8. jun, 2020

Dödlig felinformation om vitamin D3

När jag tidigare har skrivit om ”läkarnas vitaminskräck”, så är detta inte bara en floskel eller ett utmanande uttryck för att väcka uppmärksamhet. Det är dessvärre i stället en besvärande sanning, som förstås är ett resultat av bristerna i läkarutbildningen, där man får lära sig ytterst lite om kost och näringsämnen – men desto mer om kemiska preparat (”läkemedel”) med ofta mycket allvarliga biverkningar.

Nu kommer nästan dagligen nya rapporter om hur man på olika håll i världen kunnat konstatera, att risken för allvarliga följder av Coronaviruset tycks vara direkt relaterade till mängden vitamin D3 i blodet. Ju lägre halt av vitamin D3, desto större risk för allvarlig sjukdom och död i Covid-19.

Samtidigt som denna viktiga information sprids, så dyker det hela tiden nu också upp desperata motargument från läkemedelsbranschen med falska uppgifter om D-vitaminets ”farlighet”. Man drar sig där inte för att direkt förfalska och misstolka vetenskapliga studier – för att få folk att tro att rejäla doser av detta vitamin skulle vara hälsovådligt. Detta är en typ av desinformation som måste betraktas som närmast kriminell, eftersom den hindrar människor från att med enkla medel förebygga och bota en livshotande sjukdom (ja flera!)!

Följande är en tolkning av en text på Dr Mercolas blogg, där rubriken på hans artikel är ”CNN sprider dödliga lögner om vitamin D3 mot Covid-19”. Länk till hans artikel följer sist i denna text.

”Det stora amerikanska TV-bolaget CNN sänder program dygnet runt över hela världen via satellit. Den 27 maj 2020 publicerade man där en artikel, som kan få dödliga konsekvenser, om man tror på den. Den gör gällande att ”vitamintillskott kan göra stor skada”, eftersom ”för mycket D-vitamin kan leda till en giftig ansamling av kalcium i ditt blod (hyperkalcemi), vilket förorsakar förvirring, svårigheter att orientera sig och problem med hjärtrytmen – liksom smärtor i benstommen, njurskador och plågsamma njurstenar”.

CNN specificerar inte vad ”för mycket” D-vitamin är.

Hyperkalcemi förorsakas av för litet vitamin K2 i förhållande till D-vitamin – inte av D-vitaminet i sig. Det är brist på vitamin K2 som kan ge symtom på ”D-vitaminförgiftning”, men CNN förklarar inte dessa av vetenskapen välkända fakta.

Sammanställningar av publicerade försök har visat, att det inte finns några förgiftningssymtom – inkl. hyperkalcemi – vid doser upp till 10 000 IE vitamin D3 per dag, ens vid långtidsbehandling.

"Fallbeskrivningar av patienter med hyperkalcemi och ’D-vitaminförgiftning’ avslöjar att man då har tagit mellan 3,6 miljoner och 210 miljoner IE under en till fyra månader. Det betyder minst 30 000 IE om dagen i 120 dagar – och som mest 7 miljoner IE om dagen i 30 dagar.”

CNN citerar också en brittisk expert, som säger att ”det finns inga bevis för att mycket höga nivåer av D-vitamin skyddar mot Covid-19.” Detta trots att åtskilliga rapporter nyligen visat att D-vitaminnivåerna spelar en viktig roll, när det gäller risken att testas positivt för Covid-19 – liksom risken för allvarlig infektion och död!

Det är alldeles uppenbart, att CNN sprider uppgifter, som man vet är felaktiga. Man kan förstås undra varför! Men det är lätt att förstå att man inom Big Pharma som vanligt är angelägna om att undanhålla alla uppgifter om hur ”alternativa medel” kan vara billiga och biverkningsfria konkurrenter till deras patenterade och dyra produkter.

Däremot är det svårt att förstå hur Folkhälsomyndigheten (och andra svenska myndigheter) medvetet kan bidra till denna upprörande desinformation! Man borde naturligtvis i stället vara mycket angelägna om att ta vara på alla studier och erfarenheter som kan rädda människoliv!

När man nu inte bryr sig om att via enkla tillskott skydda riskgrupperna – och alla dem som arbetar i vården – från följderna av den pågående pandemin, så är ordet ”skandal” ett mycket milt uttryck!

Länk till Dr Mercolas artikel:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?