17. jun, 2020

Sveket mot Hippokrates - och mot några svenska läkare

Många känner förstås till Hippokrates som ”läkekonstens fader”. Han bodde på den grekiska ön Kos omkring 400 år före vår tideräknings början. Men de flesta verkar inte känna till vad som måste betraktas som hans största bedrift – att föra fram inställningen att allt i naturen regleras av orsak och verkan, att allt har en ”naturlig och för iakttagelse och förnuft fastställbar förklaring”.

Detta har dagens läkare uppenbarligen inga kunskaper om. Och inte ens grundsatsen i hans ”hippokratiska ed” - att först av allt undvika att skada patienten – tycks man numera beakta. Läkekonsten har i dag huvudsakligen blivit en kemisk industri, vars första prioritet är ekonomisk vinst.

Följderna av det här ser vi nu, då läkarnas insatser är en av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen! Läkarna och de medicinska forskarna har förirrat sig in i teoriernas värld och tappat förmågan att se enkla kausala samband. De anser sig stå för den verkliga vetenskapen, och det som inte kan redovisas i ”vetenskapliga studier” existerar inte i deras värld. Att sedan många ”vetenskapliga studier” dessutom är rena förfalskningar bryr man sig inte om. De betraktas ändå kritiklöst som ”vetenskap”. Och om läkarna ser hur någon blir fri från en allvarlig sjukdom – utan hjälp av skolmedicinens medel och metoder – så förklarar de bort detta med ”slumpen” eller ”tillfälligheter”. Och den som lyckats med bedriften karaktärsmördas och utmålas som kriminell ”kvacksalvare”.

Jag har en akademisk utbildning och känner väl till forskningsmetodikens grunder, och jag inser förstås att tillfälligheter ibland kan spela in. Men att generellt påstå att något beror på ”slumpen” är bara ett annat sätt att uttrycka att man inte förstått orsakssambandet! INGET händer av en slump. Det kan bara ibland vara svårt att upptäcka vad som förorsakar vad – eller vara svårt att erkänna det. Men allt har en orsak – även i den medicinska världen – vilket som sagt Hippokrates hävdade för mer än 2000 år sedan!

Något som definitivt inte är någon slump är, att de läkare som vågat utmana det korrumperade samarbetet mellan läkarkåren, myndigheter och läkemedelsindustrin ofta har straffats hårt. Särskilt gäller det de som varit framgångsrika och botat allvarliga sjukdomar med andra metoder än dem som via ”godkända läkemedel” inbringar läkemedelsindustrin stora inkomster.

På 1950-talet hade Harry Hoxeys på örter baserade metod för att bota cancer stora framgångar i USA. Vid huvudkliniken i Dallas, Texas, hade man ca 12 000 patienter, och det fanns dotterkliniker i 17 andra delstater. Med hjälp av denna metod botades tusentals cancerpatienter. Men läkarna ansåg då (precis som i dag) att all cancerbehandling utanför de skolmedicinska ramarna (d.v.s. strålning, cellgifter och kirurgi) var kvacksalveri, och Harry Hoxey hade ständigt åtal hängande över sig. Han hade hundratals patienter som botats och ville vittna om metodens effektivitet. Men läkarna vägrade att träffa dessa patienter eller ens att titta på deras journaler . De ansåg att de GENOM SIN MEDICINSKA UTBILDNING VISSTE ATT METODEN INTE KUNDE FUNGERA!! Så någon undersökning behövdes inte!

Ungefär samma sak drabbade bl.a. den kanadensiska sjuksköterskan Rene Caisse, som med sitt ”Essiac Tea” botade mängder av cancerpatienter. Myndigheterna ville köpa hennes recept, men när hon förklarade att villkoret var att hennes metod skulle komma alla patienter till del, så blev det ingen affär – och i stället började förföljelsen av henne och hennes metod. Det slutade med att hon förbjöds att kommersiellt använda metoden, och mot slutet av sitt liv behandlade hon gratis cancerpatienter i sin egen bostad. När hon avled gick tjänstemännen vid Kanadas Hälsodepartement in och brände alla hennes journaler – för att inget bevis skulle finnas för att hennes metod fungerade.

Även de som i USA använde Laetrile (ett derivat av det amygdalin som finns i bittra aprikoskärnor) förföljdes, och det effektiva medlet förbjöds till sist. Några kliniker flydde till Mexiko, där man fortfarande kan få behandling med Laetrile.

Man skulle kunna tro att detta är händelser i ”en grå forntid”. Tyvärr händer liknande saker än i dag – I SVERIGE!

Den svenske läkaren Erik Enby upptäckte redan för ca 40 år sedan mikrober i blod och vävnader hos kroniskt sjuka människor. Men detta stämde inte med dåvarande uppfattning inom skolmedicinen. Han förhindrades därför att i den akademiska miljön fortsätta sin forskning – för att sannolikt ha kunnat doktorera på sin då epokgörande upptäckt. Hans kollegor vägrade att ens titta i hans mikroskop, där man i realtid kan se dessa mikrober utvecklas och förhindra blodets förmåga att cirkulera och distribuera syre och näringsämnen till alla delar av kroppen. Han har under åren förlängt livet på många människor – inkl. cancersjuka.

Som ”belöning” fråntogs han för några år sedan sin läkarlegitimation – så vitt man förstår utan några som helst sakliga skäl. Hans ”brott” var att han hjälpte människor utan att använda ”godkända metoder”! Indragningen av hans legitimation är ett justitiemord av grövsta slag – som förvärras av att man sedan hela tiden förhalar den juridiska process, där han skulle få möjlighet att försvara sin sak!

En annan svensk läkare – Dr Annika Dahlqvist – började 2004 förbättra hälsan radikalt för dem med diabetes typ 2 och övervikt med hjälp av den kost som sedan döptes till LCHF (Low Carb High Fat – litet kolhydrater och mycket naturligt fett). Några kunde med hjälp av denna kost efter många års diabeteslidande klara sig utan insulin! Hon anmäldes då av ett par gravt okunniga dietister för sin ”ovetenskapliga” metod, och Socialstyrelsen genomförde en grundlig utredning. Den resulterade 2008 i ett utlåtande, där man tvingades erkänna, att hennes metod INTE STRED MOT VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET. Med andra ord godkändes hennes metod som användbar mot fetma och diabetes typ 2. Men fortfarande nonchaleras detta, och man genomför än i dag livsfarliga Gastric Bypass-operationer på gravt överviktiga utan att först ens pröva LCHF! Och uppföljningen av dessa operationer är näst intill obefintlig! Allvarliga biverkningar tycks vara vanliga.

Men trots det här har drevet mot Annika Dahlqvist fortsatt och förmörkat hennes liv – liksom förstås också förhindrat att LCHF kunnat hjälpa fler människor med fetma och diabetes. Nu senast har ett par galna kvällstidningsjournalister - Anna Bäsén och Malin Lernfelt – tagit upp drevet igen. Detta har sedan inneburit att några historielösa och okunniga människor gjort anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). IVO har därefter rekommenderat HSAN (Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd) att återkalla Annika Dahlqvists läkarlegitimation!

Alltså ytterligare ett upprörande justitiemord på gång – så långt man kan förstå mest beroende på den oheliga alliansen mellan läkemedelsindustrin, korrupta myndigheter och sorgligt okunniga läkare.

Nu har Annika Dahlqvist tröttnat på alla trakasserier – och därför själv ansökt om att få återlämna sin legitimation! Detta är bara alltför sorgligt – och det ultimata beviset för att Sverige som rättsstat är ett passerat kapitel. Det är bara alltför uppenbart att det är Läkemedelsindustrin som styr allt inom det medicinska området. Och deras ekonomiska resurser är tillräckligt stora för att de skall kunna manipulera forskning och köpa forskare. Och de tycks bokstavligen vara beredda att gå över lik för att skydda sina inkomster. Den danske läkaren och forskaren Peter Götzsche har i sin bok ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” utförligt förklarat vad det handlar om!

Även den svenske läkaren Ralf Sundberg har i sin bok ”Forskningsfusket” bidragit till att avslöja bedrägerierna inom den medicinska forskningen. Tyvärr har våra medier i huvudsak valt att stödja bedrägeriet – och självklart har de nämnda böckerna inte recenserats eller uppmärksammats på något sätt i SVT, SR eller i våra stora tidningar!

När Annika Dahlqvist nu tvingas återlämna sin legitimation är det en skammens dag! Få enskilda läkare i Sverige har haft större positiv påverkan på folkhälsan än hon. Och hennes tankar om kost räddar dagligen liv och hälsa runt hela världen!

Den som vill läsa mer om de nämnda alternativa botemedlen mot cancer kan gå in på denna länk:

Och de som vill veta mer om Annika Dahlqvists öde kan gå in på hennes egen blogg här:

Om någon skulle få tanken att stödja min verksamhet, så finns möjligheten genom att t.ex. köpa min bok ”Och cancern bara försvann”, som nu också finns som ljudbok.

Hemsidan är helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?