10. nov, 2020

Viktigt meddelande

Vi är utsatta för det kanske största bedrägeriet i historien. De kontraproduktiva insatser som nu görs i samhället måste upphöra, och de ansvariga ställas till svars!

Följande meddelande/skrivelse har tillställts nedan angivna adressater – och måste i dagens situation bedömas vara oerhört angeläget.

Den som vill vara delaktig i skrivelsen uppmanas att sätta sitt eget namn och kontaktuppgifter under texten och sprida den via egna kanaler och nätverk, för att den skall få så stor effekt som möjligt och inte bara kunna negligeras av ansvariga.

Skicka sedan skrivelsen till e-post adresserna och skriv under med ditt namn och din e-post adress!

Till

lena.hallengren@regeringskansliet.se ; socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se ; sari.baging@regeringskansliet.se ;yvonne.morke@regeringskansliet.se

kopia

annelie.karlsson@riksdagen.se ; tobias.billstrom@riksdagen.se ; henrik.vinge@riksdagen.se ; anders.w.jonsson@riksdagen.se ; maj.karlsson@riksdagen.se ; andreas.carlson@riksdagen.se ; johan.pehrson@riksdagen.se ; annika.hirvonen.falk@riksdagen.se ; petra.lundh@aklagare.se ; roger.waldenstrom@aklagare.se ; registrator@aklagare.se ; r.fuellmich@fuellmich.com

Då blir du en av väldigt många som är delaktig i att de tillskrivna förhoppningsvis förstår allvaret i frågan om Coronabedrägeriet/Brottet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Låt inte de språkliga bristerna förminska allvaret i skrivelsen! Detta är oerhört viktigt i nuvarande situation!

Här nedan följer skrivelsen, som du förhoppningsvis vill vara vänlig att skicka in och sprida vidare i alla dina nätverk för att få stopp på det största bedrägeriet i historien;

Till Socialminister Lena Hallengren och Sveriges Regering

lena.hallengren@regeringskansliet.se

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Sari Båging kanslisekreterare hos Lena Hallengren, 08-405 54 02

sari.baging@regeringskansliet.se

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

yvonne.morke@regeringskansliet.se

För kännedom och åtgärd

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, myndighetschef Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström

petra.lundh@aklagare.se roger.waldenstrom@aklagare.se registrator@aklagare.se

Kopia för kännedom; Dr. Reiner Fuellmich (advokat) 

r.fuellmich@fuellmich.com

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos Socialdepartementet och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, begär med vändande e-post registerutdrag med dnr och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare.

2020-11-08

Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag

Det har kommit allmänheten/era uppdragsgivare svenska folket till kännedom om att nationen Sveriges medborgare är utsatta för systematiskt och generellt Corona bedrägeri/ Brott mot mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

Bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar Socialminister Lena Hallengren, Sveriges Regering och alla folkvalda riksdagsledamöter.

Folkhälsomyndigheten har delgivits följande frågeställning, i ärende dnr

05158-2020 av datum 2020-11-04, som ännu är obesvarad, citat

Från: Solveig Silverin <solveigsilverin@hotmail.com>
Skickat: den 4 november 2020 10:06
Till: Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd <halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se>
Ämne: Gällande Covid19

Till Folkhälsomyndigheten

Detta brev skall diarieföras.

Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver vetenskapliga belägg för en diagnos:

1.    Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit av Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de insjuknat i Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt att det inte finns några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 eller till följd av Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 och/eller till följd av Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat fastställas?

2.      Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha insjuknat av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några som helst vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så fall exakt hur många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har Covid19.

Solveig Silverin

Slut citat.

Samma frågeställning begäres nu mycket skyndsamt besvaras av Socialminister Lena Hallengren till undertecknad av denna skrivelse

Då utifrån att denna frågeställning berör nationen Sveriges alla medborgare utifrån generellt och systematiskt Corona bedrägeri/ Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är uppenbart tills motsatsen är bevisat och ställt bortom allt rimligt tvivel av er som äger makten över lagstiftning, dvs. Socialminister Lena Hallengren, Sveriges Regering och Sveriges riksdag.

Frågeställningen är av mycket stort allmänt intresse utifrån det uppenbara systematiska/generella Corona bedrägeriet/ Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och därmed uppenbart en frågeställning som Socialminister Lena Hallengren och Sveriges regering är ytterst ansvariga för, då tillsammans med Sveriges riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter, det ligger således i nationen Sveriges intresse utifrån att det drabbar generellt och systematiskt hela nationen Sverige.

Av största vikt är då vad som numera är allmänt känt, citat

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt. Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ”

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

Videon som åsyftas i ovan citerat blev censurerad av YouTube, från dr. Reiner Fuellmich, advokat, egen YouTube kanal 2020-10-20, efter att videon visast över 1 500 000 gånger.

Videon finns numera på säker plattform och jag begär att Socialminister Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, myndighetschef Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström, mycket skyndsamt ser denna video, då det är i nationens intresse och nationen Sveriges alla medborgares intresse utifrån systematiskt/generellt Coronabedrägeri/ Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Dr. Reiner Fuellmich - Crimes against humanity

https://www.brighteon.com/d4631913-3268-4c90-b03b-d3818af1cdbc

Ulf Bittner har därtill gjort en intervju med dr. Reiner Fuellmich(advokat), som jag begär att ni alla mottagare av denna skrivelse mycket nogsamt lyssnar till

SVERIGE GRANSKAS

Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud 2020 10 20

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-2020-10-20

Noterar särskilt att i Sverige finns uppenbart en lagstiftning som ger vid handen, citerar lösryckta delar, citat

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten

2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

1.      dödar en person som ingår i gruppen,

Grundskrivelsen från Ulf Bittner, inkl. bilagorna, som jag stödjer, är i laga ordning registrerad av registrator Socialdepartementet, enligt följande;

S2020/00025

243 - Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla

folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. (6 bilagor)

Ank/Exp/Uppr-datum: 2020-11-08

Ditt namn/kontaktuppgifter och e-postadress

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?