4. feb, 2021

Välgörare eller något annat?

På förekommen anledning – en repris från den 13 april 2020

Jag anser mig inte ha någon särskild profetisk förmåga, som gör att jag kan förutsäga vad som skall hända i världen, men ibland kan jag på min hemsida läsa sådant jag skrev där för ganska länge sedan – och som sedan (tyvärr) visat sig få ny aktualitet senare.

Möjligen kan följande hänföras till den kategorin. Döm själv!

Mänsklighetens välgörare?

Bill Gates och Rockefeller Foundation vill sedan länge uppträda som mänsklighetens välgörare i stor skala. De tycks också ha funnit den optimala lösningen - ”Depopulation”.

Uttrycket användes av Henry Kissinger redan 1976 (då medlem i NSC, National Security Council - USA:s nationella säkerhetsråd). Det hela betyder i klartext ”avfolkning”, d.v.s. att på olika sätt minska jordens befolkning.

Självklart finns lidande i olika grad hos alla människor och folkgrupper. Det betyder förstås, att om man skulle ta död på halva jordens befolkning, så skulle man också minska det mänskliga lidandet med 50 %. Bingo!

Viss befolkningsreduktion sker förstås redan genom krig, svält, naturkatastrofer och sjukdomar. Men det verkar som om det tidigt funnits en agenda, där medvetet SKAPADE sjukdomar är ett av de medel man är beredda att använda – och redan använder. Ebola verkar ha varit en sådan skapad sjukdom. Amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har faktiskt patent på Ebola-viruset!

Och just nu är som bekant Coronaviruset (som också tycks vara skapat av människor) något som kan bidra till en betydande befolkningsreduktion. Viruset i sig tycks ha begränsad effekt – och klarar bara av människor med nedsatt immunförsvar – men effekten kan ändå bli avsevärd på sikt, då man agerar på ett mindre genomtänkt sätt.

Så förenklar man på många håll virusets möjligheter att döda genom att bl.a. förhindra enkel förstärkning av immunförsvaret och förbjuda enkla behandlingar (t.ex. med intravenöst C-vitamin). Genom drakoniska åtgärder för inskränkande av personlig frihet och kommunikationer kommer viktiga samhällsfunktioner att allvarligt försvåras eller helt upphöra. Företag kommer att gå i konkurs, viktig produktion och service försvinner. Massarbetslöshet och ekonomisk tillbakagång blir följden, och möjligen kan detta komma att indirekt medföra långt fler dödsfall än detta virus i sig.

Rädslan för detta virus gör också, att befolkningen i stort blir mer benägen att avstå från mänskliga fri- och rättigheter – i utbyte mot de förbättrade möjligheter att överleva man tror sig uppnå genom att godkänna samhällets auktoritära åtgärder.

I detta sammanhang ingår också, att den prestigefyllda organisationen WHO (Världshälso-organisationen) under FN:s beskydd helt och hållet tycks beskydda den globala läkemedelsindustrin – och till varje pris förhindra alla enkla metoder för att förebygga eller bota sjukdomar. Intressant är också, att Bill Gates står för 80 % av WHO:s budget. Man kan nästan säga att han ”äger” WHO.

WHO har tillsammans med FDA - amerikanska Food and Drug Administration (ungefär något som motsvarar en kombination av svenska Läkemedelsverket och Livsmedelsverket) vid fler tillfällen aktivt förhindrat t.ex. användandet av kolloidalt silver mot Ebola och malaria.

Om Ebola: Se denna länk: http://www.svaradoktorn.se/427029039/6429662/posting/ebola-igen

Om malaria: Se denna länk: http://www.svaradoktorn.se/427029039/3873508/posting/katastrofen-i-kongo

Den som vill veta mer om Bill Gates kan också ta del av följande länk:

https://www.bitchute.com/video/q95DngNF2jsJ/

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?