3. apr, 2021

Ny viktig bok om kost och hälsa

KETO-licious

Hanna Gillving

 För en tid sedan ”drabbades” jag av en fantastisk bok. Det var ett rejält verk på 350 sidor, inbundet i ett stabilt och till synes tåligt band. Man får en känsla av att boken håller för att användas i köket och på andra mindre ”bokvänliga” ställen utan att ta skada. Utmärkt!

Sedan jag läst boken i sin helhet blev jag väldigt glad – och samtidigt bekymrad!

Jag blev glad för att boken är en alldeles underbar handledning i ”sunt liv” - med konkreta tips bl.a. i form av recept och inköpslistor och måltidsförslag. Den har ett funktionalistiskt helhetsperspektiv på begreppet hälsa och ger konkreta råd och anvisningar om hur man framför allt med hjälp av kosten, men även på andra sätt, kan få ett mycket bättre och mer tillfredsställande liv.

Den ger också inspiration som kan hjälpa oss att verkligen ta tag i vår situation och och klara av det motstånd som alla förändringar innebär – inte minst när det gäller just vår kost.

Någon har sagt att detta med att byta kost kan vara svårare än att byta bostad, byta partner, arbete eller land att bo i. Det kan möjligen vara en överdrift, men det ger en antydan om hur svårt det faktiskt kan vara. Våra matvanor tycks närmast vara en integrerad del av vår personlighet – och om någon vågar ha synpunkter på dem, så tenderar vi att ta detta som ett personligt ”påhopp”…

Särskilt svårt blir det självklart, om hela ens omgivning – även myndigheter, läkare och andra ”experter” - enhälligt förklarar att det man tänkt byta till är absolut fel och skadligt och kommer att försämra ens hälsa allvarligt! Och om även de flesta av ens vänner, släktingar och bekanta hävdar att man självklart måste lyssna på sakkunskapen – ja då är det verkligen inte lätt!

Boken tar också upp de intrikata problem som hänger ihop med beroenden av olika slag, och hur man kan ta sig ur en sådan situation. Även stress, ätstörningar och sömnproblem behandlas. Samtliga dessa fenomenen kan sägas vara allvarliga folkhälsoproblem i dag, som skolmedicinen har svårt att komma tillrätta med.

Och det är här mina ”bekymmer” kommer in. Jag inser att denna förnämliga bok skulle kunna innebära avgörande hälsofördelar för de allra flesta – om de läste boken. Men jag är osäker på hur många som kommer att göra det. Den får sannolikt inte presenteras i någon ”TV-soffa”, eller ens recenseras i någon av våra större tidningar. Kanske kommer boken, i den mån den uppmärksammas, att alldeles felaktigt omnämnas som som ”ovetenskaplig” eller ”oseriös” - av fullständigt okunniga journalister eller andra ”tyckare”.

I värsta fall kommer kanske någon (som när det gäller min egen bok ”Och cancern bara försvann) att föreslå att hela upplagan skall beslagtas – och förlaget hotas med böter eller skadestånd! Hemska tanke!

Men varför sådana bekymmer?

Jo, dels avslöjar boken detaljrikt och övertygande bakgrunden till den galopperande ohälsa som drabbat Västvärlden det senaste seklet, och dels ger den råd som går på tvärs mot vad vi dagligen matas med i media (som att äta fettsnålt, undvika animaliskt mättat fett, basera vår kost på vegetabilier, omedelbart korrigera ”felaktiga” värden på blodtryck och kolesterol med läkemedel etc.).

Boken utgör ett allvarligt hot mot koalitionen ”Big Food” och ”Big Pharma” (alltså livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin), som under många år levt i symbios. ”Big Food” förser oss med kolhydratspäckad och näringsfattig kost, med diverse främmande tillsatser, som på sikt gör oss sjuka – och ”Big Pharma” ger oss ”lösningen”, läkemedel, som kan dämpa sjukdomssymtomen, men som i längden mest förvärrar hälsoproblemen och ökar risken för det ”metabola syndromet”, som nu de flesta av oss i någon mån lider av (övervikt, högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlproblem, demens, autoimmuna sjukdomar, allergier etc.).

Vid en undersökning 2020 ansågs 52 % av svenskar mellan 16 och 84 år lida av övervikt eller fetma! I USA är 60 % av alla i dag överviktiga! Och övervikt är i stora delar av den industrialiserade världen ett gigantiskt hälsoproblem – till största delen beroende på olämplig kost! I dag kan man ju också konstatera, att just övervikt kanske är den största riskfaktorn för att drabbas allvarligt av Covid-19!

Författarinnan avslöjar också en del myter – som t.ex. att konsumtionen av kött skulle ha ökat på senare tid. I själva verket tycks det vara precis tvärt om, och åtminstone i USA har andelen kött i kosten minskat hela tiden sedan 1950-talet. En studie från 2010 visar att inslagen från växtriket i den genomsnittliga amerikanens kost till ca 70 % består av ingredienser från växtriket. Sannolikt i hög grad kemiskt manipulerade växtoljor, som är direkt olämpliga som människoföda – vilket också avspeglar sig i hälsotillståndet i USA.

Nämnas bör också, att boken varken är skriven av eller för någon fanatiker, som ser allt i svartvitt, utan gråtoner. Boken är skriven för alla! Oavsett uppfattning eller hälsotillstånd kan man använda boken som en utmärkt handledning - för att i lugn och ro, i egen takt, pröva sig fram till det som är den bästa lösningen för var och en.

Vi är alla i någon mån genetiskt och metabolt olika, och därför passar kanske inte en lösning perfekt för alla

Avslutningsvis innebär Hanna Gillvings personliga beskrivning av sin egen hälsoresa också ett oerhört övertygande argument för det hon framför i denna mycket välskrivna bok.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?