4. feb, 2021

Om läsförmåga, kunskaper och medicinsk vetenskap

Ibland undrar jag hur det är med läsförmågan hos läkare och olika företrädare för myndigheter (som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket)!

Men jag har upptäckt att de nog kan läsa. Fast de läser andra texter (vetenskapliga studier) än jag. De tycks bara läsa och förstå det de själva skrivit – eller det som skrivits av sådana som delar deras uppfattning. Då kan de för varje rad de läser bli alltmer övertygade om hur rätt de har. Men om de då faktiskt har fel, så kan det förstås bli riktigt allvarligt!

Fast det behöver de inte vara så oroliga över, för om man är väldigt många som har fel, så blir ansvaret för följderna försvinnande litet för var och en! Sannolikt en anledning till att nästan alla nu unisont nästan skriker: Vaccinera, vaccinera!

I dagens sammanhang kan man då kanske tänka på det ”idiotsäkra” lugnande medlet, som på 1960-talet rekommenderades av läkare för gravida kvinnor – Neurosedyn. Det ledde till mängder av gravt missbildade barn, som aldrig kunnat leva ett ”normalt” liv…

Eller vaccinet mot svininfluensan 2009, som gjorde att många hundra unga människor fick sina liv förstörda av den obotliga sjukdomen narkolepsi! Och detta vaccin gavs mot något som sedan visade sig vara en ovanligt mild säsongsinfluensa!

Eller tänk på det smärtstillande pillret Vioxx, som salufördes av läkemedelsföretaget Merck! Det beräknas ha förkortat livet för minst 100 000 personer bara i USA genom att förorsaka dödlig hjärtinfarkt! Och den efterföljande utredningen, som genomfördes av FDA (Food and Drug Administration) visade, att Merck hade känt till detta i FYRA ÅR – men ändå fortsatt att marknadsföra och sälja det dödliga preparatet!

Hur kan någon tro att inte pengar går före människoliv hos de stora globala företagen? Och varför litar man nu så oförbehållsamt på vaccintillverkarna – när det handlar om tusentals miljarder dollar?

När det gäller skolmedicinens uppfattning om kroniska sjukdomar – och nu om Covid-19 – kan de som okritiskt håller sig till den etablerade uppfattningen alltså känna sig trygga med, att om man har fel, så är man så många som har fel att ansvaret för var och en blir försvinnande litet.

Om man däremot besvärar sig med att även ta del av information från dem som har en annan uppfattning, så blir livet komplicerat. Man tvingas att ifrågasätta, värdera och ta ställning – och inte bara se sin egen uppfattning som ett axiom, något som är så självklart att det inte längre behöver bevisas.

Om man har en avvikande uppfattning i en medicinsk fråga (som beträffande Covid-19 och de ”vacciner” man nu trycker i oskyldiga människor), så behöver man inte riskera att få ensidig information – för man översköljs dagligen hela tiden av mainstream medias uppfattning. Men om man ensam eller i en liten grupp ”sticker ut” med en avvikande uppfattning, så blir ansvaret betydligt större. Därför är nog benägenheten då att verkligen ha hållbara fakta för sin uppfattning stor. Därför finns det kanske anledning att också lyssna på de kontroversiella ”avvikarna” och inte enbart på alla ”medlöpare”, som bara följer med strömmen.

Men frånsett detta, så måste jag, just när det nu gäller nämnda vacciner, uttrycka en viss förvåning. Om man inte bryr sig om hur det aktuella viruset tillkom, och den eventuella agenda som kan ha lett fram till nuvarande situation, så blir man ändå en smula konfunderad över den strategi som nu tillämpas i vårt land (och i många andra).

Det sägs att man så snabbt som möjligt måste vaccinera så många som möjligt!

Och varför?

Jo, för att förhindra att människor drabbas av smittan – och för att förhindra att smittan sprids!

Jag upprepar: För att förhindra att människor drabbas av smittan – och för att förhindra att smittan sprids!

Det låter förstås klokt. Men såväl vaccintillverkarna själva som Världshälsoorganisationen (WHO) och Folkhälsomyndigheten i Sverige medger att:

1. Vaccinationen förhindrar inte att man smittas av viruset

2. Vaccinationen förhindrar inte att smittan sprids av den som fått vaccinet.

Jaha, vad finns det i så fall för anledning till denna oerhört omfattande och dyrbara massvaccination – som dessutom genomförs med något som inte alls är ett vaccin i traditionell mening, utan ett hittills oprövat ”genterapeutiskt” preparat, vars långtidseffekter vi vet mycket litet om, och som vissa framstående forskare fruktar kan innebära följder som både i fråga om dödlighet och svåra biverkningar kan överträffa våra värsta farhågor!

Särskilt upprörande blir detta, när man vet att något så enkelt som rejäla doser C-vitamin, vitamin D3 – tillsammans med tillskott av zink, magnesium och selen - tycks vara effektivare för att förhindra allvarligt insjuknande i Covid-19 än vilket vaccin som helst. Och dessutom vet man att det sedan 70 år beprövade medlet mot malaria – hydroxiklorokin – är oerhört effektivt, om det sätts in tidigt, och särskilt i kombination med tillskott av zink.

När läkare tidigt märkte att detta enkla och billiga medel fungerade mot Covid-19 förbjöd man läkarna att skriva ut det till Covid-patienter!

Är det verkligen bara jag som tycker det är ”konstigt”??

Anmärkningsvärt är förstås också att ingen ens nämner kolloidalt silver – som man vet klarar av både bakterier och virus, och som är fullkomligt ofarligt även i hög doser!

Vad jag vet har inte några försök alls gjort med detta enkla medel. Livsmedelsverket anstränger sig verkligen för att utan ett enda sakligt argument förklara ett KS är både livsfarligt och overksamt! Ett sådant uttalande skulle inom alla andra områden uppfattas precis så löjeväckande som det faktiskt är. Men när det gäller det medicinska området kan man tillåta sig vad som helst utan att bli ”synad”.

Märkligt att man inte kan visa upp ett enda fall av skada av kolloidalt silver – och att inte någon anmält sig för att få den belöning en tillverkare utlyst på 100 000 kr till den som kan påvisa skada av hans produkt!

För några år sedan kontaktade jag Giftinformationscentralen - som inte kunde redovisa ett enda fall där man misstänkte skada av kolloidalt silver. Däremot hade man efter halva det året mer än 6000 fall av misstänkt förgiftning av  Paracetamol (Alvedon, Panodil m.fl.). Dessa smärtstillande medel säljs fortfarande - men den som påstår att kolloidalt silver har hälsoeffekter riskerar dryga böter - och att bli beskriven som en bedragare i media!

Den sammanfattande slutsatsen blir: Alla enkla och billiga medel som kan förhindra eller bota sjukdom måste till varje pris bekämpas!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?