12. nov, 2020

Intervju med Dr Victor Marcial-Vega om C-vitamin

C-vitamins magiska kraft - enl. Dr Victor Marcial-Vega

(Försök till tolkning av en ganska ostrukturerad intervju i bullrig utomhusmiljö. Länk till intervjun i slutet av texten)

Professorn och onkologen Dr Victor Marcial-Vega, verksam i Puerto Rico och medlem i ”The Editorial Board of the International Society for Orthomolecular Medicine” har ägnat sig åt användning av C-vitamin, oralt och intravenöst – mot virussjukdomar.

Sedan nuvarande Coronapandemi började har man sedan mars 2020 i Puerto Rico börjat samarbeta med forskare i Kina och Universitetet i Wuhan. Man har tagit del av deras protokoll för intravenös behandling med C-vitamin och därmed kunnat använda det också i Puerto Rico. Man har samarbetat med Dr Peng, Dr Cheng och Dr Mao – och sett resultat från en randomiserad studie med C-vitaminbehandling av 50 patienter med allvarlig Covid-19 och lunginflammation.

Man fann att C-vitamin var effektivt och att dödligheten minskade. Färre patienter avled, när de fick intravenöst C-vitamin i 7 – 10 dagar, 3 ggr/dag.

Dr Marcial-Vega påpekar att vi fortfarande har hört mycket litet om att Kina i hög grad verkar ha löst sitt Covid-problem. Man har hittills endast ca 4700 döda i sjukdomen, medan USA med sin betydligt mindre befolkning har omkring 235 000 dödsfall (Kina ca 1 300 miljoner mot USA 230 miljoner)

Detta kan bero på, att man i Kina ger C-vitamin till alla anställda på sjukhusen och till deras familjer – liksom till hela befolkningen i Wuhan och andra städer.

Dr Marcial-Vega uppger, att när han senast var i kontakt med kineserna i mitten av oktober 2020, så kunde de inte slutföra sina studier, därför att de inte hade några patienter att behandla!

Dr Marcial-Vega uppger också att han under 25 år behandlat cancerpatienter med intravenöst C-vitamin – men också oralt mot olika sjukdomar som influensa, denguefeber, Epstein-Barr (ett herpesvirus), liksom hepatit B och C. Han anser att C-vitamin kan vara både effektivt och snabbverkande mot dessa sjukdomar.

Protokollet innebär oralt intag var 15:e till var 30:e minut, och symtomen lindras inom några få timmar.

De senaste sju månaderna i Puerto Rico har man på sjukhuset givit C-vitamin till alla anställda och deras familjer, liksom till alla patienter och deras familjer (2000 – 4000 mg, 3 ggr/dag). Ingen har fått Covid-19, vanlig ”förkylning” eller influensa – förutom sammanlagt 7 patienter, vilka samtliga hade slutat med C-vitamin ca två veckor innan de insjuknade.

Nu har FDA (Food and Drug A dministration), och ”Investigation review Board of of the School of Medicin” för två månader sedan godkänt en studie som skall genomföras av en grupp läkare under ledning av just Dr Victor Marcial-Vega.

Studien består av slumpmässigt utvalda patienter (där varannan får denna behandling och varannan endast placebo). Patienterna hämtas från akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar vid sjukhus i Puerto Rico.

De patienter som kommer in med misstänkt Covid-relaterad lunginflammation börjar man omedelbart behandla med C-vitamin oralt. De som sedan får en sådan diagnos randomiseras, så att varannan får behandling med intravenöst C-vitamin.

Vi har sett mycket goda resultat av den behandlingen – vilket inte är förvånande, eftersom man redan på 1940-talet botade polio på detta sätt. Frederick Zahner har varit en pionjär när det gäller intravenös eller intramuskulär behandling med C-vitamin. Varje poliopatient han behandlade blev frisk inom 4 dagar.

Vi kommer nu att starta en studie i Puerto Rico med 600 studenter och deras lärare – som kommer att få C-vitamin oralt. Och varannan vecka kommer de att testas för Covid-19. Inom två månader kommer vi att veta C-vitaminets effekt på detta virus. Vi tror att vi har en potentiell vinnare, när det gäller att förhindra spridningen av Covid-19 i befolkningen.

Vi tror att vi snart kommer att kunna öppna skolor, restauranger och andra lokaler med full säkerhet.

i har också forskat på eteriska oljor. Vi har där ett ”protokoll”, som visat sig effektivt om man sprayar medlet på kontaminerade ytor – där 100 % av viruset neutraliseras.

Vid en intervju av Jennifer Gardener på Instagram med Dr Anthony Fauci (sedan 1984 chef för USA:s ”National Institute of Allergy and infectious Diseases”) berättade han att C-vitamin är effektivt mot virus.

C-vitamin har också visat sig effektivt mot livshotande sepsis (blodförgiftning).

C-vitamin bildar via kroppens metabolism väteperoxid, som skadar bakterier, virus och svamp. Redan 1910 fanns också vetenskapliga bevis för att C-vitamin är verksamt mot mässling, påssjuka röda hund och influensa.

C-vitamin finns i många vegetabilier (som t.ex. citrusfrukter) – men i så små mängder att de inte har avgörande påverkan på sjukdomstillstånd. För det krävs 2000 – 4000 mg (2 – 4 gram).

Ca 90 % av allt C-vitamin tillverkas och säljs i Kina. Därför innebar ”Lock down” i Kina ett par månader efter pandemins utbrott att det uppstod stor brist på C-vitamin – bl.a. i USA och Puerto Rico. Först i maj fanns det åter på marknaden.

Men tillgången på C-vitamin i sig är inte den enda viktiga faktorn. Man måste också ha kunskaperna för att använda det, och man måste anpassa doseringen efter varje patient – beroende på ålder, kroppsvikt, sjukdomstillstånd, användning av andra läkemedel etc.

I princip krävs alltså en kompetent läkare för säker hantering.

Länk till ovan relaterade intervju:

https://vimeo.com/475349585

 

Länk till SVARADOKTORNS sida om C-vitamin:

http://www.svaradoktorn.se/428958649

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?