6. nov, 2020

Silver som läkemedel - ny studie bekräftar gammal kunskap

Man har länge känt till att silver har en antibiotisk effekt – och att formen kolloidalt silver är oerhört effektiv mot de flesta patologiska mikrober (bakterier, virus, svamp, amöbor – och encelliga parasiter). Men skolmedicinen och t.ex. Livsmedelsverket har länge agerat mycket kraftfullt för att sprida uppfattningen att kolloidalt silver är både verkningslöst och livsfarligt! Hur man nu kan få den ekvationen att gå ihop!

Det är en upprörande desinformation som förhindrat många människors användning av detta alldeles utmärkta desinfektionsmedel – som är alldeles harmlöst för människor och andra ryggradsdjur (och och i det närmaste omöjligt att överdosera). En fördel är också att kolloidalt silver inte ger upphov till resistenta bakteriestammar – vilket i dag är ett hotande globalt problem, när det gäller traditionella antibiotika.

Nu finns en ganska ny japansk studie om silver mot Covid-19. Publicerad online 11 september 2020.

Jag har utifrån mina begränsade kunskaper försökt tolka några delar i studien. Men för de intresserade finns i slutet länken till den fullständiga engelska texten.

Potent antiviral effect of silver nanoparticles on SARS-CoV-2

Introduktion

Den enkla metallen silver (Ag) har en bredspektrum-effekt som ”antibiotikum” mot olika former av bakterier, svamp och virus. På grund av sin mångsidighet har nanopartiklar av silver (AgNP) funnit användningsområden som mikrobiocider på biologiska ytor i olika former – som omslag på sår, medicinsk utrustning, i deodorantsprayer och tyger. Åtskilliga studier har visat den kraftfulla antivirusfunktionen hos AgNP mot olika skadliga virus som RSV (Respiratory syncytial virus), Influensavirus, Norovirus, HBV (Hepatit B virus) och HIV (Human immunodeficiency virus).

Utöver detta, och eftersom Ag har visat sig kunna döda viruset SARS-CoV, ställde vi hypotesen att det fanns en stor möjlighet att AgNP också skulle kunna stoppa SARS-CoV-2 (Det virus som sägs vara anledningen till den nuvarande världsomfattande pandemin).

Hittills har det inte funnits några studier som direkt visat effekten av AgNP på SARS-CoV-2.

Vi testade kolloidalt silver (cAg), nanopartiklar i olika storlekar av rent enkelt silver, Ag, och polyvinylpyrrolidone-täckta 10 nm nanopartiklar rent silver mot SARS-CoV-2 för att hitta den mest effektiva storleken och koncentrationen av Ag som kunde stoppa SARS-CoV-2. Vi föreslår att AgNP kan användas på icke levande och icke biologiska ytor för att effektivt få kontroll på den pågående COVID-19-pandemin, med en samtidigt iakttagen försiktighet för att inte missbruka medlet.

Utdrag ur Diskussion:

Silver (Ag) är sedan länge känt för sin ”antimikrob-effekt”, och effekten av AgNP mot virus har varit föremål för omfattande studier – med förnyat intresse den senaste tiden. Den exakta mekanism med vilken AgNP åstadkommer sin dödande effekt på virus är fortfarande okänd. Emellertid har det hela tiden observerats, att AgNP interagerar med proteiner på ytan hos extracellulära virus och därmed på ett tidigt stadium förhindrar att de infekterar celler – antingen genom att förhindra att viruset fäster vid cellernas yta och tar sig in i dem, eller genom att skada ytans proteiner och därmed påverka strukturen hos virionen (den infekterande delen av ett virus).

I denna studie har vi uppnått liknande resultat i VprA (en lipid), där AgNP effektivt förhindrar extracellulärt SARS-CoV-2 från att infektera målcellen, och pseudovirusets inträngningsförsök avslöjade att AgNP ingriper mot virusets inträngande.

Olika former av Ag, ät- och drickbara eller för inandning, marknadsförs som bot mot Covid-19 och kan köpas över disk. Den möjliga giftigheten hos dessa former måste beaktas före personlig användning!

Sammanfattning:

Covid-19-pandemin sprids nu okontrollerat på grund av att effektiva antivirala åtgärder saknas. Nanopartiklar av silver (AgNP) har vid studier visat sig ha antivirala egenskaper och förmodas kunna hämma SARS-CoV-2 (den korrekta benämningen på det nu aktuella coronaviruset).

Beroende på behovet av ett effektivt medel mot SARS-CoV-2 utvärderade vi den antivirala effekten hos AgNP (”kolloidalt silver”). Vi utvärderade ett flertal former av AgNP, med olika partikelstorlekar och olika koncentrationer, och vi observerade att partiklar med en diameter runt 10 nm (nanometer, miljarddels meter) var effektiva, när det gällde att hindra extracellulär SARS-CoV-2 (utanför cellerna) vid en koncentration mellan 1 och 10 PPM, medan en cytotoxisk effekt (giftighet för celler) observerades först vid en koncentration på 20 PPM eller mer.

Intrång av Luciferace-baserade pseudovirus analyserades och avslöjade att AgNP effektivt förhindrade virusets inträngning i cellen genom att förstöra virusets integritet (”sammanhållna, funktionella struktur”).

Resultaten av denna studie indikerar att AgNP är en högst potent mikrobicid (ämne som har förmåga att döda mikrober), som fungerar mot SARS-CoV-2 – men som skall användas med försiktighet, beroende på dess cytotoxiska effekter och dess förmåga att störa miljön i biologiska ekosystem, om den används felaktigt.

(Min anmärkning: I studien kommer sedan också varningar för ev. skadlig påverkan på tarmfloran. Men efter många års användning av kolloidalt silver av miljoner människor, utan några allvarliga sådana skador, anser jag sådana varningar tämligen obefogade. De preparat som förskrivs som ”läkemedel” har däremot ofta svåra biverkningar, bl.a. just genom kraftig påverkan av tarmfloran.)

Länk till den aktuella studien:

Det kolloidala silver som är vanligast i Sverige - 10 PPM - och med nanopartiklar mindre än 10 nm tycks alltså vara det mest effektiva mot virus, och det som är absolut riskfritt att använda.

Den som vill läsa mer om kolloidalt silver på svenska kan använda denna länk:

Beträffande övriga sätt att förebygga eller bota Covid-19 vet man att rejäla doser av C-vitamin, D3-vitamin och zink har kraftfull effekt. Detsamma gäller det beprövade medlet hydroxiklorokin. Märkligt nog ger den konventionella sjukvården inga rekommendationer om dessa medel - utan varnar i stället för deras användning! Minst sagt upprörande!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?