13. okt, 2020

Pressmeddelande

Dödligheten minskar nu i Sverige!

Det avser all dödlighet. Dödligheten av Corona är numera försumbar. När statistiken nu rullas upp från månaderna juli-september efter det att Corona-epidemin klingat av, så visar det sig att det rör sig om en kraftig underdödlighet.

Under perioden juli-september i år avled sammanlagt 20 000 personer mot 28 000 föregående kvartal. Under ett helår dör normalt 90 000 personer i Sverige.

Folkhälsomyndighetens experter har försiktigt spekulerat i att den ”underdödlighet”, som sågs efter Coronans topp i Sverige, skulle bero på att denna sjukdom då redan hade tagit livet av många i riskgrupperna, framför allt de gamla som var skröpliga och särskilt sårbara.

De nämner dock inte dem som fick palliativ vård, d.v.s. de på äldreboendena som gavs morfin, därför att sjukhusens respiratorer var fullbelagda. Dödligheten är dessutom mindre än motsvarande tidsperiod de föregående åren.

Men det finns en helt annan förklaringsmodell, som vi faktiskt förutspådde kunde inträffa under och i det omedelbara kölvattnet av Corona-epidemin. Här drar vi fram det vid första anblicken "underliga" fenomenet, som tidigare kunnat konstateras vid långvariga läkarstrejker. När sådana inträffat, och tillgången till offentlig läkarvård minskat, så har dödligheten avtagit dramatiskt. Se inledningen till denna artikel: https://almanova.eu/iatrogen-sjukdom-iatrogen-dod/

Vid Coronan hade man också en vård som bara tog emot just akutfall - och dem med särskilt vårdkrävande Corona. Övrig verksamhet var inställd eller satt på sparlåga.  Då var befolkningen helt enkelt tvungen att själv ta ansvar för den egna hälsan – och inte överlämna den till de vita rockarna. Det verkar som om detta ökar överlevnaden.

Om man vetenskapligt utvärderar detta empiriska fenomen, så skulle erfarenheterna kunna användas för att tjäna såväl folkhälsan som samhällsekonomin - genom att man ifrågasätter och undviker  uppenbart kontraproduktiva eller farliga undersökningar och vårdinsatser. Vi vill se en konkret livräddande sjukvård på våra skattefinansierade sjukhus, och inte en ”sjuk vård”, som ökar dödligheten.

Dessutom kan vi nu tydligen andas ut, sedan WHO den 5 oktober vid sitt verkställande möte kunde slå fast, att den epidemiska fasen av Corona är över och att den beträffande dödlighet inte har varit mycket värre än en normal säsongsinfluensa.Ingemar Ljungqvist, Uppsala                                   Sven-Erik Nordin,  Gnarp
Hälsoredaktör, författare                                          Canceröverlevare, författare

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?