20. maj, 2021

Mycket tveksam strategi

Myndigheter, medier, läkare – nästan alla – berättar dagligen för oss att vi så snart som möjligt måste låta oss injiceras med något av de Covid-vacciner som nu finns tillgängliga!

Vi vet att det inte är några ”vacciner” i traditionell mening, utan snarare ett genetiskt experiment. Men alla som är medvetna om det stoppas från att publicera sina åsikter och kunskaper om detta. De censureras på vanligt sätt i SR, SVT och våra vanliga tidningar. Och sociala media som Facebook, Youtube, Twitter och andra avslutar saklöst alla konton, där minsta kritik eller tveksamhet om vaccinerna framförs.

Censuren är närmast total. Yttrandefriheten har upphört (med stöd av ”pandemilagen”) - och vi får bara veta det som myndigheterna bestämt – vilket exakt tycks vara det som vaccintillverkarna och andra gigantiskt stora ekonomiska och politiska intressen önskar.

Men hur ligger det då egentligen till med de aktuella ”vaccinerna”? Är de – som man påstår – både säkra och effektiva?

Det finns inte mycket som tyder på det! Tillgänglig statistik visar i stället, att i de länder där massvaccinering införts, har antalet Covid-smittade och döda i sjukdomen tvärt om ökat – i vissa fall dramatiskt!

Det går knappast hitta ett enda land, där Covid-fallen minskat, när vaccinationerna påbörjats! Åtminstone inte på kort sikt, och viss forskning tyder på att de långsiktiga konsekvenserna kan bli långt värre.

Detta särskilt sedan man vid det välrenommerade SALK-institutet i Kalifornien uppmärksammat, att det kanske inte är viruset i sig, utan de ”spikeproteiner” vaccinerna får kroppen att massproducera, som är de verkligt farliga, eftersom de allvarligt skadar kroppens endotel (det tunna cellagret på blodkärlens insida). Det betyder i så fall att Covid-19 inte i första hand är en respiratorisk, utan en vaskulär sjukdom, som innebär att man drabbas av både blödningar och blodproppar i blodkärlen – ofta i hjärna och ryggmärg, som kan ge både omedelbara och bestående neurologiska skador.

Detta skulle kunna innebära, att den nu pågående massvaccinationen är fullständigt kontraproduktiv. I stället för att minska lidande och död i nuvarande ”pandemi” kanske ”vaccinerna” är ett långt större hot än det aktuella viruset mot allas liv och hälsa – framför allt på lång sikt!

Tolkning av den text som finns på efterföljande länk:

”Det nya coronavirusets spikprotein har ytterligare en nyckelroll vid sjukdom.

SALK-forskare och medarbetare visar hur proteinet skadar celler, vilket bekräftar att COVID-19 främst är en kärlsjukdom.

LA JOLLA — Forskare har en tid känt till att SARS-CoV-2: s distinkta ”spik”-proteiner hjälper viruset att infektera sin värd genom att fästa på friska celler. Nu visar en ny, större studie att virus-spets-proteinerna (som beter sig väldigt annorlunda än de som säkert kodas av vacciner) också spelar en nyckelroll i själva sjukdomen.

Studien, publicerad den 30 april 2021, i Circulation Research , visar också slutgiltigt att COVID-19 är en kärlsjukdom, vilket demonstrerar exakt hur SARS-CoV-2-viruset skadar och attackerar kärlsystemet på cellulär nivå. Resultaten hjälper till att förklara COVID-19:s stora utbud av till synes komplikationer utan inbördes samband och kan öppna dörren för ny forskning om effektivare terapier.

"Många människor tänker på Covid-19 som en andningssjukdom, men det är faktiskt en kärlsjukdom", säger forskarassistent Uri Manor , som är medförfattare till studien. ”Det kan förklara varför vissa människor får stroke, medan några har problem i andra delar av kroppen. Gemenssamt för dem är att de alla berör kärlen. ”

SALK-forskare samarbetade med forskare vid University of California San Diego, inklusive medförfattare Jiao Zhang och medförfattare John Shyy, bland andra.

Även om resultaten i sig inte är helt överraskande, ger studien för första gången en tydlig bekräftelse och en detaljerad förklaring av den mekanism genom vilken proteinet skadar kärlens celler. Det har funnits en växande enighet om att SARS-CoV-2 påverkar kärlsystemet, men exakt hur det gjorde så förstod man inte. På samma sätt har forskare som studerar andra coronavirus länge misstänkt att spikproteinet bidrar till att skada vaskulära endotelceller, men detta är första gången processen har dokumenterats.

I den nya studien skapade forskarna ett ”pseudovirus” som var omgivet av den för SARS-CoV-2 klassiska kronan av spikproteiner, men som inte innehöll något verkligt virus. Exponering för detta pseudovirus resulterade i skador på lungorna och artärerna hos en djurmodell - vilket bevisade att spikproteinet ensamt var tillräckligt för att orsaka sjukdom. Vävnadsprover visade inflammation i endotelceller som kantade lungornas artärväggar.

Teamet replikerade sedan denna process i laboratoriet och exponerade friska endotelceller (som finns i artärerna) för spikproteinet. De visade att spikproteinet skadade cellerna genom att binda ACE2. Denna bindning störde ACE2: s molekylära signalering till mitokondrierna (organeller som genererar energi i cellerna), vilket fick mitokondrier att skadas och fragmenteras.

Tidigare studier har visat en liknande effekt, när celler exponerades för SARS-CoV-2-viruset, men detta är den första studien som visar att skadan uppstår när celler utsätts för spikproteinet på egen hand.

"Om du tar bort virusets replikeringsförmåga har det fortfarande en stor skadlig effekt på kärlcellerna, helt enkelt på grund av dess förmåga att binda till denna ACE2-receptor, S-proteinreceptorn, nu känd tack vare COVID," förklarar Manor . "Ytterligare studier med muterade spikproteiner kommer också att ge ny insikt i infektionsförmågan och svårighetsgraden hos mutanta SARS CoV-2-virus."

Intressant i sammanhanget är också att regeringen i den amerikanska delstaten Connecticut nu ”i hemlighet” berättar för sina anställda inom sjukvården, att Covid-vaccinerna faktiskt är dödliga!

Originaltexter på följande länkar:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?