25. jan, 2021

Pandemifunderingar

Funderingar med anledning av en intervju med cellbiologen Ann-Cathrin Engwall

 (Intervjuare läkaren Nils Littorin i serien ”Hur mår Sverige")

 Utifrån sina gedigna kunskaper och erfarenheter om virusinfektioner och hur vacciner fungerar, så varnade Ann-Cathrin Engwall redan 2009 för tänkbara negativa följder av massvaccinering mot den s.k. ”svininfluensan” - som kunde få status som ”pandemi” endast därför att WHO strax innan ändrat definitionen på detta begrepp. Utifrån den tidigare definitionen skulle svininfluensan inte ha kallats en pandemi (och inte heller dagens Coronapandemi).

Men avtal hade slutits mellan vaccintillverkarna och ett antal nationer, och avtalen ”utlöstes” endast vid en ”pandemi”. Det är inte svårt att se de ekonomiska incitamenten för en justering av begreppet, men det är förstås pinsamt att WHO medverkade till detta!

Men tyvärr tog man inte Ann-Cathrin Engwalls (och många andras) varning på allvar. Massvaccinationen genomfördes alltså – och resultatet blev bl.a. att hundratals barn och ungdomar fick sina liv totalt förstörda – när de drabbades av den obotliga sjukdomen narkolepsi - och får leva resten av sina liv som svårt handikappade! Svininfluensan visade sig dessutom vara en ovanligt lindrig form av vanlig säsongsinfluensa.

Men vaccintillverkarna kammade hem miljarder!

Vanliga vacciner styrs oftast mot bakterieinfektioner, och inte mot virus.

Virus muterar hela tiden, och vaccin mot virus har därför mycket kort varaktighet, eftersom det effektivt endast skyddar mot just den virusvariant den riktar sig mot. Så snart viruset har muterat, så avtar skyddseffekten mot de nya varianterna.

Det är också därför som den årliga vaccinationen mot årstidsinfluensan måste förnyas varje år, men mutationshastigheten är hos dessa virus så stor, att man räknar att ”träffsäkerheten” mot det aktuella viruset varje höst kanske är endast ca 20 %.

Och den vanliga säsongsinfluensan kan minst av allt sägas ha ”utrotats” av vaccinerna!

Vi människor har ett fantastiskt naturligt immunsystem, som finns i hela matsmältningskanalen – från munnen och hela vägen till ”avloppet”. Det finns i våra lungors enorma yta som är vårt ”interface” mot den luft vi inandas (med både bakterier, virus, svamp, encelliga parasiter och diverse giftiga ämnen). Och om detta försvar inte funnes, så skulle vi riskera att bli sjuka av ett enda andetag!

En annan ”försvarslinje” är vår hud, som också hela tiden utsätts för både kemiska gifter och allehanda smittämnen. Även huden skyddar oss effektivt – t.ex. mot det nu aktuella coronaviruset. Ingen blir sjuk av viruset via huden, men möjligen genom att vi med kontaminerade fingrar överför viruspartiklar till ögonens slemhinnor eller till inandningsluften. Det tycks främst vara via inandning av detta virus som smittan sprids. Viruset verkar inte klara av den extremt sura miljön i magen, så någon smitta den vägen har inte observerats (enligt Livsmedelsverket).

Sammanfattningsvis kan man också säga, att ”T-cellsimmunitet” är den viktiga delen av immunförsvaret – och att ”antikroppar” är av underordnad betydelse. Man har också nyligen i en studie vid Karolinska Institutet konstaterat, att ca 50 % av dem som genomgått Covid-19 INTE har utvecklat antikroppar, utan i stället fått immunitet via T-celler.

Antikroppar fungerar genom att angripa själva viruset, medan T-celler dödar hela den infekterade cellen med virus och allt (den cell som genom virusinfektionen blivit en ”fabrik” för tillverkning av nya virus).

Det här betyder i praktiken att dubbelt så många har en immunitet mot detta virus än de som konstaterats ha antikroppar mot det!

Barn har i allmänhet ett gott immunförsvar – som ”trimmas” och uppdateras hela tiden genom kontakt med sjukdomsalstrande mikrober (som virus och bakterier). De klarar i allmänhet av barnsjukdomar som mässling, röda hund och vattkoppor utan större problem. Däremot kan dessa sjukdomar bli allvarliga, och till och med livshotande, när de drabbar vuxna.

Vid svininfluensaepidemin 2009 riskerade man en stor mängd barns hälsa med det använda vaccinet. Vid denna massvaccinering hade tillverkarna också svårt att få fram tillräckliga mängder av vaccinet, så därför ”förstärkte” man det för att kunna ge mindre mängder med samma effekt. Man använde hajleverolja som ”adjuvans” (tillsatt ämne i vacciner för att få kraftigare immunrespons).

I de nu aktuella vaccinerna har man bytt ut principen med ”förstärkt effekt” mot en form av ”genterapi”, där man förenklat förvandlar kroppens celler till ”fabriker” som tillverkar vaccin”.

I Kanada konstaterade man vid svininfluensaepidemin, att de som det året tagit den vanliga sprutan mot säsongsinfluensan var de som oftast blev allvarligt sjuka och avled. Man skulle kunna tolka det som att man ”vaccinerat bort” den naturliga uppdateringen av immunförsvaret som annars skett.

De som var tillräckligt gamla för att ha upplevt både ”Asiaten” (1956-58) och ”Hongkonginfluensan” (1968) klarade sig betydligt bättre - antagligen genom den s.k. ”korsimmunitet” de då fick av virus, som liknade svininfluensan.

Det skulle vara fruktansvärt, om man nu vaccinerade barn mot SARS-Cov-2 (det virus som ger Covid-19). Då är de skyddade mot den aktuella formen – men inte mot kommande mutationer (och virus muterar hela tiden!).

Om man via en ”naturlig” infektion får en immunitet, så är den ”bredare” - och skyddar också ganska bra mot kommande mutationer.

Det finns just nu sannolikt en ganska god ”flockimmunitet” i befolkningen, som gör att smittspridningen snart kommer att kraftigt minska – alldeles oavsett vilka åtgärder som vidtas av samhället.

Det är viktigt att känna till, att de nu aktuella ”vaccinerna” inte minskar smittspridningen, men kan minska de akuta besvären hos dem som smittas. Men massvaccinering, när viruset redan är spritt över hela världen, är tämligen meningslös. Och ”lockdown” bidrar snarast till snabbare spridning av viruset. Det är omöjligt att ”låsa in sig” för att skydda sig. Alla i hela världen kommer sannolikt att smittas – förr eller senare.

Det unika med detta virus är inte viruset i sig – utan dess snabba spridning över hela världen (vilket möjligen kan ge en antydan om att det inte är ”naturligt”, utan skapat i ett laboratorium; andra virus brukar spridas i vissa temperaturzoner, medan detta tycks spridas överallt, oberoende av klimat).

Man tror att kanske 80 % - 90 % av världens befolkning har ett visst skydd mot detta virus, efter att ha varit utsatt för andra coronavirus. De får därför aldrig några antikroppar, utan deras T-celler ingriper direkt och dödar infekterade celler.

Omkring 30 andra länder har större smittspridning än Sverige – trots mer omfattande restriktioner. Det finns ingen korrelation mellan lockdown och dödlighet!

Våra gener, vår hudfärg och vad vi äter är avgörande för risken att drabbas svårt av detta virus. Det allra tydligaste sambandet tycks vara med serumnivån av vitamin D3. Ju lägre nivå av detta vitamin vi har i blodet, desto större risk för allvarlig sjukdom och död. Detta kan också förklara den ökade risken för mörkhyade, vars hud har svårare att tillgodogöra sig solens strålar för att just skapa vitamin D3. Detsamma gäller dem på äldreboenden, som sällan kommer ut i solen – och dessutom får en undermålig kost, med brist på viktiga mineraler och vitaminer.

Förbättrade näringsstatus på våra äldreboenden skulle vara en mycket effektiv åtgärd för att skydda de boende där mot svår sjukdom av detta virus (och många andra sjukdomstillstånd!).

Vi vet också att det ”metabola syndromet” (fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärtproblem etc.) dramatiskt ökar risken för Covid-19.

Det är sorgligt att politiker beslutar om t.ex. nedstängning av simhallar, idrottshallar och fysiska utomhusaktiviteter! Det kommer att ha negativa effekter! De unga och fysiskt aktiva behöver inte skyddas! Det är äldre och de med nedsatt immunförsvar som behöver skydd (och hjälp att stärka sitt immunförsvar).

Många barn och unga har redan haft detta virus – och har redan ett bra skydd.

Om man varit sjuk i Covid-19 blir man inte ”återinfekterad”!

De PCR-test som i dag används är närmast värdelösa. De är så superkänsliga att de ger mängder av falskt positiva svar. Helt friska människor tvingas till karantän – utan att ens ha några symtom, och utan att vara smittsamma!

De enda test som skulle vara adekvata är ”T-cellstest” - men de är oerhört dyra.

Sammanfattningsvis.

Hysterin runt detta virus är långt farligare än viruset i sig!

Ansiktsmask har sannolikt inte någon effekt.

Man skall ABSOLUT INTE vaccinera sina friska barn!

De nu aktuella ”vaccinerna” åstadkommer sannolikt inflammation – och kan möjligen i vissa fall även ge cancer!

Länk till intervjun:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?