6. jun, 2021

SENSATIONELLA UPPGIFTER om det dödliga Covid-bedrägeriet!

Dr Simone Gold företräder ”America’s Frontline Doctors” - en organisation som bildats för att bekämpa den allvarliga och livshotande desinformationskampanj, som har tagit över USA, och nästan hela vår planet.

Det är mycket, mycket skrämmande – och under hela min läkarkarriär har jag aldrig upplevt något liknande – säger hon!

Vi har grupper av läkare, vetenskapsmän och regeringstjänstemän, som i allt väsentligt ljuger för hela det amerikanska folket – och för människor i hela världen!

Ett exempel i USA är NIH (National Institute of Health), som officiellt går ut till patienter med Covid-19 och förklarar, att om de inte finns på sjukhus och behöver syre, så finns det faktiskt ingen fungerande behandling för er!

Detta är en uppenbar LÖGN! Helt falskt!

I stora delar av världen – inte minst utvecklingsländer – finns det gott om effektiva läkemedel mot Covid-19. Det gäller Hydroxiklorokin och Ivermectin, samt också Budenoside.

Även i USA har läkare kunnat skriva ut dessa medel – men nu får de inte längre göra det! Och de läkare som vill bota sina patienter med Covid-19 på ett snabbt och enkelt sätt med t.ex. Hydroxiklorokin fråntas sin legitimation – och därmed förstås också sitt arbete och sina möjligheter att försörja sig inom sitt yrke!

Den direkta anledningen till att Hydroxiklorokin tagits bort – och som Dr Gold också tar upp - är en skam för hela forskarvärlden! Och mest av allt för världens mest ansedda medicinska tidskrift – The Lancet. Denna publikation anses endast ta in artiklar med högt vetenskapligt värde – och efter att man noga kontrollerat den forskning som varje artikel stöder sig på.

Men i april 2020 publicerade man där en artikel, som sades bygga på en studie av 90 000 försökspersoner från flera kontinenter. Och studien visade att Hydroxiklorokin gav livsfarliga biverkningar!

Det visade sig sedan, att hela studien var påhittad! Men eftersom Hydroxiklorokin var ett oerhört välkänt preparat, som använts i minst 65 år utan problem – så var detta förstås precis den ”sensation” media var intresserade av. Blixtsnabbt spreds denna ”nyhet” i hela världen, och inom kort avbröts alla kliniska studier med detta ämne (i Sverige var man snabbt ute och förbjöd läkarna att skriva att detta medel mot Covid-19).

När The Lancets redaktion begärde ut grunddata från studien, så fanns det förstås inga sådana, eftersom hela studien var fejk!

Efter ett par veckor drog man tillbaka artikeln – men närmast ”i smyg”, utan att gå ut med någon varning om den i grunden helt felaktiga ursprungsartikeln. Och då var skadan redan skedd. Numera är det alltså en spridd missuppfattning i hela världen att Hydroxiklorokin är ett farligt läkemedel!

Så 65 års effektiv säker användning av detta medel för gamla, unga, män, kvinnor, barn, gravida kvinnor – undanskymdes av en enda fuskartikel i The Lancet!

Några som kallar sig vetenskapsmän och läkare borde strängt taget åtalas för att ha spridit denna felaktiga information (inte minst i Sverige).

Resultatet har blivit att många tusen människor, som drabbats av Covid-19, har blivit allvarligt sjuka, och även avlidit – när de inte ens hade behövt hamna på sjukhus och belasta vården, om de tidigt fått behandling med detta medel!

Det är en skam för den etablerade sjukvården och vetenskapen, att detta än i dag fortsätter!

Och detta är bara något av allt det förfärliga Dr Gold och hennes kollegor i ”America’s Frontline Doctors” avslöjar.

Den som vill ta del av hennes anförande i sin helhet kan göra det via följande länk. Hon talar mycket fort, men talet är textat, så även den som inte är helt bekväm med engelska kan nog följa med i hennes tal.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?