26. apr, 2021

Vår kontakt med yttervärlden

Följande artikel publicerade jag på min hemsida redan för ett par år sedan. Den har nu blivit dramatiskt aktuell, när man planerar att vaccinera hela världens befolkning! Dessvärre också med något som inte är ett vaccin i traditionell mening, utan snarare måste betraktas som en form av genetiskt experiment – vars långtidseffekter man rimligtvis inte kan veta mycket om, eftersom det har framställts i all hast.

Någon utvärdering av det slag som annars är obligatorisk vid andra nya läkemedel och vacciner finns alltså inte – vilket får anses minst sagt anmärkningsvärt, när man redan börjat med massvaccinering i stor skala.

Tyvärr kommer också allt fler rapporter om allvarliga biverkningar – som man dock tycks vilja dölja eller bagatellisera!

Det hela är psykologiskt begripligt, eftersom läkare, myndigheter, media och läkemedelsindustrin i samarbete lyckats skapa skräck hos alla – som därför desperat kämpar för att få detta ”vaccin”.

Det som är mer obegripligt är varför alla nämnda aktörer (särskilt läkarna) samfällt försöker skrämma oss från att dramatiskt minska risken för allvarlig sjukdom genom något så enkelt som att stärka vårt immunförsvar med hjälp av C-vitamin, vitamin D3, zink, selen och jod. Man VARNAR i stället för detta!

Och det sedan 70 år använda medlet mot malaria – Hydroxiklorokin – har plötsligt blivit förbjudet. Under de gångna åren har knappt några biverkningar rapporterats – men sedan man upptäckte att det är effektivt mot Covid-19 har det plötsligt blivit livsfarligt!


Människans fysiska kontakt med omvärlden

Vi människor har oerhört stora kontaktytor mot omvärlden (miljön) – rent fysiskt. Vår hud kan hos en vuxen människa ha en yta på ca två kvadratmeter – som alltså exponeras mot omgivande miljö.

Våra lungors yta som på motsvarande sätt har kontakt med den luft vi andas in kan ha den häpnadsväckande ytan 70 m² .

Den tredje kontaktytan mot vår omgivande miljö är matsmältningskanalen. Forskarna Lars Fändriks och Herbert Helander vid Sahlgrenska Akademin har nyligen kunnat visa, att den yta i tarmen som har direktkontakt med tarminnehållet hos en vuxen sannolikt är mellan 30 och 40 kvadratmeter!

Mot bakgrund av detta kan det synas mycket märkligt, att man inom skolmedicinen fäster så litet avseende vid dessa tre former av ”interface”. Samtliga dessa tre organ – huden, lungorna och tarmen – har stor förmåga att absorbera ämnen i de media de är avsedda att hantera. Huden tar upp ämnen från t.ex. tvål och duschkräm och allehanda parfymer och skönhetsmedel, som framför allt kvinnor applicerar på sin hud. Att huden verkligen kan absorbera kemiska ämnen utnyttjas ju också inom medicinen, när man t.ex. använder morfinplåster (som skördar liv varje år) – och nikotinplåster för dem som försöker sluta röka.

Och att lungorna kan absorbera nikotin via inandningsluften är bara alltför välbekant. Vi vet ju också, att andra kemiska ämnen som cannabis, amfetamin och heroin kan tillföras organismen på samma sätt – via lungorna.

Slutligen är ju tarmen självklart designad just för att kunna ta upp en oerhörd mängd ämnen – d.v.s. alla de näringsämnen vi behöver för att överleva. Dit hör vitaminer, mineraler, spårämnen och aminosyror och andra ämnen som vår kost innehåller. Och det kanske allra viktigaste – vatten! Tyvärr innehåller vår kost numera dessutom ett avsevärt antal ”gifter” (färgämnen, konserveringsmedel, smakförstärkare, konsistensgivare, surhetsreglerare, mm, mm). Dessa tas också upp av tarmen – och ställer till oreda i kroppen.

Som bekant tillförs ju även de flesta läkemedel via munnen till tarmen – där de verksamma substanserna tas upp. Detta är ju standardmodellen för administration av läkemedel. Det absoluta hjärnsläppet står vissa läkare sedan för, när de påstår att ”det spelar ingen roll vad du äter”. Detta brukar vara det vanligaste svaret till cancerpatienter, som ibland naturligt nog frågar, om de kan äta något för att förbättra sin situation – eller undvika att äta något.

Att ena stunden tillföra mediciner via tarmen för att de skall ge effekt, och sedan säga att ”det spelar ingen roll vad du äter” tyder inte på någon avancerad tankeverksamhet! Därför ser också hälsoläget i vår del av världen ut som det gör. Vi vet också, att läkemedel numera hos oss är åtminstone den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Så med läkarnas hjälp kan vi säga, att tarmen inte bara föder oss – utan också dödar oss!

Men de nämnda kontaktytorna har också genom evolutionen fått skyddsmekanismer, som gör att vi klarar av ganska rejäla ”förgiftningar” via såväl huden, som lungorna och tarmen – utan att vi skadas allvarligt. Annars hade vi sannolikt inte överlevt som art.

Ett allvarligt problem i dag är, att när vi ger vacciner via injektioner, så går vi förbi samtliga dessa skyddsbarriärer, och vaccinet hamnar direkt i muskulatur eller blodkärl. Detta är sannolikt förklaringen till de delvis mycket allvarliga biverkningar man kan notera efter vaccinationer. Att skolmedicinen förnekar detta och påstår att vacciner är både effektiva och ofarliga är ett bedrägeri som ligger i klass med demoniseringen av kolesterol och mättat fett! Det är närmast obegripligt hur detta kan fortgå! Men ordet vaccin är lika starkt positivt laddat som ordet cancer är negativt. Därför undviker man relevanta fakta i båda fallen. Mycket sorgligt!


En annan intressant artikel i ämnet vacciner - också från min hemsida:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6939900/posting/mindre-vaccinationer-ger-mindre-sp%C3%A4dbarnsd%C3%B6dlighet-och-f%C3%A4rre-f%C3%B6r-tidigt-f%C3%B6dda

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?