7. okt, 2020

Det mest omfattande brottet i världshistorien – Corona-skandalen!

 

Det följande är ett försök att sammanfatta ett föredrag av Dr Reiner Fuellmich. Länk till föredraget här:

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ

Dr Reiner Fuellmich är en av fyra medlemmar (advokater) i gruppen ”The Corona Investigative Committee” i Tyskland, som från den 10 juli 2020 har ägnat sig åt att intervjua och lyssna på uttalanden från en mängd vetenskapsmän och specialister på de förhållanden som har samband med den aktuella pandemin.

De uppgifter man efter detta har sammanställt gör dem övertygade om, att det som nu pågår utgör det kanske största och allvarligaste fallet av ”Brott mot mänskligheten” i världshistorien.

(”Begreppet användes först i maj 1915, då man gjorde medlemmarna i den turkiska regeringen var och en personligt ansvarig för den storskaliga massaker av armenier som genomfördes i det dåvarande ”Osmanska imperiet”.

Men mest känt är ”Brott mot mänskligheten” sannolikt från Nürnbergrättegångarna 1945 – 1949, då man åtalade och dömde de framträdande representanterna för ”Tredje Riket” efter nazisternas illdåd under andra världskriget – just med den åtalsbeskrivningen).

Avsikten är att The Corona Investigative Committee skall kunna föra en ”grupptalan” mot de skyldiga och därvid representera de tusentals eller miljoner enskilda, som skadats av detta gigantiska bedrägeri. Individuella rättegångar i varje enskilt fall är självklart otänkbart – av både tidsmässiga och ekonomiska skäl.

Författaren Mark Twain, som hade god kännedom om människans natur, uttryckte en gång att ”Det är mycket enklare att lura en människa än att övertyga henne om att hon blivit lurad”. Med tanke på att nu en stor del av mänskligheten i detta fall är lurad, så inser man vilka svårigheter man ställs inför, om man vill få fram de fakta som just visar att nästan alla blivit lurade.

Dr Fuellmich anser att uttrycket ”Coronakrisen” måste ersättas med den mer korrekta benämningen ”Coronaskandalen”.

Vad man ville ha svar på från de forskare som tillfrågades var:

1. Finns det en ”Coronapandemi”, eller är det i stället fråga om en ”PCR-test-pandemi” - och betyder ett positivt PCR-test något alls i förhållande till Covid-19?

2. Betyder ”lock down”, obligatoriska ansiktsmasker, social distansering och karantän något, när det gäller att skydda världens befolkning mot Covid-19?

3. Är det sant att politiska och ekonomiska krafter medvetet valde Tyskland till ”modell” för att sprida skräck och panik runt det aktuella viruset – genom att sätta in enorma resurser för ”lobbying” där?

Detta skulle i så fall bero på, att tyskarna i allmänhet uppfattas som ett ordentligt och väldisciplinerat folk, som följer myndigheternas instruktioner – och att därför andra länder sannolikt skulle följa Tysklands exempel.

Ett annat sätt att uttrycka frågeställningen är:

1. Hur farligt är det aktuella coronaviruset?

2. Hur signifikanta är positiva resultat av PCR-testet?

3. Vilka skador har coronaviruset givit på världens hälsa – och ekonomi?

De aktuella forskarna tycks vara överens om, att det aldrig fanns någon risk för att det aktuella viruset skulle få allvarligare följder än en vanlig säsongsinfluensa, och att det aldrig fanns någon anledning att tillgripa extraordinära åtgärder – minst av allt något vaccin.

Om inte media fortsatt att sprida panik omkring detta virus, hade ”pandemin” sannolikt varit över ungefär i månadsskiftet mars-april 2020.

Omkring 30 % av alla människor är skyddade mot allvarliga följder av det aktuella coronaviruset genom s.k. ”korsimmunitet” , d.v.s. att immunförsvaret känner igen och bekämpar viruset, eftersom det har upplevt och klarat av närbesläktade virus av coronatyp (influensavirus). Man vet nu också att även de som inte har ”antikroppar” kan ha en immunitet via sina T-celler.

Det förefaller också som om detta coronavirus i sig inte någonstans i världen givit någon ”överdödlighet” - jämfört med samma tidsperiod tidigare år. Däremot har åtgärderna mot viruset gjort det!

När beslutet fattades om hur man skulle agera i Tyskland, beträffande detta coronavirus, tycks det i hög grad ha vilat på en enda person – virologen Christian Drosten – som tidigare hade gjort fullkomligt felaktiga förutsägelser på det här området, och därför borde ha betraktats som totalt olämplig att utfärda några prognoser i detta fall. Den grundläggande vetenskapliga inställningen att lyssna på argument från båda sidor tillämpades emellertid inte, utan man tycks omedelbart ha accepterat Christian Drostens uppfattning utan invändningar.

Bland dem som hade en avvikande uppfattning finns:

Professor Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi och biofysiker vid Stanforduniversitetet.

Professor John Yoenitas vid Stanford-universitetet i Kalifornien - specialist i statistik, epidemiologi och folkhälsa, och en av de mest citerade forskarna i världen.

Tyske parlamentsledamoten Wolfgang Wodarg

- och ett stort antal forskare med kompetens på det aktuella området.

Resultaten av de odugliga PRC-testen tycks ha blivit den grundläggande orsaken till att man kunde förklara Covid-19 för en pandemi. Därav följde globalt en mängd åtgärder med den uttalade avsikten att förhindra smittspridning och skydda världens befolkning mot denna – som man påstod – livsfarliga smitta. Det har medfört massarbetslöshet, tusentals företag i konkurs, raserade livsverk, psykisk ohälsa, självmord, isolering av äldre, vilket fördystrat och förkortat deras liv, ungas förlust av hopp för framtiden – ekonomisk depression som det kommer att ta decennier att reparera – om det alls är möjligt…

Statistiken gällande dödlighet i Covid-19 har också blivit oerhört överdriven – eftersom det på många håll givits order till de läkare som utfärdat dödsattester att de skulle skriva Covid-19, om ett nyligen genomfört test hade givit positivt resultat. Detta alldeles oavsett vad som var den faktiska dödsorsaken!

Vid genomförda obduktioner av ”Covid-19-döda” har det visat sig att endast en bråkdel avlidit av detta virus. Faktiska dödsorsaker har varit hjärtinfarkt, stroke, demens, diabetes, cancer och andra vanliga dödsorsaker – framför allt hos äldre människor. Det uppges att obduktioner sedan förbjudits, antagligen med smittorisken som orsak.

Intressant i sammanhanget är också, att definitionen på ”pandemi” ändrades för tolv år sedan. Tidigare var den: ”En sjukdom som sprids över hela världen och resulterar i många allvarligt sjuka och döda”. Den ändrades (utan motivering) till ”En sjukdom som sprids över hela världen” - utan att något sägs om allvarligt sjuka och döda!

Därför kunde man också 2009 förklara svininfluensan för en pandemi – en sjukdom som inte var allvarligare än en vanlig säsongsinfluensa (och en mild sådan, skulle det visa sig).

Det här gjorde att avtal med många nationer ”aktiverades”, och man kunde sälja vaccin för massor av miljoner! Ett vaccin som var fullständigt onödigt, och som dessutom var farligt! Det innebar bl.a. att ca 700 barn och ungdomar i Europa drabbades av den obotliga sjukdomen narkolepsi, som dramatiskt försämrade deras livskvalitet. Man kan närmast säga att de fick sina liv förstörda!

Det var sedan endast tack vare ett resolut agerande från Wolfgang Wodarg, som det hela kunde avbrytas innan ännu större skada skett. (Han är medlem i tyska ”Bundestag” - det folkvalda tyska parlamentet – och ”Europarådet”, den mellanstatliga europeiska samarbetsorganisation, som i huvudsak arbetar med att främja demokrati och mänskliga rättigheter).

Dessvärre tycks nuvarande hantering av coronasituationen också innebära att våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter obesvärat nonchaleras av regeringar världen över. Man tystar obekväma sanningssägare, blockerar dem på sociala medier och stoppar dem i press, radio och TV.

Att yttrandefriheten på detta grundlagsvidriga sätt åsidosätts – i fredstid – måste vara tämligen unikt i vår demokratis historia. Risken är nu uppenbar att demokrati på många håll ersätts av fascistiska, totalitära regimer! Man vet också, att de åtgärder (karantän och ”lock down”) som vidtagits bl.a. resulterat i uppenbart traumatiserade barn, som tvingats stanna hemma från skola och kamrater – och fått tillbringa mycket tid med föräldrar som inte haft något jobb att gå till, som fått ekonomiska bekymmer och som mått psykiskt dåligt. Och de trauman som barn upplever kommer att påverka också hela deras vuxna liv!

Det är också ett faktum, att sjukskrivningar på grund av psykiska besvär ökat dramatiskt – liksom antalet självmord.

Sammanfattningsvis tycks Dr Reiner Fuellmich – och samtliga i ”The Corona Investigative Committee” - anse att det virus, som nu står i blickpunkten för hela världens intresse, i vanliga fall inte skulle ha åstadkommit något annat än en medelsvår säsongsinfluensa. Det är enligt dem starka ekonomiska/politiska intressen som tillsammans med bl.a. samarbetsvilliga media har gjort detta till något annat – som redan nu via de åtgärder som vidtagits – föregivande skydd mot viruset - tagit livet av långt fler människor än vad viruset i sig kunnat göra.

Avgörande tycks vara att PRC-testet är det som använts för att konstatera en pandemi – trots att detta test inte kan detektera en virusinfektion och absolut inte är skapat eller godkänt för att göra det. Hela idén om en pandemi tycks alltså vila på ett fullständig opålitligt och oanvändbart test!

Intressant från ”Bakom kulisserna”:

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

Det viktigaste här:

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet: 

Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt. Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media. Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ”

(uttalande av Dr. Fuellmich här, mellan 12: 52 och 13: 55 i intervjun).

Personligt tillägg:

Det som gör detta särskilt upprörande är också, att det visat sig vara tillräckligt med rejäla tillskott av C-vitamin, vitamin D3 och zink för att dramatiskt minska riskerna för allvarliga följder av det aktuella viruset (kanske uppemot 90 % skydd). Dessutom tycks det sedan mer än 60 år beprövade profylaxmedlet mot malaria, hydroxiklorokin, enkelt kunna bota de som ändå drabbats – om det sätts in i tid. Anmärkningsvärt nog varnar läkare och myndigheter för höga doser av nämna vitaminer – och har i princip förbjudit användningen av hydroxiklorokin!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?