6. apr, 2021

Myndighetsdirektiv

På Läkemedelsverkets hemsida kunde man nyligen läsa följande uppseendeväckande och klart lögnaktiga information:

"D-vitamin och klorokinfosfat ska inte användas för att behandla corona.

Det förekommer falska påståenden om att D-vitamin och klorokinfosfat skulle fungera som behandling mot corona. Det stämmer inte. Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge allvarliga biverkningar. Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande effekt på covid.19".

(Helt sanslöst, ovetenskapligt och falskt!)

Enligt hemsidan har myndigheten ca 800 medarbetare. Det är rimligt anta, att åtminstone någon av dem är läskunnig. Med tanke på deras kompetens (de flesta uppges vara läkare eller farmaceuter) borde kanske någon av dem också kunna söka vetenskaplig information utanför myndighetens egna väggar!

I så skulle de ha funnit, att sambandet mellan låga serumnivåer av vitamin D3 och allvarliga former av Covid-19 är kristallklart. Det finns redan mängder av vetenskapliga studier som visar det!

Och när det gäller Hydroxiklorokin har det i närmare 70 år använts som ett säkert och effektivt medel mot malaria – utan nästan några som helst, biverkningar! Men när det blev uppenbart att medlet var verksamt mot Covid-19 gjorde man blixtsnabbt en ”vetenskaplig” studie, där man överdoserade så kraftigt att man fick biverkningar (som alltid vid överdosering av läkemedel).

Folkhälsomyndighetens hemsida är för en vanlig medborgare närmast lika svårgenomtränglig som marinens kraftigast bepansrade enheter, men om man anstränger sig kan man till sist ändå finna t.ex. följande text:

”De förhållandevis stora mängderna D-vitamin som solbestrålning faktiskt kan generera illustrerar dock att vi kan tåla dygnsdoser en bra bit över det rekommenderade dagliga intaget. Intrycket av låg akut toxicitet förstärks också av fallrapporter där engångsdoser på så mycket som 2 miljoner IE av misstag givits patienter utan att detta medfört annat än lindriga och snabbt övergående stegringar av kalciumnivåerna”.

Region Stockholms nuvarande hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson tillträdde tydligen tjänsten som ny generaldirektör på myndigheten den 22 mars. Möjligen kan han återupprätta myndighetens förtroende och få oss att tro att den är något annat än läkemedelsindustrins marknadsföringsorgan och och främsta företrädare.
Det återstår att se!

Just nu verkar myndigheten huvudsakligen vara ett allvarligt hot mot folkhälsan!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?