle att bedöma det hela. Naturligtvis är det så omvälvande uppgifter att man undrar om detta verkligen kan vara sant. Men det har tidigare i historien hänt, att det som föraktfullt avvisats som ”fantasier” till sist visat sig vara hållbara vetenskapliga fakta. Min kompetens räcker inte för att avgöra hur det är i detta fall, men säkert kommer granskningen att fortsätta, och vaccintillverkarna kommer förvisso att göra allt för att bortförklara detta – oavsett om det är sant eller inte.

Och det är nog inte mycket  som kan överträffa den ”officiella” versionen av Covid-19 – och ”vaccinationen” ifråga om obekräftade vetenskapliga påståenden! Den kostar människoliv varje dag!

Det handlar här om närmast oändliga ekonomiska värden, lika mycket prestige – och till sist miljoner människors liv och hälsa!

Det här nämnda teamet har gjort en undersökning av innehållet i en förseglad flaska av Pfizers vaccin. Och resultatet är fullkomligt chockerande (om det stämmer).

Det är en undersökning med avancerade mikroskop, och man har funnit, att vätskan innehåller det oerhört giftiga ämnet grafen – eller grafenoxid. Ämnet har oerhörda konsekvenser för hälsan hos dem som tar ”vaccinet”.

Chossudovsky:
Vilka är de specifika resultat som ni funnit vid denna undersökning? Jag måste säga att (att jag finner det märkligt att) ingen oberoende virolog har tagit initiativet att analysera innehållet i Pfizers och AstraZenecas produkter.

Delgado:
Från beviset för det magnetiska fenomen som uppträder hos de människor som injicerats med dessa ”vacciner” började vi få tillräckliga misstankar för att skapa en hypotes om vilken sorts injicerat nanomaterial som kunde ha skapat magnetismen och gjort människor till ”superconductors” med möjligheter att magasinera energi.

Det var då vi upptäckte grafenoxid.

När vi lyckades komma över en förpackning bad vi Universitetet vid Almeria – via Dr Pablo Campra, Madrid, genomföra en analys av innehållet. Och en vecka senare kom analysresultatet direkt till oss, och här ser ni detta dokument med hans digitala signatur (visar dokumentet i bild).

Som ackrediterad professor vid universitetet visade han tydliga bevis för att det fanns grafenoxid i provet – genom analys med TEM elektronmikroskop, liksom med optiskt mikroskop och vissa spektroskop-tekniker.

Efter detta började vi studera giftigheten, som denna grafenoxid skapar i organismen – och vi insåg, att det gav nästan samma kliniska bild som själva sjukdomen Covid-19. Med andra ord: Grafenoxid skapar ”Thrombogenicity” (blodproppar och andra koagulationsproblem i blodet).

Thrombi är en koagulationsfaktor som förorsakar ”platelet reduction” (minskning av antalet blodplättar, vilket man numera också vet kan ha avgörande betydelse för immunförsvaret).

Ämnet skapar oxidativ stress, när giftigheten ökar, och triggar därmed en förändring i immunsystemet – som kan ge en ”kollaps” av detta och ge en ”cytokinstorm”.
Den kan förorsaka en inflammation av ”mucous membranes” (membran som skiljer de olika vävnaderna i kroppen åt). Det ger också förlust av lukt och smak. Vi talar alltså om den klassiska bilden av Covid-19.

Chossudavsky:
Wow, detta avslöjas också i de bilder som som publiceras av EU i tabeller om sjuklighet och död – eller hur?

Jag menar att dessa är ”adverse effects” (allvarliga biverkningar). Grafen kan vara orsaken till dessa.

Nu är det mer än 17 000 dödsfall inom EU – som är kopplade till ”vaccinerna”. Frågan är då, om det är grafen, som är orsaken.

Delgado:
Verkligen! Vi förstår det.

När VAERS (Vaccin Adverse Event Reporting System) rapporterar mycket allvarliga biverkningar är dessa ca 1,3 miljoner – och ungefär 15 000 döda. Bara i Europa!
Men det är långt ifrån sanningen. Man räknar med att det endast är ca 1 % av dessa kliniska manifestationer som rapporteras till VAERS, så troligen är det långt fler fall.

Det är bekant att ”vaccinerna” förorsakar koagulation av blodet. Orsakerna är associerade med ischemia (bristande blodförsörjning till vävnader), stroke, paraplegia (förlamade extremiteter), ”plötslig död”, pericarditis, (hjärtsäcksinflammation), och myocarditis (inflammation av hjärtmuskeln), mm.. Och även avbrutna graviditeter (missfall).
Alla dessa tillstånd är resultat av grafenoxid!

Vi har åtminstone 90 vetenskapliga studier på giftigheten hos grafen, som bekräftar detta.

Chossuansky:
Ni har också nämnt detta med masker, det faktum att det finns grafen också i dem, och att detta kan  påverka hälsan hos dem som bär mask. Kan du bekräfta det, då maskerna kom för mer än ett år sedan? Och jag läste just ett dokument från ”Health Canada”, som säger att maskerna, som innehåller grafen, nu är förbjudna.

Delgado:
Ja, faktiskt. Just i Kanada har ”The Ministry of Health” publicerat en skrift för att stoppa försäljningen av masker, som innehåller nanoteknologi med grafen.
Denna information har också nått oss i Spanien. Miljoner masker har återkallats.

Så frågan är: Om maskerna har återkallats för att de innehåller detta material – grafenoxid – därför att detta är skadligt och förorsakar ”pulmonary fibrosis” (en dödlig progressiv form av lung-fibros, med en genomsnittlig överlevnad på 2 – 5 år) – och cancer… Hur är det då möjligt att man kan fortsätta injicera människor i så höga proportioner som nu visat sig i den preliminära rapporten om injektionsvätskan?

Vad vi funnit är, att ämnet är huvudingrediensen i ”vaccinet”. Det är alltså ingen ”adjuvant” i negligerbar mängd, utan tvärt om huvudingrediensen i ”vaccinet”!

Enligt vår uppfattning kan man säga, att alla ”element” som har introducerats i befolkningar för att förmodas förhindra sjukdom och skydda människor är precis de ämnen som framkallar den – genom att man introducerat detta giftiga kemiska ämne, som heter grafenoxid.

Chossudavsky:
Ni för faktiskt fram tanken, att det inte är viruset som åstadkommer sjukdomen, utan att det är detta giftiga ämne.
Jag ser också att ni har analyserat ämnet ”virusidentifikation”.

Jag minns att jag, när jag inledde min forskning på det här området, fick veta att den 7:e januari 2020 gjorde kinesiska myndigheter ett uttalande om att viruset hade blivit identifierat och isolerat.
Och den 28 januari 2020 gjorde CDC (Centers for Disease Control and Prevention – under ledning av Anthony Fauci) i USA samma uttalande.
Men vi har inte någonstans en vetenskaplig beskrivning av viruset.
Vi har uttalanden från Kina och från USA – och jag måste nämna, att PCR-testet från WHO inte baseras på virusets identitet (SARS-COV-2), utan på identiteten hos SARS-COV-1.

Så i verkligheten är också er forskning fokuserad på sjukdomens underliggande orsaker?

Delgado:
Ja, vekligen.
Vi tror att den påstådda sekvenseringen och isoleringen av en ny biologisk aktör – som SARS-COV-2 – aldrig har existerat, och att det hela var ett ”rökmoln” för att bokstavligen dölja den verkliga orsaken till dödligheten – vilken jag säger (och den preliminära rapporten säger) är grafenoxiden, introducerad via olika administrationsvägar.
En av dessa var maskerna. Men också PCR-testen, som vi skall tala om senare.

Och ”vaccinerna” är förstås en mer invasiv metod.

Det finns verkligen i dag ingen global institution, som har visat den faktiska isoleringen, sekvenseringen och ”reningen” av den biologiska aktören vi kallar SARS-COV-2 – av ett nytt coronavirus.

Det finns bara ”virtuell sekvensering” i en dator, försedd med en dator-algoritm från 3 prover av  ”alveolar mucus”, tagna från 3 patienter med lunginflammation i staden Wuhan i Kina.

Man gick helt enkelt ut och samlade upp dessa prover – och fyllde i luckorna med en datoralgoritm man kallar ”muscle”. Men i naturen existerar inte det nya coronaviruset SARS-COV-2.

Från det ögonblicket fann vi, att den verkliga orsaken (till sjukdomen) är exakt denna giftiga kemiska förening, som vi kallar grafenoxid.
Och när det gäller det diagnostiska verktyget ”PCR-test”, så kan det inte användas – av samma orsak.

Det har aldrig diagnosticerats eller detekterats förment virala sekvenser av någonting, som verkligen inte existerar i naturen. PCR-testen kan bara jämföra med virtuella sekvenser.


Chossuansky:

Den fundamentala frågan blir nu: Hur kan detta giftiga ämne blivit insatt i vaccinet (som faktiskt inte är något vaccin)?
Det används ju också i maskerna, och ni säger att det även används i PCR-testen.

Jag antar att det finns i bomullsdelen, eller hur?

Delgado:

Ja, partiklarna av grafenoxid finns i den s.k. ”hyssop”, som är bomullsdelen av av testpinnarna.

Det finns ett turkiskt företag, som heter NANOGRAFI. Där utvecklat man vacciner, som är avsedda att sprayas in i näsan. De använder i dag nanopartiklar av grafenoxid – och utvecklar även PCR-test med grafenteknologi.

Så denna teknik används i dag – och är, som jag säger, ett annat element för prevention (förment prevention)  och ”diagnostik”. Men vad det egentligen gör är, att det överför det giftiga ämne, som sedan åstadkommer sjukdomen!


Chossudavsky:

Låt oss tala litet om elektromagnetism - eller idén om ”inducerad elektromagnetism”!

Vi vet att det över hela världen finns människor, som har blivit vaccinerade – och upplevt hur metallföremål fastnat på kroppen. Och det ser förstås ut som ett mycket märkligt fenomen.

Hur kan du förklara det?

Delgado:

Ja. Grafenoxid har den särskilda egenskapen att när det kommer i kontakt med levande celler, särskilt sådana som innehåller väte, så får det magnetiska egenskaper. Det är vad vi observerat på miljoner videos – och som är vetenskapligt bevisat.

Det är inte endast mätning av vidhäftning av metalliska eller magnetiska objekt – som neodym (sällsynt jordmetall) eller magneter av ferrit (modifierad järnmolekyl) – men också med apparater som teslameter, magnetometer, multimeter etc.

Det betyder att det magnetiska fenomenet hos dem som ”vaccinerats” är verkligt – och vetenskapligt påvisbart.
Inte bara de ”vaccinerade” (eller ”grafenerade”, som vi börjat kalla dem), utan också de som fått ämnet via andra administrationsvägar drabbas av fenomenet. Det finns människor, som inte ”vaccinerats” - men ändå uppvisar magnetism. Dit hör de som använt mask under lång tid.

Det var en av de första hypoteserna för att visa, att också maskerna innehåller grafen. Det är därför vi säger, att alla element som introducerats har varit längs denna ”linje”.

Det viktiga med grafenoxid är att det (som alla material) – och det är här elektromagnetismen kommer in. Det har vad man kallar ett ”absorbtionsband”, eller ett ”magnetiskt resonansband”, bortom vilket det snabbt blir mycket aktivt i sin ”giftighet” - beroende på den snabba oxidationen av materialet.

I det ögonblick oxidationen överstiger vissa kroppsliga biomarkörer – med hänsyn till nivån av vår antioxidant ”glutation” - triggas, som jag säger, vårt immunförsvars  systemkollaps, och den berömda cytokinstormen, som vi nu alla känner till, inträffar – d.v.s. tillståndet Covid-19.


Chossudavsky:

Well… Den fundamentala frågan är då: Vad är detta ”projekt”?

Om vi talar om masker, så är de flesta tillverkade i Kina, men alla tillverkade detaljer i dem bestäms av en ”enhet” - och jag förmodar en ”hälso-enhet”. Och samma enhet använder vaccin!

Den fråga vi bör ställa oss är: Vad är den faktiska orsaken till nuvarande situation?

Och även beakta det faktum att 190 medlemsländer i FN har accepterat WHO:s konsensus.  Liksom även ”The World Economic Forum”.

Och när det gäller viruset. Det du säger mig verkar så fundamentalt, att specialister i virologi borde ha kunnat upptäcka detta i de olika länderna – redan genom ett laboratorietest.
Men i stället för att göra det, har man accepterat en serie av samband, som inte ens har bevisats.

Det är, kan man säga, den första frågan. Den andra är: Vilka lösningar finns det för ”allmänheten” - för dem som blivit vaccinerade?

Men också: Vad är lösningen på nivån för medicinska auktoriteter? Eller för hälsomyndigheterna i aktuella länder?Delgado:

Om jag får börja med  sista frågan.
En gång visste vi, att den etiologiska – eller den verkliga - orsaken till sjukdomen är grafenoxid.

Vi vet hur vi skall ”degradera” (”dämpa”) den, och vi kan göra det genom att öka nivåerna av glutation, eftersom glutation ”oskadliggör” grafenoxid.

Därför vet vi, att behandling med N-acetylcystein (läkemedel, som bl.a. används som motgift vid paracetamolförgiftning, samt vid behandling mot kronisk bronkit och cystisk fibros) – eller direkt intravenös behandling med glutation är effektivt. Det sistnämnda är perfekt för att bota sjukdomen.

För patienter som redan är extremt sjuka handlar det om att snabbt öka halten av antioxidanten glutation, för att klara av grafenoxidens giftighet.

Detta har man sett i de senaste 96 kliniska försök, som vi har redovisat i ”La Quinta Columna”.

Men viktigare än allt annat är förstås att förhindra förgiftningen – och om vi förstår att giftet distribueras via ”vaccin” och är konsekventa, så är det första självklart att undvika att bli vaccinerad, eftersom vaccinet är precis vad som senare ger upphov till sjukdomen.

De som fått en dos skall förstås inte ta en andra dos. Och absolut inte en tredje, som nu planeras – vilket är mycket märkligt, eller hur?

Kroppen har normalt en naturlig förmåga att eliminera och ”degradera” grafenoxid, med hjälp av myeloperoxidase, som är ett enzym. Och att höja nivån av glutation – både med hjälp av N-acetylcystein och med glutation direkt (intravenöst) minskar risken för skador av detta ämne.

Idrott och fysisk aktivitet höjer också nivån av glutation – via  egen produktion i kroppen. Det är sannolikt anledningen till att aktiva idrottsmän sällan drabbas.
Även barn har naturligt höga halter av glutation. Äldre har lägre produktion av ämnet, vilket gör dem mer sårbara.

Sammanfattningsvis ger alltså förgiftning av grafenoxid samma symtombild som det vi kallar Covid-19.


Och här finns länken till den aktuella intervjun:


https://www.orwell.city/2021/07/michel-chossudovsky.html

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?