29. mar, 2021

Vad hände med sjukdomen smittkoppor?

Ofta får man höra, från dem som hela tiden talar sig varma för vacciner, att ”utrotandet” av smittkoppor är det ultimata beviset för vacciners enastående effektivitet. Skolmedicinens företrädare, läkarna, och naturligtvis läkemedelsföretagen hävdar med emfas nödvändigheten av att vi alla skall vaccineras – mot både det ena och det andra. Och man hänvisar ofta till statistik, som skulle bekräfta vacciners enastående förmåga att utplåna allvarliga smittsamma sjukdomar.

Tyvärr bortser man då från andra möjliga orsaker till att vissa smittsamma sjukdomar blivit ovanligare – som bättre hygieniska förhållanden, bättre näringstillgång, mindre trångboddhet mm. Dessvärre visar också ofta den korrekta statistiken, att de aktuella sjukdomarna redan var närmast försvunna, INNAN vacciner sattes in!

Men ordet ”vaccin” är så värdeladdat, att var och en som uttrycker minsta tveksamhet mot vacciners effektivitet och säkerhet omedelbart avfärdas som totalt okunnig och farlig för samhället. Vaccinmotståndare utmålas gärna som ondskefulla galningar, som önskar livet ur folk – framför allt oskyldiga barn. Och det spelar knappt någon roll vilka vetenskapliga bevis man framlägger för allvarliga brister i både effektivitet och säkerhet. Man VET att vacciner är effektiva och säkra! Punkt!

Detta har i dagarna blivit extremt tydligt, då man bara genom att kalla en produkt vaccin lyckats få närmast en hel värld att att utsätta sig för de risker som de nu hastigt framtagna ”Covid-vaccinerna” innebär, bl.a. därför att de strängt taget utgör en form av oprövad genterapi, vars långtidseffekter vi än vet mycket litet om.

Just när det gäller de inledningsvis nämnda vaccinerna mot smittkoppor finns det ovedersägliga bevis för vad de åstadkom på 1880-talet i England. Den svenska läkaren Sture Blomberg redogör utförligt för vad som hände, när ”folket” reagerade mot tvångsvaccination, sedan man upplevt att många barn helt enkelt avled av vaccinet. Det blev stora demonstrationer – och regeringen tvingades till sist avskaffa tvångsvaccinationen. Resultatet blev en dramatisk nedgång i dödsfall bland barnen, när de inte längre vaccinerades!

År 1891-94 utbröt en ny epidemi i England. I det fullt vaccinerade gruv- och jordbruksdistriktet Mold i Flintshire, England, hade man då en 32 gånger högre mortalitet i smittkoppor än i Leicester. Det väl-vaccinerade Birmingham hade 63 fall och 5 döda i smittkoppor per 10.000, medan Leicester endast hade 19 fall och 1 död. Det visade sig således att de ovaccinerade både var mindre mottagliga och hade ett lindrigare sjukdomsförlopp. När sedan allt fler i Leicester med tiden förblev ovaccinerade (och inte bara barn under tio år) ökade skillnaderna ännu mera. Vid epidemin 1892-94 var mortaliteten 0,57 per 10.000 invånare men vid epidemin 1903-1904 endast 0,12 per 10.000 [20]

Läs om detta på följande länk:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?