2. maj, 2021

En förfärlig historia!

Nuvarande pandemi skulle enkelt kunna vara utplånad om en eller två veckor”

(citat ur Thomas E Levys bok ”Rapid Virus Recovery”)

OBS! Boken går att ladda ner gratis här: https://rvr.medfoxpub.com/

När de obegripligt förmögna familjerna Rockefeller och Carnegie i USA redan 1910 lyckades få bort alla enkla och naturliga botemedel mot sjukdomar – och ersätta dem med syntetiska produkter – så tog man också kontrollen över läkarutbildningen. Detta effektuerades alltså just 1910 via den s.k. Flexnerraporten, som kom att bli det dokument som satte sin prägel på hela den industrialiserade världens medicinska forskning och kliniska tillämpningar – och gör det fortfarande.

På detta sätt blev läkekonsten snart en global, världsomfattande kemisk industri. Denna blev så småningom oerhört framgångsrik – och har inbringat oräkneliga miljarder årligen till sina ägare och investerare. Det gäller fortfarande i dag, och om möjligt i än högre omfattning än tidigare.

Det hela resulterar varje dag i människors helt onödiga lidande, och att deras liv dramatiskt förkortas, därför att enkla förebyggande och botande metoder undanhålls dem - och detta till synes i första hand av ekonomiska skäl!

Just i dessa dagar ser vi den ultimata följden av hur läkemedelsindustrin och dess intressen helt tagit över både forskning och klinisk tillämpning på det medicinska området. Jag tänker förstås på den företeelse som WHO förklarat vara en ”pandemi” - den s.k. ”Coronapandemin”, en virussjukdom med obetydligt större dödlighet än en vanlig årstidsinfluensa.

Genom att man redan 2007 ändrade definitionen för begreppet ”pandemi”, (och tog bort ”dödlighet”) så kunde man definiera ”svininfluensan” (2009) just som en pandemi – och därför börja med en massvaccinering, som gav mängder av unga människor den livslånga, gravt handikappande och obotliga sjukdomen narkolepsi.

Nu använder man alltså pandemibegreppet om ”Covid-19” för att skrämma en hel värld till lydnad och oerhörda begränsningar i människors rörelsefrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och demonstrationsfrihet. Ett brott mot våra viktigaste demokratiska principer!

Och följderna är medicinskt, ekonomiskt, kulturellt och psykologiskt fullständigt förödande – säkert tusenfallt värre än vad viruset i sig skulle kunna åstadkomma!

Och grunden till den globala vaccinationskampanj man nu startat är falsk från första början. Den logiska och legala anledningen till att man skapar ett vaccin är, att det inte finns något botemedel mot den aktuella sjukdomen. Och trots att det hela tiden funnits sådana, så har myndigheter, läkare (och självklart läkemedelsindustrin) hela tiden via alla tillgängliga medier försökt övertyga oss om detta – att det inte finns något känt botemedel mot Covid-19 – eller något sätt att förebygga sjukdomen!

Detta är en uppenbar lögn!

Tidigt såg man t.ex. det direkta sambandet mellan låga serumnivåer av vitamin D3 och svåra följder av det aktuella viruset (SARS-CoV-2). Tillskott av vitamin D3, samt C-vitamin och några andra för immunförsvaret viktiga delar (som zink, selen och magnesium) tycks dramatiskt minska risken för allvarlig sjukdom.

Naturligtvis ägnar sig den officiella sjukvården, läkare och myndigheter nu åt att med kraft VARNA för just dessa ämnen! Detta genom att hänvisa till uppenbart förfalskad forskning – och negligera sedan länge redovisade vetenskapliga fakta!

Om möjligt ännu värre är att det finns några sedan lång tid godkända läkemedel, som blev förbjudna i samma stund som man upptäckte att de var effektiva mot Covid-19. Det gäller Hydroxiklorokin och Ivermectin, som utan problem med biverkningar använts mot parasitsjukdomar (som malaria).

Därutöver finns MMS (Klordioxid), som tycks vara mycket effektivt. Och inhalerande av väteperoxid via nebulisator verkar ha närmast totalt botande effekt – liksom förstås intravenös behandling med höga doser C-vitamin.

Alla dessa metoder förklaras av skolmedicinen som overksamma och /eller farliga! Detta är så upprörande att man saknar ord! Människor som enkelt kunnat botas i ett tidigt skede överbelastar nu våra intensivvårdsavdelningar – och många av dem dör alldeles i onödan!

Dessutom blockerar Covid-patienter behandling av cancer och andra allvarliga sjukdomar! Operationer har ställts in i tusental, och människor ligger hemma och dör i väntan på behandling!

Och snart kan vi möjligen få uppleva något ännu värre – när biverkningarna av de s.k. vaccinerna man nu försöker injicera i hela världens befolkning efter hand blir skrämmande uppenbara.

I en nyutkommen bok av minst sagt välrenommerade läkaren Thomas E Levy kan man läsa om några av de nämnda botemedlen mot det aktuella viruset (och andra virus).

Boken heter:

RAPID VIRUS RECOVERY

No need to live in fear

(SNABB ÅTERHÄMTNING FRÅN VIRUSSJUKDOM – ingen anledning att leva i fruktan).

Ett citat ur boken:

”Huvudanledningen till att denna bok skrivits är att så snart som möjligt göra allmänheten medveten om, att COVID-pandemin bokstavligen skulle kunna ta slut på en eller två veckor - genom en omfattande spridning och tillämpning av effektiva behandlingar. Av de orsaker som angivits tidigare (i boken) är inhalation av väteperoxid via nebulisator den enskilt mest effektiva behandlingen. Detta beroende på:

Obetydlig kostnad, god tillgång och enkel tillgänglighet, ingen giftighet, biprodukter vid nedbrytning, som gynnar läkning (vatten och syre), enkelt att administrera, möjligt att använda utan obligatorisk tillgång till sjukhus eller klinik och/eller insats av läkare, snabb bekämpning av virus, en otroligt kraftfull positiv klinisk påverkan som ”enda behandling”, kliniskt möjlig att kombinera med andra behandlingar, och då få stora synergieffekter (total effekt som är större än den sammanlagda effekten hos summan av de enskilda behandlingarna)”.

Något om den direkta anledningen till dagens situation kan du också läsa på följande länk:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?