1. mar, 2021

Intressanta jämförelser

Här om dagen höll Dr Anthony Fauci (chef för ”National Institute of Allergy and Infectious Diseases” i USA) ett tal, där han förklarade, att vaccination mot Covid-19 inte innebär att vi sedan kan börja leva ”som vanligt”. Detta har ju varit myndigheters, läkares och politikers motivering för att vi alla skall låta vaccinera oss! Jag tror till och med han själv för inte så länge sedan sa, att ”inte förrän alla är vaccinerade kan vi återgå till normalt liv”. Eller om det var Bill Gates som sa det.

Hur som helst berättar nu Fauci, att vi även sedan vi vaccinerats måste fortsätta att bära ansiktsmask, hålla avstånd till våra medmänniskor, inte besöka restauranger, konserter eller idrottsevenemang och generellt undvika mänskliga kontakter!

Man tror att vaccinet möjligen kan minska symtomen vid infektion av SARS-CoV-2 (det virus som ger sjukdomen Covid-19). Men det finns ingen garanti för att man inte skall bli infekterad, eller att man inte skall sprida smittan vidare.

Med andra ord har vi blivit grundlurade – och blir varje dag, eftersom man fortsätter att hävda detta i radio, TV och våra stora tidningar. Det är fullkomligt häpnadsväckande att inte t.ex. Folkhälsomyndigheten kommer med korrekta uppgifter – utan fortsätter att sprida lögnen att vi nu kan ”besöka och krama gamla anhöriga på våra äldreboenden utan risk” - sedan de vaccinerats!

Om man börjar undersöka grunddata som ligger bakom vaccintillverkarnas storslagna uttalanden om sina produkters effektivitet (och säkerhet) blir man också ganska förskräckt.

Moderna och Pfizer har genomfört kliniska prövningar av sina vacciner – med 30 000 resp. 44 000 deltagare.

Efter endast 7 resp. 14 dagar (!!) gjorde man bedömningen att vaccinerna var effektiva, när det gällde att hindra symtomen (av Covid-19) – men någon bedömning av minskad risk för smitta tycks inte ha gjorts.

För Moderna angavs en effektivitet på 94 %. Om man i dag söker på nätet uppges försiktigt nog bara att vaccinet ”förebygger särskilt allvarlig Covid-19 mycket effektivt” - utan att man anger någon procentsats!

Pfizers vaccin uppges ha 95 % effektivitet.

Det är också intressant att veta, att Pfizer redan 7 dygn efter andra sprutan hade 9 infekterade försökspersoner. Då är det viktigt att veta, att det gjordes 170 PCR-test, som visade Covid-19. Av dessa fanns 8 i den vaccinerade gruppen, och 162 i placebogruppen – vilket ju ungefär stämmer med den effektivitet de angivit.

Men riktigt intressant blir det sedan, om man vet att man hade sammanlagt 3 410 fall av ”misstänkta men ej bekräftade fall av Covid-19”. Av dessa fanns 1 594 i den vaccinerade gruppen, och 1 816 i placebogruppen!

Varför testade man inte alla?? Och hur skulle resultatet se ut nu, ett par månader senare, om man testade? Kanske skulle skillnaden mellan antalet insjuknade i den vaccinerade gruppen och placebogruppen i dag vara obetydlig?

Intressant kan också vara att se den övergripande statistiken just nu (24 februari 2021) – med reservationer för de felaktigheter som alltid kan vidlåda uppgifter när det gäller hälsa och sjukdom.

Totalt infekterade av SARS-CoV-2 21 961 486

Varav med milda symtom 21 869 506 99,66 %

Och med allvarliga eller kritiska symtom 91 980 0,4 %

Och i den statistiken är då samtliga inräknade – både gamla, svaga och multisjuka med dåligt immunförsvar. Sannolikt är risken att dö i Covid-19 mycket mindre än att dö i cancer, diabetes, hjärtinfarkt eller någon annan av våra ”folksjukdomar”.

Utblick över världen

Indien

I september 2020 hade Indien ca 100 000 nya fall av Covid-19 varje dag. Från januari 2021 har andelen nya fall sjunkit dramatiskt, så att några städer har kunnat rapportera dagar utan ett enda nytt fall.

Man har också konstaterat, att i staden Delhi (ca 20 miljoner invånare) tycks ca 60 % av befolkningen ha antikroppar mot SARS-CoV-2, vilket borde betyda att så stor andel har genomgått denna infektion – men med inga eller obetydliga symtom. Därvid har man då uppnått vad man kallar ”flockimmunitet”, d.v.s. så stor andel av befolkningen är immun mot viruset att dess spridning allvarligt försvåras.

Nyligen rapporterades från delstaten Nepal att man för första gången sedan augusti 2020 haft en dag utan ett enda rapporterat fall av Covid-19. Totalt har i Nepal (med en befolkning på nära 30 miljoner) endast 2000 personer avlidit i Covid-19. Och vaccineringen började inte förrän i februari 2021, så det kan inte vara en förklaring!

Haiti

I Haiti har man ungefär samma situation som i Indien - 99 döda i Covid-19 per 100 000 invånare. Detta jämfört med 1 910 i Dominikanska Republiken. Det är särskilt anmärkningsvärt, eftersom Haiti och Dominikanska Republiken är närmaste grannar, och båda ligger på ön Hispaniola, strax öster om Cuba.

Klimatet är alltså detsamma. Vad som skiljer är betydligt lägre levnadsstandard på Haiti, som är en av de allra fattigaste nationerna på västra halvklotet. Jämfört med grannlandet har man också sämre utvecklad sjukvård och mindre antal läkare.

Afrika

I hela Afrika beräknas man ha haft ca 46 000 dödsfall i Covid-19 – med en befolkning på omkring 1 216 miljoner.

Israel

Israel var tidigt ute och försåg sig med vacciner – och är kanske det land i världen som har störst andel vaccinerade mot Covid-19. Anmärkningsvärt är, att sedan vaccineringen började i december 2020 har såväl antalet smittade som döda i sjukdomen ökat ganska dramatiskt!

Restriktioner vs Covid-19

I skrivande stund (27 februari 2021) meddelas nu att två svenska forskare gått igenom FN:s statistik – och föga förvånande konstaterat att restriktioner med anledning av ”pandemin” förorsakat minst lika många dödsfall som viruset i sig!

Dessutom ser man att fördelningen mellan dessa två dödsorsaker är mycket ojämn! Dels är det långt fler yngre son dött till följde av lockdown och andra restriktioner, medan det mest är äldre som dött av Covid-19.

Nio av tio som dött med Covid-19 har bott i rika länder, och de flesta av dem var över 60 år, medan de som dött till följd av ”pandemirestriktioner” främst bodde i fattiga länder och var unga!

Bland de unga som dött till följd av de införda restriktionerna finns många kvinnor, som dött i barnsäng, nyfödda som dött förlossningsdagen eller under den första månaden, av undernäring eller av vardagliga infektioner.

Åtgärderna mot Covid-19 har i många länder fört utvecklingen bakåt kanske ett decennium – och det är ovisst, när detta kan återhämtas!

Med våra fullkomligt hysteriska åtgärder mot något som närmast är ett ovanligt kraftfullt ”säsongsinfluensavirus” har vi alltså offrat några miljoner barn och unga, för att möjligen ha räddat några gamla – vars liv sannolikt mycket enklare och billigare kunnat räddas med förbättrad kost och tillskott av viktiga vitaminer och mineraler!

Enligt mig ett underbetyg till politiker, myndigheter och läkare – och inte minst våra medier, som på alla sätt hjälpt till att skapa panik omkring Covid-19 , och inte brytt sig om att kontrollera fakta!

Länk till det inslag jag hämtat en stor del av materialet från:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?