28. jan, 2021

Immunförsvaret avskaffat. Ersätts av genterapeutiskt globalt experiment!

Av någon anledning har jag funnit det angeläget med denna repris från min hemsida den 11 december 2020.

Nu har en pandemi av skräck för Covid-19 utbrutit, och halva jordens befolkning tycks anstränga sig för att så snart som möjligt få injektioner av något av de hastigt framtagna ”vaccinerna” mot sjukdomen! Och det enligt ansvariga myndigheter – och läkare – för att snabbt få slut på spridningen av SARS-CoV-2 (som förorsakar sjukdomen Covid-19).

Detta trots att forskarna framhåller, att”vaccinerna” INTE skyddar mot infektion av viruset – och att de inte heller är någon garanti för att den vaccinerade inte sprider smittan!

Dessutom är detta inte något vaccin i traditionell mening, utan snarast en form av genterapeutiskt experiment, vars långsiktiga följder vi vet mycket litet om.

Men bara order ”vaccin” är så laddat, att logik och sunt förnuft tycks försvinna som en morgondimma vid solens uppgång! Var och en som hyser minsta tvivel och önskar att någon sorts försiktighetsprincip borde gälla, innan hela världens befolkning utsätts för detta – avfärdas som galna och samhällsfarliga konspirationsteoretiker.

Och alla empiriska erfarenheter med goda effekter av enkla medel för att stärka immunförsvaret (som C- och D-vitamin, zink, magnesium och selen) avfärdas kategoriskt! Det FÅR bara inte vara så enkelt! Inte heller gamla beprövade farmakologiska produkter - som Hydroxiklorokin och Ivermektin - duger längre (trots visad effektivitet). Nej hellre ett gigantiskt experiment!

Och här min text från den 11 december 2020. Kanske är den ännu mer provocerande i dag?

 

Långt tillbaka i historiens gryning, men när man ändå hade börjat tro på världens och människans skapare i form av en Gud, så trodde man att det var denna Gud som placerat det lilla krypet i kvinnans mage – det som sedan växte och så småningom trängde sig ut i form av ett människobarn.

När till sist några nyfikna och insiktsfulla forskare lyckats ta reda på hur det egentligen förhöll sig, att graviditeten hade ett visst samband med vad kvinnan hade haft för sig tillsammans med en man – då blev prästerna rasande. Skulle detta fantastiska med ett barns födelse bero på något så primitivt och djuriskt som sexuell aktivitet!

Nej! Uteslutet! Detta var sannerligen Guds verk, det måste alla begripa! Att påstå något annat var hädelse och trots mot Gud! En förfärande konspirationsteori, om man så vill, en missuppfattning som måste motarbetas med alla medel! Och kyrkan hade medel, inte minst hot om evig plåga i helvetet!

I dag frodas andra konspirationsteorier – som t.ex. att man kan stärka sitt immunförsvar genom att äta rätt och se till att få i sig de vitaminer, mineraler, spårämnen och aminosyror som krävs för god hälsa och ett välfungerande immunförsvar.

Vilken avskyvärd vidskepelse! Det måste ju alla förstå, att det bara är mediciner som kan hålla oss friska och bota sjukdom! Något annat vore en skymf mot den heliga läkemedelsindustrin!

Guds utsända på jorden, professor Agnes Wold, blir väldigt upprörd över sådana konspirationsteorier, och hon förkunnar med kraften av sin professorstjänst att något sådant är absolut omöjligt. Gud har från början skapat det immunförsvar vi har, och det kan vi inte på något sätt påverka. Det är sannerligen en hädelse och förakt mot vår Skapare att påstå något annat!

En annan konspirationsteori är att vacciner skulle kunna vara skadliga. Självklart kan det inte vara så! Vacciner är en Guds gåva till mänskligheten – som han låtit skapas av skickliga medicinska forskare (om än med visst stöd från ekonomiska intressen!).

När amerikanska armén under Kuwaitkriget (1990 – 1991) lät vaccinera 500 000 av sina soldater med ett vaccin mot Anthrax (mjältbrand), så avled 11 000 av dem som fått vaccinet ganska omgående, och 100 000 blev handikappade för livet.

Men detta var förstås en tillfällighet. Dessa unga och friska soldater (kvinnor och män) skulle naturligtvis ändå ha avlidit eller blivit handikappade just då. Att de alla avled eller blev allvarligt skadade just efter vaccinationen var förstås en ren tillfällighet!

Att påstå att det berodde på vaccinet är förstås en av dessa spridda konspirationsteorier som vaccinmotståndare älskar att sprida! Sådant borde förstås vara straffbart! Självklart är alla vacciner säkra och effektiva! De har ju tagits fram och testats noggrant av läkemedelsindustrins framstående vetenskapsmän – som självklart aldrig skulle släppa fram en produkt som inte var absolut säker!

Det är dags att samhället på allvar ingriper mot sådana skadliga myter! SVT tog för en tid sedan med stort allvar på sig den uppgiften – med serien ”Vaccinkrigarna”. Visserligen med falskhet och lögner och under förklädnad – men självklart måste här ändamålet helga medlen. All tveksamhet mot vacciner måste undanröjas. Då kan man inte ta hänsyn till sådant som moral och pressetiska regler! Nej, all heder till SVT som effektivt krossar de stackars människor som låtit sig förledas av något så löjligt som egna och andras konkreta erfarenheter!

De måste till varje pris oskadliggöras! Och Tage Danielssons känslosamma devis om att ”Utan tvivel är man inte riktigt klok” måste vi försöka glömma!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?