21. feb, 2021

Myndigheten och Verkligheten - en jämförelse

I många sammanhang gör man jämförelser mellan olika alternativ. Om man t.ex. skall köpa en ny bil, eller göra en mindre investering i form av en dammsugare eller ett klädesplagg, så försöker man hitta objektiva beskrivningar av de olika alternativ som finns. Det kan vara nog så svårt - bland all förledande reklam man utsätts för.

På ett område är det faktiskt närmast omöjligt, och det gäller något så viktigt som liv och hälsa. Nästan all information t.ex. om läkemedel består av tillverkarnas reklam, som ofta ger ett förledande intryck av vetenskaplighet – trots att det ofta är mycket vilseledande och ibland bygger på rent forskningsfusk. Och de som skulle kunna leda oss rätt - våra läkare och ansvariga myndigheter – tycks mest fungera som läkemedelsindustrins marknadsförare - och okritiskt lita på företagens uppgifter.

Dessutom finns där den etablerade föreställningen om att allt som inte är ”godkända läkemedel” är overksamt och/eller farligt! För säkerhets skull är det dessutom så vist ordnat att det i Sverige är absolut förbjudet för andra än legitimerade läkare att behandla några av våra allra svåraste sjukdomar – cancer, epilepsi och diabetes! I den s.k. KAM-utredningen för något år sedan (utredning om komplementär och alternativ medicin och vård) framfördes i slutbetänkandet åsikten att det skulle vara förbjudet för icke legitimerad personal att behandla ALLA ALLVARLIGA SJUKDOMAR! Lyckligtvis segrade det sunda förnuftet, så det blev ingen sådan lag.

Fast ifråga om Covid-19, så agerar myndigheterna nu som om den lagen skulle finnas – så att det är förbjudet för alla utom legitimerade läkare att behandla denna sjukdom. Och ingen tycks opponera sig mot detta!

Den som kanske hittar - eller redan känner till – en metod att t.ex. bota cancer, riskerar alltså åtal och straff, om han/hon använder sin kunskap och verkligen botar en cancersjuk (och inte är legitimerad läkare).

Men egentligen är det kanske ännu svårare för läkare, eftersom de riskerar att bli av med sin legitimation, om de botar en enda cancersjuk med en ”icke godkänd metod”. Den svenske läkaren Erik Enby är ett fruktansvärt exempel på detta – där media också spelat en stor roll och oupphörligen ”svartmålat” honom som en ”fuskdoktor”, utan att ta reda på fakta.

Läkemedelsindustrin har alltså i princip monopol på behandling av allvarliga sjukdomar – inte bara cancer, epilepsi och diabetes!

I den nu aktuella situationen, med en pågående epidemi (som man kallar pandemi), har det absurda i situationen blivit extremt tydlig. Människor är livrädda och skräms av både läkare och myndigheter från att använda enkla ”icke farmakologiska” metoder för att förebygga och bota Covid-19.

Och även gamla beprövade läkemedel (som Hydroxiklorokin) bannlyser man, trots att de bevisligen fungerar!

Inte ens det allra naturligast sättet att stärka sitt immunförsvar, med tillräckliga mängder av vitaminer och mineraler, kan man tillåta! Och myndigheterna (som Läkemedelsverket) drar sig inte för att uttryckligen VARNA för höga doser av livsviktiga vitaminer! Ett fullständigt ansvarslöst och förödande agerande från dem som främst skulle värna om vår hälsa och hjälpa oss bekämpa sjukdom!

Redan från inledningen av ”pandemin” har kliniskt verksamma läkare på olika håll i världen i sin verksamhet visat olika, mycket framgångsrika sätt att bekämpa Covid-19. Men de tystas och förbjuds att berätta om sina erfarenheter. De släpps inte fram i våra ordinarie medier (radio, TV, tidningar) – och de blockeras i sociala media!

Och nu, då vaccintillverkarna lagt ner miljarder på forskning och byggt gigantiska fabriker bara för tillverkning av ”vacciner” mot Vocid-19 blir det förstås mer förbjudet än någonsin att ens antyda, att man skulle kunna förebygga och bota denna sjukdom utan vacciner.

Facebook har redan gått ut offentligt och förklarat att man saklöst kommer att stänga ner konton där någon kritiserar den allmänna uppfattningen om denna sjukdom – eller ens nämner ordet vaccin i sammanhanget!

Här följer en jämförelse mellan de nyligen officiellt framförda råden från Läkemedelsverket och de väl dokumenterade erfarenheterna från klinisk verksamhet av läkare.

Man skulle kunna säga att det är en jämförelse mellan ”myndighet och verklighet”!

Så här skriver Läkemedelsverket:

D-vitamin och klorokinfosfat ska inte användas för att behandla corona.

Det förekommer falska påståenden om att D-vitamin och klorokinfosfat skulle fungera som behandling mot corona. Det stämmer inte. Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge allvarliga biverkningar. Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande effekt på Covid.19.”

En serie lögner, som jag bemött en del av här:

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7005184/posting/l%C3%A4kemedelsverkets-senaste-information

Och här kommer utdrag från Dr Joseph Mercolas blogg (den 21 februari 2021):

Så länge ditt immunförsvar är i nivå, kan din kropp övervinna de flesta om inte alla virala inkräktare”.

I årtionden nu har Brownstein ordinerat vitamin A, C och D till sina patienter, och vid de första tecknen på sjukdom instruerar han dem att öka doserna till 100 000 enheter A-vitamin och 50 000 enheter D3-vitamin per dag i fyra dagar. tillsammans med 1000 mg C-vitamin per timme under vaken tid tills symtomen avtar.

(Dr David Brownstein, är en läkare som har en klinik strax utanför Detroit, Michigan).

Vid tidpunkten för denna intervju överstiger antalet patienter som framgångsrikt behandlats med dessa helt naturliga strategier 230, och han har nu publicerat en bok som beskriver sitt tillvägagångssätt med titeln ´En holistisk metod för virus’.

Det kan för övrigt också vara intressant att jämföra ovanstående ”protokoll” med vad jag själv använde för att bli fri från min cancer:

http://www.svaradoktorn.se/441550183

 

Och här kommer slutligen länken till Dr Mercolas blogg.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/02/21/nebulized-peroxide.aspx

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?