15. jan, 2021

”Coronavacciner” är inga vacciner – utan ett genterapeutiskt experiment!

Kanske kan vi snart stå inför en global medicinsk katastrof, som kommer de hundratals fallen av narkolepsi efter svininfluensavaccinet 2009 att framstå som en mild västanfläkt – jämfört med en världsomfattande orkan!

Så sent som 2018 försäkrade företaget Moderna, att man inte utvecklade vacciner. Det handlade i stället om ”genterapeutisk teknologi”, en metod som ursprungligen framtagits för cancerbehandling. Nu presenterar man samma teknik som ”vaccin” mot covid-19!

Det är svårt att hitta en gedigen, internationell definition av ”vaccin”. I Sverige skriver Läkemedelsverket att vaccin är ett ”Läkemedel som ges för att förebygga infektionssjukdomar”.

I den amerikanske delstaten Iowa säger man att ”Vaccin är en särskilt preparerad antigen som ges för att skapa immunitet” (mot en viss sjukdom).

I delstaten Washington använder man definitionen ”Ett preparat av en levande mikroorganism som försvagats eller avdödats, eller en del av en sådan”.

I allmänna ordalag kan man säga, att ett vaccin ges för att förhindra att man infekteras av en sjukdomsalstrande mikrob (virus, bakterie, parasit etc.) och för att förhindra spridning av sådan infektion.

De nu aktuella ”Covid-vaccinerna” ger ingen av dessa effekter. Det preparat man injicerar förhindrar inte infektion, och det förhindrar inte att den ”vaccinerade” sprider infektionen till andra. Man hoppas bara att det injicerade ämnet skall lindra symtomen av SARS-CoV-2, det virus som ger ett antal olika symtom, vilka man sammanfattar i begreppet ”Covid-19”.

Covid-19 är alltså inte en sjukdom! Det är ett samlingsnamn för ett antal symtom (feber, inflammation, låg syresättning och andningsproblem mm). Och eftersom det inte är en specifik sjukdom, så kan man inte heller skapa ett vaccin mot tillståndet.

Ca 80 % av dem som testas positiva för Covid-19 med det pcr-test man använder har inga symtom – och och har alltså inte heller ”sjukdomen” Covid-19!

När Pfeizer och Moderna gjort kliniska test har man så vitt jag förstår medvetet bara undersökt just den symtomlindrande effekten – och inte skyddet mot infektion eller minskad risk att smitta andra.

Vad man gör, när man injicerar de nu aktuella preparaten är alltså att man tillför ett syntetiskt fragment av ett protein för att minska symtomen, om man smittas av SARS-CoV-2. Man minskar alltså inte risken att bli smittad, och man minskar inte risken att patienten smittar andra.

Det som faktiskt händer är, att man ger kemoterapi (jfr cytostatika) mot en sjukdom de allra flesta inte har – och kanske aldrig kommer att få… Eller kanske redan är naturligt immuna mot! Den som visste detta skulle självklart aldrig gå med på ingreppet. Men genom att kalla det hela vaccin, som för nästan alla har en oerhört positiv klang, så står nu människor i kö och vet inte hur fort de skall kunna få denna riskabla injektion.

För övrigt har aldrig heller något fungerande vaccin funnits mot andra ”betacoronavirus” (virus som smittar människor och boskap), så det är mycket osannolikt att man nu skulle få fram ett fungerande vaccin mot just SARS-CoV-2

En annan orsak till ”namnbytet” är den lag som tillkom i USA redan 1986. Den innebär att alla tillverkare av VACCIN är helt friskrivna från ansvar. De kan aldrig någonsin åtalas eller ställas till svars för de skador vacciner ger.

Men om nu dessa injektioner skulle kallas för vad de är, ett genterapeutiskt experiment, så gäller samma regler som för övriga farmaceutiska produkter. Tillverkaren blir fullt ansvarig för de biverkningar och skador produkten åstadkommer!

Självklart vill Pfizer, Moderna och andra tillverkare av dessa preparat därför till varje pris behålla benämningen ”vaccin”.

Det som kan vara en smula oroande är också, att det tycks finnas tydliga tecken på att reproduktionsförmågan kan störas av de nu aktuella ”vaccinerna”, så att framför allt kvinnor skulle kunna bli oförmögna att bli gravida och föda barn. Även fall av anafylaktisk chock (livshotande allergisk reaktion) sägs ha rapporterats.

Fullkomligt vansinnigt och upprörande är, att man länge påstått att det ”inte finns något botemedel” mot denna infektion! Det är en solklar lögn! Man vet att t.ex. hydroxiklorokin kan fungera. Man har i mer än 60 år använt detta enkla medel som profylax mot malaria. Man har givit det till gamla, till små barn, till gravida kvinnor – till alla – utan kända allvarliga biverkningar.

Men när det blev uppenbart att medlet fungerade mot det man kallar Covid-19 blev det plötsligt livsfarligt, och läkare uppmanades sluta med förskrivningen! VARFÖR??

Det som nu också är ytterst alarmerande är, att man på vissa håll tycks ha beslutat att prioritera all sjukvårdspersonal. Det betyder att om något går fel i detta experiment, så kan hela landets vårdpersonal plötsligt vara utslagen! Vem skall då ta hand om alla sjuka?

Sammanfattningsvis

Det som nu introduceras och används i stor skala, och som man planerar att injicera i hela världens befolkning, är inget vaccin i traditionell mening. Det är i stället en ”genterapeutisk” åtgärd, som varken minskar risken för att infekteras av det aktuella viruset eller minskar risken för att föra smittan vidare! Och ett gigantiskt experiment!

Djupt tragiskt är sedan att läkare och myndigheter aktivt motsätter sig den enkla åtgärden att stärka vårt immunförsvar med hjälp av hälsosam och näringsrik föda – och kosttillskott i form av C-vitamin, vitamin D3, zink, magnesium och några fler mikronutrienter de flesta i dag har brist på.

Detta skulle sannolikt vara en effektivare åtgärd än vilket vaccin som helst – och både billigare och enklare att administrera!

Att man också energiskt motsätter sig användningen av kolloidalt silver, som är ett effektivt medel mot både virus och bakterier, svamp och encelliga parasiter (och utan risk för uppkomst av resistenta stammar) är ett av dessa tragiska mysterier, som vore oförklarliga, om man inte kände till de mekanismer som kraftfullt styrs av läkemedelsindustrin.

Än har man inte kunnat redovisa ett enda fall av skada, som åstadkommits av den typ av kolloidalt silver (10 PPM) som saluförs i Sverige, och ändå vidhåller t.ex. Livsmedelsverket att kolloidalt silver är farligt – vilket också Folkhälsomyndighetens talesman Anders Tegnell framför i media!

Det finns absolut inga sakskäl att undvika kolloidalt silver – bara en vidskepligt tro på att något man kallar ”silvervatten” måste vara någon form av medeltida trolldom. Så utomordentligt tragiskt – och genuint ovetenskapligt!

Slutligen länken till en video, där en del av uppgifterna ovan framförs:

Och ett inlägg där en förtvivlad amerikansk läkare försöker få oss att förstå vad detta handlar om:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?