7. jul, 2020

Industrimat ger katastrofalt försämrad hälsa!

När tandläkaren Weston Price (1870 – 1948) reste omkring och studerade ”naturfolk” på olika håll i världen upptäckte han att de hade friska tänder, naturligt utvecklade käkar och att de generellt var mycket friska.

När han analyserade den mat de åt, så upptäckte han bl.a. att den jämfört med vanlig västerländsk mat innehöll minst fyra ggr mer vattenlösliga vitaminer, kalcium och andra mineraler – och minst tio ggr mer av fettlösliga vitaminer från animalisk föda som smör, fiskrom, skaldjur och inälvsmat.

Han fann också att dessa folkgrupper hade klart för sig vikten av näringsrik föda för gravida och ammande mödrar, vilka därför fick en speciell föda. Den var bl.a. mycket rik på de fettlösliga vitaminerna A och D – som endast finns i animaliskt fett.

Kosten hos dessa – både fysiskt och psykiskt utomordentligt friska folkgrupper – skilde sig mycket från den västerländska kosten, som var (är) näringsfattig och består av mycket socker, vitt mjöl, pastöriserad mjölk och ”snabbmat” med mängder av tillsatser.

Dr Joseph Mercola har intervjuat en modern efterföljare till Weston Price, nämligen Dr Chris Knobbe. Denne upptäckte ganska sent i livet den västerländska kostens tragiska följder för vår (och hans egen) hälsa – och kunde ganska snart genom att ändra sin kost uppnå ett mycket bättre hälsotillstånd. Han har gått tillbaka till vetenskapliga studier från 1800-talet och läst dessa noggrant – inte bara citerat resultat från dem.

Dr Knobbe har hittat fullständigt häpnadsväckande uppgifter, som inte är okända, men som negligeras av den moderna medicinska forskningen och undanhålls allmänheten av starka ekonomiska krafter (läkemedelsindustrin). I ett historiskt perspektiv förklarar de här uppgifterna varför hälsoläget i dag generellt är så dåligt – trots en i de flesta avseenden ökad materiell standard.

Följande är ett försök att mycket kort tolka något av vad Dr Knobbe berättade för Joseph Mercola under en intervju (länk till intervjun sist i denna text).

Mycket kort kan hans insikter sammanfattas på följande sätt:

Det är ”tillverkade”, industriframställda, näringsfattiga och giftiga födoämnen som förorsakar alla kroniska sjukdomar. Det handlar om hjärt- och kärlsjukdom, stroke, högt blodtryck, cancer, fetma, makular degeneration (ögonsjukdomen ”gula fläcken”), Alzheimers mm.

De födoämnen han talar om är i huvudsak endast fyra, så det hela är egentligen ganska enkelt. Det är raffinerat vitt mjöl, raffinerade sockerarter, fleromättade vegetabiliska oljor och transfetter. Dessa fyra ämnen är ganska nya i vår kost. Socker har funnits i några hundra år, men vi åt mycket små mängder ända fram till slutet av 1800-talet.

Vegetabiliska oljor kom efter det amerikanska inbördeskriget (1861 – 1865). Sedan fick vi raffinerat vetemjöl omkring 1880 – och transfetter via Procter & Gamble’s Crisco 1911.

Några historiska data: I Boston hade man 1811 inte ett enda känt fall av ”hjärtattack”. Under hela 1800-talet hittar man endast åtta publicerade studier om hjärtattack – och tvärt emot vad folk tror i dag, så var läkarna på den tiden mycket skickliga kliniker, som gjorde många viktiga upptäckter. Sir William Osler, en av skaparna till det berömda ”Johns Hopkins Medical Center”, publicerade 1897 en uppsats, där han redogjorde för 21 års erfarenhet av sjukhusvård. Han hade under dessa år sett kanske ett halvdussin fall av ”angina”, bröstsmärtor, som skulle kunna ha samband med hjärtsjukdom (”kärlkramp”) – men inte ett enda fall av hjärtinfarkt.

Tretton år senare – 1910 – kunde han redovisa ytterligare 208 fall av angina, vilket han trodde berodde på det moderna livets stress. Det var sedan först 1912 som Dr James Herrick publicerade en rapport om den först kända hjärtattacken i USA. Bara ca 30 år senare, på 1930-talet, är hjärtsjukdom den vanligaste dödsorsaken (Och så sent som 1900 visste ingen vad en hjärtattack var; inget hade sett en sådan!).

År 2010 avled i USA 32,3 % av hjärtsjukdom! Vad vi kan se är, att animaliska fetter då hade ersatts av vegetabiliska oljor, transfetter, margariner och sådant.

När det gäller cancer – och åter data från Boston – kan man se att 942 människor i USA avled i cancer 1811. Det är ett dödsfall av 188. År 1900 stod cancer för ett dödsfall av 17! Det betyder ca 5,7 %. I dag dör ca 30 % i USA av cancer. Så vi har gått från en av 188 död i cancer 1811 till i dag nästan var tredje! Var tredje amerikan dör nu i cancer (troligen mer). En minst sagt dramatisk ökning!

När det gäller diabetes, så vet vi att den sjukdomen (både typ 1 och 2) under 1800-talet och tidigare var utomordentligt sällsynt. År 1935 drabbades 0,37 % av USA:s befolkning av diabetes. Sedan har förekomsten stadigt ökat, så att andelen diabetessjuka 2015 var 9,4 %. Det är en 25-faldig ökning på 80 år!

Om man sedan räknar in ”prediabetes” (förstadium till diabetes) och insulinresistens, så är det faktiskt ca 85 %! I själva verket är i dag endast ca 12 % av alla amerikaner metabolt friska! Hela 88 % är alltså metabolt sjuka, och majoriteten av dem kommer att drabbas av diabetes typ 2!

Om fetma:

Från 1800-talet finns data från fängelser i Texas och Nebraska i USA. Fångarna var mellan 18 och 80 år. Man mätte noggrant deras kroppslängd och vikt, och därigenom har man kunnat beräkna deras BMI (body mass index). Förekomsten av fetma var 1,2 %!

Senare data från 1960 visar att andelen med fetma i USA då var 13 %. År 1988 hade andelen stigit till 23 % - och i dag lider 39,8 av USA:s befolkning av fetma. Man tror att 2030 kommer 50 % att lida av fetma (inte bara ”övervikt”, utan riktig fetma).

Makular degeneration (”gula fläcken”).

Ytterligare en av dessa kroniska sjukdomar. Makular degeneration kunde diagnostiseras genom uppfinningen av ”oftalmoskopet ”1851. Instrumentet användes i större skala 1880. År 1900 fanns det 140 olika versioner, som användes över hela världen. Ändå redovisades det mellan 1851 och 1930 inte mer än omkring 50 fall av åldersrelaterad makular degeneration (AMD) i världens samlade litteratur. Femtio fall! I praktiken var det en okänd sjukdom, och all evidens man kan finna stöder den uppfattningen. I de flesta medicinska böcker från den tiden nämner man inte alls AMD – eller nämner sjukdomen bara med någon enda mening, eftersom den var så extremt ovanlig.

Sedan ökade förekomsten under 1930-talet, och 1975 hade 4,5 miljoner amerikaner drabbats av AMD. År 1994 hade 15 miljoner amerikaner AMD. I dag – 2020 – räknar man med att det i hela världen finns ca 196 miljoner fall, och om tio år tror man att ca 288 miljoner kommer att ha drabbats av denna svåra ögonsjukdom.

Vad som hänt är att vi har ersatt näringstäta, säkra och naturliga födoämnen med ämnen som har brist på viktiga näringsämnen, är giftiga och farliga. År 2009 bestod den amerikanska dieten till 63 % av följande fyra produkter: tillsatt socker, raffinerat vitt vetemjöl, vegetabiliska oljor och transfetter. Om man lägger till alkohol, så var konsumtionen av ”onyttigheter” hela 70 %.

År 1900, när de flesta amerikaner hade god hälsa, så bestod inslagen av fett i kosten till 99 % av animaliskt fett – som ister, smör och talg. Men 2005, hundrafem år senare, kom 86 % av fettet i kosten från derivat av vegetabiliska oljor. Det handlar t.ex. om margariner – smörersättningar, eller vad man skall kalla dem. I sista hand kommer alla dessa från farliga, giftiga vegetabiliska oljor, som inte ger oss hälsosamma fettlösliga vitaminer, utan är oerhört hälsovådliga.

Vad vi nu vet är, att dysfunktion hos våra mitokondrier tycks vara den gemensamma nämnaren för alla kroniska sjukdomstillstånd – som hjärtsjukdom, cancer, diabetes, högt blodtryck, fetma och makular degeneration.

Vad som händer när vi konsumerar stora mängder av omättade fettsyror som Omega-6 är att dessa mycket ”känsliga” molekyler oxiderar och bryts ner till bl.a. giftiga aldehyder. Detta innebär på sikt en katastrofal försämring av mitokondriernas möjligheter att förvandla vår föda till energi…

Vad som händer är en komplicerad, kemisk/biologisk process. Mer om denna kan man ta del av på följande länk till den aktuella intervjun:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/05/macular-degeneration-foods-to-avoid.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200705Z2&mid=healthrtl20200705z2&rid=909027580

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?