15. maj, 2021

Undantagstillstånd

De flesta i Sverige tycks inte - trots alla yttre tecken - ha uppfattat, att vi sedan den 10 januari 2021 faktiskt befinner oss i en sorts ”undantagstillstånd”. Sedan detta datum gäller nämligen den s.k. ”pandemilagen”, som i hög grad begränsar våra hävdvunna och grundlagsskyddade fri och rättigheter.

Wikipedia beskriver begreppet undantagstillstånd så här:

”Undantagstillstånd är temporära rättsliga tillstånd, när statsmakten tillfälligtvis ger sig själv utökade befogenheter för att ta kontroll över svåra eller farliga inhemska nödlägen, i synnerhet när dessa befogenheter inskränker människors friheter. Under ett undantagstillstånd sätts med andra ord de ordinära konstitutionella förfarandena ur spel, i syfte att återupprätta ordningen vid fara för rikets säkerhet, naturkatastrofer, eller andra nationella olyckstillbud. Om en stat formellt inför undantagstillstånd – vilket inte alla länder har konstitutionell möjlighet till - på nationell eller lokal nivå, så är det fråga om ett mycket akut nödläge.”

Många i vårt land är förstås benägna att tro just att vi befinner oss i ett ”mycket akut nödläge” - eftersom det är vad vi ständigt får höra i radio, TV, och alla andra mainstream media. Och alla som försöker förklara hur verkligheten ser ut – med hänvisning till forskning, statistik och empirisk erfarenhet, de tystas. De blir blockerade på Facebook, Youtube, Twitter och andra plattformar – och släpps aldrig fram i nämnda mainstream media.

Inte att undra på, att så många av oss har en alldeles felaktig verklighetsuppfattning på detta område.

Ett team med över 1 000 advokater och över 10 000 medicinska experter under ledning av Dr. Reiner Fuellmich har inlett rättsliga förfaranden mot CDC, WHO och Davos-gruppen för brott mot mänskligheten. Fuellmich och hans team presenterar det felaktiga PCR-testet och ordern för läkare att notera eventuell comorbiditetsdöd (död av underliggande sjukdom som cancer, diabetes, hjärtinfarkt etc.) som en Covid-död - som direkt bedrägeri. 

Förutom felaktiga tester och bedrägliga dödsattester strider själva det "experimentella" vaccinet mot artikel 32 i Genèvekonventionen. Enligt denna artikel, från 1949, är ”stympning och medicinska eller vetenskapliga experiment som inte krävs för medicinsk behandling av en skyddad person” förbjudna. Enligt artikel 147 är att genomföra biologiska experiment på skyddade personer ett allvarligt brott mot konventionen.

De "experimentella" vacciner som nu används i stor skala bryter mot alla 10 Nürnbergkoder, som har dödsstraff för dem som försöker bryta mot dessa internationella lagar.

Just nu (15 maj 2021) rapporteras för övrigt att majoriteten av IVA-patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala över 65 år vårdas där trots (på grund av?) att de fått den första vaccindosen.
"Inget förvånande. Efter första dosen har man inte fullt skydd", säger avdelningsöverläkaren Magnus von Seth

Enligt Magnus von Seth är situationen densamma på andra IVA-avdelningar i Sverige.  

Men hallå! Då måste de som INTE tagit sprutan ha mindre behov av intensivvård än de som fått den! Slutsats?

Som en liten anmärkning kan infogas, att vi inte behöver vacciner mot den aktuella sjukdomen, eftersom det sedan länge finns förebyggande och botande medel. T.ex.:

Rejäla doser vitamin D3

Inhalation via nebulisator av väteperoxid

Hydroxiklorokin

Ivermectin

Intravenöst C-vitamin, mm

Samtliga odugligförklarade eller förbjudna av våra myndigheter!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?