20. feb, 2021

Spännande spanska erfarenheter

Att det finns ett mycket tydligt samband mellan låga serumnivåer av vitamin D3 och insjuknande i Covid-19 har varit klart mycket länge (liksom samband med andra infektioner och en mängd övriga hälsoproblem). Men detta har fullkomligt negligerats av skolmedicinen, som tycks ha en formlig skräck för vitaminer. Därför VARNAR både läkare och ansvariga myndigheter för höga doser av även de fullkomligt livsnödvändiga vitaminerna C och D. En fullkomligt ovetenskaplig inställning – som medfört allvarliga konsekvenser för folkhälsan!

I de fall man ändå lagt märke till det otvetydiga statistiska sambandet har man avfärdat det som tillfälligheter – som inte skulle ha något orsakssamband. Några har också hävdat möjligheten av en omvänd kausalitet – att det är de olika sjukdomarna i sig som GER låga nivåer av vitamin D3! Detta utan minsta vetenskapliga stöd för den uppfattningen!

Men nu har en stor spansk studie visat ett alldeles klart orsakssamband, då man vid en interventionsstudie med insatser av rejäla doser vitamin D3 fått dramatiskt förbättrade resultat för Covid-patienter inlagda på sjukhus.

När studien, i form av ett ”print paper” lämnats till den kända och prestigefyllda publikationen The Lancet har den än inte tagits in – eftersom den inte sägs vara ”peer reviewd” (fackgranskad).

När The Lancet tidigare publicerade en förfalskad studie om hur farligt antiparasit-medlet Hydroxiklorokin skulle vara (sedan det visat sig effektivt mot Covid-19), så brydde man sig inte om det förfarandet, utan publicerade den direkt – med påföljden att nu en hel värld fått den totalt felaktiga uppfattningen om detta medels risker – vilka närmast är obefintliga vid normal dosering. Hydroxiklorokin torde snarare vara det absolut säkraste och mest beprövade farmakologiska preparat som någonsin funnits. Det har använts i 70 år som profylax och terapi mot malaria – utan några problem med biverkningar.

Nyligen kunde man läsa en upprörd beskrivning av den aktuella situationen.

Följande är en tolkning av Jonathan Cooks text den 18 februari i ”COUNTERPUNCH”

Det är förmodligen ingen bra idé att skriva i ilska. Men jag kämpar för att undertrycka mina känslor om ett bortkastat år, under vilket politiker och många läkare har ignorerat en växande mängd bevis som tyder på att D-vitamin kan spela en kritiskt viktig roll i förebyggandet och behandlingen av Covid-19.

Det är dags att uttala sig nu, när en ny storskalig spansk studie inte bara visar en korrelation, utan ett orsakssamband mellan behandling med höga doser D-vitamin av Covid-patienter inlagda på sjukhus och betydligt förbättrade resultat för deras hälsa.

Ett ”pre-print papper” (ej tillräckligt vetenskapligt granskat) i den prestigefyllda tidskriften The Lancet visar att det fanns ett 80-procentigt minskat behov av inläggning på intensivvårdsavdelningar bland inlagda patienter som behandlades med stora doser av D-vitamin, och en 64-procentig minskning av antalet dödsfall. 

Möjligheten att dessa är slumpmässiga resultat är oändligt små, noterar forskarna. Och till att böja med fann studien inga biverkningar, även när mycket höga doser D-vitamin gavs kortvarigt till dessa sjukhuspatienter.

Detta är fullkomligt häpnadsväckande siffror, som förtjänar att synas på tidningarnas förstasidor, särskilt i en tid då politiker och läkare är osäkra på om de någonsin kan hitta ett enda magiskt vaccin mot Covid-19, när nya muterade varianter hela tiden dyker upp som påskliljor om våren.

Om D-vitamin kan vara ett botemedel för många av dem som är inlagda med diagnosen Covid-19, så kan man dra slutsatsen att det sannolikt skulle visa sig vara ännu mer effektivt, när det används profylaktiskt (förebyggande). 

De flesta på nordliga breddgrader borde ta D-vitamin under större delen av året i betydande doser - långt över den nuvarande, föråldrade 400 IE (internationella enheter), som rekommenderas av regeringar som Storbritannien (och även i Sverige – min anm.).

Länk till originaltexten (se särskilt videopresentationen som ingår):

https://www.counterpunch.org/2021/02/18/why-politicians-and-doctors-keep-ignoring-the-medical-research-on-vitamin-d-and-covid-2/

För den som är allvarligt intresserad av vitamin D3 kan också denna länk rekommenderas:

http://www.svaradoktorn.se/426882728

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?