4. apr, 2021

Repris med förnyad aktualitet

För några år sedan skrev jag på min hemsida, under rubriken ”C-vitamin” bl.a. följande:

Askorbinsyra (C-vitamin) behandlas olika av kroppen, beroende på om den administreras oralt (genom munnen) eller intravenöst (genom dropp eller injektion)”, skriver Heidi Leford i tidskiften Nature om den här vanligtvis missförstådda varianten. Det ”medicinindustriella komplexet”, visar det sig, förvanskar medvetet diskussionen om C-vitamin genom att dölja de specifika effekterna hos dessa mycket olika distributionsvägar.

Orala doser av C-vitamin fungerar som antioxidanter och skyddar celler från att skadas av reaktiva ämnen som innehåller syre (”fria radikaler”). Men C-vitamin som ges intravenöst kan ha motsatt effekt genom att stödja bildandet av ett av dessa ämnen – nämligen väteperoxid. Cancerceller är särskilt känsliga för skada av ett sådant reaktivt ämne som innehåller syre (en ”superoxidant”)”.

Sedan har detta med C-vitaminets närmast magiska förmåga kommit att intressera mig allt mer. Detta i synnerhet som skolmedicinen på allt sätt försöker bortförklara dess effekter. I stället tycks man till varje pris vilja skrämma oss från intag av rejäla doser av C-vitamin, och i det nu kritiska läget med en s.k. ”pandemi” av en virussjukdom, så går man aktivt ut och VARNAR för höga doser av C-vitamin, trots att just höga doser visat sig kunna rädda livet på även närmast döende patienter i just Covid-19.

Läs t.ex. på denna länk:

Nu visar flera forskare, att det kanske är en ”omväg” man tar genom att använda höga doser av C-vitamin för att genom dess förmåga att skapa väteperoxid ta död på cancerceller och patologiska mikrober.

Det verkar som om man genom att direkt inhalera väteperoxid via en nebulisator kan få samma effekt!

Dr Joseph Mercola har en tid via sin blogg försökt uppmärksamma oss på denna metod, och i dag (4 april 2021) har han en klargörande artikel om just detta. Han skriver bl.a. följande, då han citerar den kände hjärtläkaren Dr Thomas Levy:

Att kunna behandla dig själv hemma vid de första tecknen på COVID-19-symtom eliminerar också din risk för ’långtids-Covid’. Hittills är läkare som har behandlat COVID-19-patienter eniga om, att om behandlingen börjar tillräckligt tidigt, så kommer patienter nästan alltid att återhämta sig helt och har inga långvariga biverkningar av infektionen.

Anledningen till detta är att viruset replikerar (”förökar sig”) vilt under de första dagarna av infektionen, och detta är den tid under vilken det kan orsaka långvariga skador. Så det är viktigt att vara beredd.

Köp de nödvändiga förnödenheterna innan du behöver dem, så att du har allt och kan behandla dig själv vid de första tecknen på symtom. Som nämnts av Levy får du för det mesta en effekt redan samma dag, vilket är nästan okänt i klinisk medicin.

Min personliga erfarenhet med vänner och familj speglar också denna typ av dramatiska resultat. Under alla mina år som jag har praktiserat medicin har jag aldrig sett en så effektiv intervention för den nästan omedelbara lösningen av virussjukdomar, så länge den är implementerad strax efter att symtomen visar sig.

Om du missar den tidiga insatsen och börjar utveckla mer uttalade symtom på influensa eller COVID-19, så är nebuliserad peroxid fortfarande ett utmärkt komplement till annan behandling du kan göra.

En sådan intervention är C-vitamin , som Levy beskriver som ”den perfekta fysiologiska partnern” med väteperoxid, eftersom det har kraftfulla synergistiska effekter som underlättar snabb upplösning av infektionen.

Här nedan länk till Dr Mercolas originaltext:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?