20. jun, 2020

Är obduktion lösningen?

(Artikel i Dagens Nyheter den 18 juni: "Obduktioner skall hjälpa svenska forskare att lösa covidgåtan")

Jag vill egentligen inte raljera omkring något så förfärligt som detta. Men man vet inte om man skall skratta eller gråta, när nu Sverige riktigt går på offensiven mot coronapandemin – genom att öka antalet obduktioner av döda i Covid-19!

Det är naturligtvis viktigt att utreda vilka bristande kroppsfunktioner som resulterat i död hos de smittade. Men man kan undra varför det är viktigare att ta reda på detaljerna i dödsfallen än att bota dem som drabbas! På sikt kan det förstås innebära bättre möjligheter att bota, men när människor varje dag dör i Covid-19 kan det kanske kännas mindre aktuellt med långvariga studier än att ta vara på varje möjlighet att bota dem som är sjuka just nu!

Man har på olika håll i världen hittat effektiva botemedel, och ibland har man fått ner dödstalen till noll. Det förefaller också helt klart att det är människor med svagt immunförsvar som först dukar under av sjukdomen. Men intresset i Sverige för framgångsrika botemedel tycks obefintligt – och att förbättra människors immunförsvar genom enkla tillskott av vitaminer och mineraler avfärdar man kategoriskt. Man sprider i stället fullkomligt ovetenskapliga myter om hur farlig ”överdosering” av t.ex. C-vitamin och vitamin D3 kan vara.

Och något så självklart som syrgas till dem som håller på att kvävas vill man inte höra talas om. Man hittar alla möjliga invändningar. Och det har uppenbarligen gått ut generella rekommendationer om att de på äldreboenden som fått diagnosen Covi-19 skall betraktas som palliativa fall – och att därför inga livräddande insatser skall göras, utan enbart smärtlindrande och ångestdämpande. Till sjukhus får de inte föras – för de kan ju smitta!

Människor som kunde ha haft åtskilliga meningsfulla år kvar avlivas effektivt med morfin – utan att de själva eller deras anhöriga informeras. Några kommer att ha mycket att stå till svars för, innan denna pandemi är över.

Det som nu sker kan också ses som den yttersta konsekvensen av att skolmedicinen blivit en kemisk industri, där huvudincitamentet för verksamheten är ekonomisk vinst! Dagens läkare verkar helt okunniga om kost och nutrition – och om kostens fundamentala betydelse för vår hälsa. Jag har flera gånger informerats om (och själv upplevt) hur läkare nästan blivit hysteriskt upprörda över att patienter ens frågat om kostens betydelse i samband med allvarliga sjukdomstillstånd!

De borde åtminstone kunna resonera sansat om detta. Vad är de rädda för? Antagligen för att få sin världsbild raserad – den som innebär föreställningen att ”godkända läkemedel” är lösningen på alla hälsoproblem. Den föreställningen är så stark att man hellre försöker med ”godkända läkemedel” SOM ÄR GODKÄNDA FÖR NÅGON HELT ANNAN SJUKDOM – än att man prövar med någon icke godkänd substans, även om denna är garanterat ofarlig. Detta alldeles särskilt om denna substans är något enkelt och naturligt från växtriket – som man kanske har månghundraårig erfarenhet av!

Hundratals vetenskapliga studier visar t.ex. vilka fantastiska hälsoeffekter gurkmeja har, bl.a. via sin antiinflammatoriska effekt. Men örten gurkmeja kan inget företag ta patent och tjäna pengar på, så därför kommer den aldrig att kunna bli ett ”godkänt läkemedel”. Även om man mot förmodan skulle upptäcka att gurkmeja botar alla med Covid-19, så skulle läkemedelsbranschen samla alla sina resurser för att bevisa att det inte är så. Man skulle inte dra sig för att förfalska studier för att ”bevisa” detta. Sådant sker hela tiden!

Ett ämne som det borde varit självklart att pröva mot det nu aktuella viruset är kolloidalt silver – som tycks klara av nästan samtliga patologiska mikrober, såväl bakterier som virus, amöbor, svamp och encelliga parasiter. Men t.ex. på Livsmedelsverket slår man nästan knut på sig för att visa att kolloidalt silver är BÅDE overksamt och livsfarligt! Den form av kolloidalt silver som saluförs i dag (10 PPM) har inte i något sammanhang kunnat visas ha medfört några skador – men utan att kunna redovisa ett enda sådant fall fördömer Livsmedelsverket helt denna produkt. Man har lyckats ändra lagstiftningen och därmed gjort ”silvervattnet” förbjudet för annat än ”vattenrening”. Det är alltså tillåtet att köpa kolloidalt silver för att rena dricksvatten – men om man sedan dricker det renade vattnet, så är det olagligt (!). I Finland råkade några kvinnor illa ut och riskerade att mista vårdnaden om sina barn, sedan de erkänt att de renat vatten med kolloidalt silver och sedan givit sina barn att dricka! Detta bedömdes som ”barnmisshandel” - vilket i Finland ses som skäl för att förlora vårdnaden om sina barn.

Om de givit sina barn förorenat vatten att dricka, och dessa blivit sjuka, så hade de aldrig hotats med att mista vårdnaden om barnen! Som vanligt alltså – principer och pengar går för människors liv och hälsa!

När nu Anders Tegnell står i TV och förklarar, att Sveriges strategi mot Covid-19 varit framgångsrik (trots högre dödstal än nästan alla jämförbara länder), så skall man också hålla i minnet, att hittills ca 70 000 planerade operationer har ställts in, därför att Covid-patienter prioriterats. I praktiken innebär det förstås att människor ligger hemma utan att få adekvat medicinsk hjälp – och sannolikt dör nu därför många i cancer eller andra dödliga sjukdomar. Det är inte säkert att det blir särskilt smickrande siffror för Sveriges strategi, när vi till sist har facit. Död är död – även om orsaken inte är Coronaviruset! Och alla dödsfall borde tas med i beräkningen!

"Black Lives Matter", men någon på Facebook har hittat ett annat uttryck, som tycks synnerligen angeläget åtminstone i Sverige. Se bild! Varken hudfärg eller ålder skall vara orsak till diskriminering!

Om någon skulle få tanken att stödja min verksamhet, så finns möjligheten genom att t.ex. köpa min bok ”Och cancern bara försvann”, som nu också finns som ljudbok.

Hemsidan är helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

 

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?