21. jun, 2020

Dödligt bedrägeri på global nivå

Jag fick just ett ”nödrop” från vännen Ingemar Ljungqvist, och läkaren Mikael Nordfors, som båda står på sanningens sida och på olika sätt försöker motarbeta de i grunden skadliga effekter vi sedan länge fått av skolmedicinens medel och metoder.

Nu försöker de sprida kunskap om det kanske mest lömska och omfattande bedrägeri mot mänskligheten som förekommit. Effekterna kan få de nu aktuella följderna av Covid-19 i sig att förblekna.

Det har länge kommit rapporter om att hydroxyklorokin kunnat bota Covid-19. Men som vanligt, om något enkelt och billigt kan bota sjukdom, så kommer snabbt skolmedicinens ”experter” med bortförklaringar och varningar. Här blir detta särskilt uppenbart, eftersom det här medlet under ca 60 år har använts som profylax mot malaria. Under alla dessa år har inget hörts om allvarliga biverkningar – men nu, när medlet visat sig kunna rädda liv, så är det plötsligt livsfarligt!

Det är förstås farligt för Bill Gates och hans planer på världsomfattande vaccination mot Covid-19. Han kan gå miste om tusentals miljarder dollar i inkomster – och kanske misslyckas med sitt ”depopulationsprogram” (han anser ju att världens befolkning är för stor och måste reduceras med alla medel – möjligen med hjälp av ett vaccin).

Det är mycket märkligt att en hel civilisation kan låta sig luras. Och det handlar sannolikt om miljoner människors liv och hälsa. Det här är förstås bara ett av de bedrägerier som kontinuerligt pågår – med läkemedelsindustrin som främsta intressent och pådrivare. Men här handlar det så uppenbart om ett gigantiskt bedrägeri med följder för kanske hela vår civilisation.

Vilka pinsamt enkla ”fusk” det handlar om kan man se på följande länkar:

Här en text ur meddelandet :

Det har kommit ut uppgifter om att studier på hydroxyklorokin utförda under UK Recovery trial och WHO Solidarity trials använt potentiellt dödliga doser av hydroxyklorokin på ett sätt som inte gett någon nytta för patienter med covid-19. Båda försöken har sponsrats av Bill & Melinda Gates Foundation som gett pengar till UK Recovery trial och som under många år gett miljarder dollar till WHO.

Förutom att doserna var flera gånger över rekommenderade maxvärden av hydroxyklorokin så gavs de för sent i sjukdomsförloppet för att vara effektiva mot sars-cov-2. I försöken så har redovisningen av resultaten varit begränsade för att skydda sponsorerna. WHO gömde uppgifter om doserna av hydroxyklorokin men de gick att finna, då de registrerats lokalt i de olika länderna.

Slutsatserna av försöken ger en dyster bild. WHO och nationella hälsomyndigheter, universitet och välgörenhetsorganisationer har utfört stora kliniska försök som har utförts på så sätt att hydroxyklorokin inte skulle vissa någon positiv effekt på behandling av covid-19, troligtvis för att ge fördelar till mycket dyrare konkurrerande läkemedel och vaccin under utveckling.

Vad som gjorts betyder att dessa myndigheter och välgörenhetsorganisationer har konspirerat för att öka antalet dödsfall under dessa kliniska studier.

De har på så sätt även konspirerat för att undanhålla miljarder människor ett potentiellt effektivt och billigt läkemedel. om det använts på rätt sätt under en pandemi. Detta kan ha lett till att pandemin förlängs, givit större ekonomiska skador och ökat antal döda”.

Ingemar Ljungqvists enkla, sammanfattande text:

Ett av medicinhistoriens största bedrägerier uppkom under Coronans höjdpunkt. En liten konsultbyrå hade gjort en datorsökning och med denna som utgångspunkt fabricerat en  "vetenskaplig" artikel där författarna kom till slutsatsen av hydroxyklorokin både var värdelös som medicin mot Covid, liksom att den hade biverkningar som kunde vara mycket farliga. Publikationen omfattade inte än mindre än 96 000 patienter, men i efterhand visste författarna inte hur man fått ihop detta antal. Deras fejkade artikel publicerade den 22 maj 2020 i Lancet, men efter flera protester drogs den tillbaka den 4 juni. Men däremellan hade WHO ändrat sina rekommendationer, där de avrådde från malariamedicinen. Likadant blev studien flitigt refererad, med stora rubriker, av de flesta okritiska media.. Dementierna blev sedan skrivna med mindre text, såvida de inte helt uteblev.  I NEJM (New England Journal of Medicine) hade samma konsultbyrå vid ungefär samma tidpunkt fått in en annan artikel, som förutom att den var falsk också riktade finger mot billiga medicinska optioner för att hjälpa de drabbade”.

SLUTORD:  Jag skäms nästan för att vara människa!

Men just nu orkar jag inte mer.  Klipp och klistra bäst ni vill.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?