5. maj, 2021

Skilda världar

I dag upplever jag mig leva i två vitt skilda världar. En mycket frustrerande upplevelse.

Den mest påtagliga världen är den som beskrivs i alla våra tidningar, i radio och TV, av alla våra myndigheter, samt av nästan alla läkare. Den värld som alla tycks anse lika självklar som idén att jorden är rund!

Där talar man nu om en ”pandemi” - och om att vi alla måste vaccinera oss för att pandemin skall avklinga och vi skall kunna leva som vanligt igen. Detta efter att vi under lång tid haft begränsad rörelsefrihet och utsatts för de mest drakoniska begränsningar av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter (som yttrandefrihet, tryckfrihet, församlingsfrihet och demonstrationsfrihet).

Anledningen till alla dessa inskränkningar i vår frihet sägs vara, att vi till varje pris måste hindra spridning av det aktuella viruset, vilket spontant kan tyckas vara rimligt. Ett problem är bara att dessa åtgärder varit fullkomligt ologiska och motsägelsefulla – och ändrats hela tiden. Och viktigast: Vetenskapliga studier har visat, att de knappast har räddat ett enda liv.

Och detta med ansiktsmasker eller andningsskydd har tvärt om bidragit till fler infektioner av olika slag – och sannolikt ökad risk för lungcancer, via de små fibrer från filtren, vilka man får ner i lungorna vid inandning.

Men, som inledningsvis nämndes, så försöker hela samhället på allt sätt stödja de vidtagna åtgärderna. Och när man nu fått fram ett antal ”vacciner” (som inte alls är några vacciner i i traditionell mening, utan snarare gentekniska experiment), så är alla så benägna att låta sig injiceras av dessa produkter att de blir förtvivlade för varje försening i vaccinationsprogrammet! Och vi som verkligen tagit reda på vad det handlar om, och därför inte vill ha någon spruta, betraktas med närmast förakt och anses ”osolidariska”.

Det märkliga här är, att man säger att vi skall vaccinera oss för att inte drabbas av smittan – och för att vi inte skall smitta andra. Det senare ger då motivet solidaritet.

Men vaccintillverkarna själva berättar, att vaccinerna endast är avsedda att lindra symtomen, om man blir smittad. Inget annat. Så om man vaccineras, kan man alltså fortfarande bli smittad – och man kan fortfarande smitta andra! ”Samhällets” motiv för att vaccinera oss är alltså i grunden falska! Och åtminstone många läkare vet förstås detta – men de håller god min och låtsas som om de inte vet! Några av dem är också – på goda grunder - rädda för att mista sitt anseende, och till sist sin legitimation, om de berättar sanningen! De är sedan länge i händerna på den fullkomligt samvetslösa läkemedelsindustrin!

Vad som är känt är också, att något så enkelt som att ge rejäla doser av vitamin D3 dramatiskt minskar risken för allvarliga följder av det aktuella viruset. Följaktligen VARNAR sjukvården för höga doser D-vitamin! Dessutom har man tidigt också vetat, att de gamla beprövade läkemedlen Hydroxiklorokin och Ivermectin BOTAR Covid-19! Därför blev båda dessa förbjudna att användas – och nu beskriver mainstream media och läkare fantasifullt och helt lögnaktigt hur overksamma och farliga dessa medel är!

Det här var alltså en värld. Vilken är då den andra?

Jo, den består av tusentals forskare och läkare, som ibland har arbetat kliniskt och med forskning i flera decennier med just smittspridning, immunitet, virus och de sjukdomar de kan ge upphov till. Till den världen hör också ett antal digitala kanaler, som försöker delge oss dessa människors kunskaper. Där ingår emellertid inte de stora plattformarna, som Facebook, Twitter, Youtube och andra. Dessa gör i stället allt för att dölja sanningen och idiotförklara alla som är det minsta tveksamma till den officiella uppfattningen om pandemin – och om ”vaccinerna”. Och de avslutar helt enkelt kontona för alla som inte är följsamma mot den falska verklighetsbilden nämnda instanser vill bibehålla.

De slänger obönhörligen ut alla som inte håller sig inom de ramar de själva bestämt. Och deras självutnämnda och anonyma ”fact-checkers” - som sannolikt inte har någon som helst medicinsk kompetens, kan utan att blinka stänga av forskare, som jobbat hela sitt liv med detta!

I förlängningen innebär det här demokratins död! Och det är fruktansvärt! Möjligen ännu mer fruktansvärt är förstås att de ”vacciner” man nu marknadsför och injicerar i okunniga människor, troligen kommer att innebära de vaccinerades snara död. Det är så helt orimligt att ingen riktigt kan ta till sig detta – trots att allt fler initierade forskare nu desperat går ut och varnar för detta. Många sätter sitt arbete, sin karriär och sin trovärdighet på spel – och framträder offentligt med detta budskap, trots att en del av dem också utsätts för påtryckningar och allvarliga hot!

Det är svårt att kort beskriva vad som sker vid de aktuella "vaccinationerna", men mycket förenklat kan man säga, att de här ”vaccinerna” innehåller en "genetisk kod" som får våra egna celler att producera ett protein, som finns på virusets yta och får detta att kunna fästa på våra celler. Nu vill man lära vårt immunförsvar att känna igen - och attackera just detta protein. Och så blir det. Vi producerar alltså själva ett protein, som vårt immunförsvar agerar mot. Detta tycks sedan kunna ge en våldsam reaktion, vilket efter en tid bl.a. kan resultera i svåra inflammationer i hjärna och benmärg, autoimmuna tillstånd och organsvikt som leder till döden.

En speciell effekt kan det här ha hos kvinnor, när de s.a.s. blir immuna mot sin egen placenta vid graviditet – vilket innebär avbruten graviditet – missfall! Allt fler rapporter om detta kommer nu hela tiden!

Minst sagt anmärkningsvärt är också, att när man tidigare försökte skapa vacciner mot liknande coronavirus, och gjorde försök på djur – så blev alla djur allvarligt sjuka, och många avled, när de efteråt stötte på det naturliga viruset! Därför avbröt man djurförsöken – och började direkt göra försök på människor! Så alla som nu får dessa sprutor måste betraktas som ”försöksdjur”, men som inte informerats om detta – vilket är ett direkt brott mot den s.k. Nürnbergkonventionen, som togs fram vid rättegångarna mot de de nazistiska läkare, som gjorde fruktansvärda medicinska experiment på fångar i koncentrationslägren under andra världskriget.

Vid dessa rättegångar fastställdes att det för all framtid skulle vara förbjudet att utföra medicinska experiment på människor – utan deras på saklig information grundade medgivande. Ändå är detta precis vad som sker nu – och i en gigantisk skala!

Ta gärna del av följande länk:

Och denna:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?