30. maj, 2020

Flexner – Corona… Etthundratio års dödligt fusk och bedrägeri!

De flesta människor i dag har inte ens hört talas om bröderna Flexner i USA – och deras verk, den s.k. Flexnerrapporten, som publicerades redan 1910.

Men där kan man se ursprunget till dagens skrämmande situation på det medicinska området. Många vet inte heller, att det sedan åtskilliga år är FÖRBJUDET ATT BOTA CANCER med alternativa metoder. Smaka på den: ”FÖRBJUDET ATT BOTA CANCER!”

Detsamma gäller även epilepsi och diabetes! Och om Kjell Asplunds KAM-utredning (om komplementär och alternativ medicin) utmynnar i konkret lagstiftning, enligt slutbetänkandets förslag, så kommer detta att utvidgas till att gälla ”alla allvarliga sjukdomar”! Det kommer alltså i så fall att bli förbjudet att bota alla allvarliga sjukdomar med något annat än skolmedicinens ”godkända läkemedel” eller ”godkända metoder”!

Eftersom det nu aktuella coronaviruset bedömts ha skapat en ”pandemi”, så måste rimligtvis också dess följder – Covid-19 – bedömas som ”allvarlig sjukdom”. Det skulle alltså innebära att även Covid-19 är förbjudet att bota eller behandla med några ”alternativa metoder”. Så tycks också skolmedicinen, våra myndigheter och nästan alla läkare uppfatta det.

Detta är utmanande för allt sunt förnuft, eftersom det inte finns några botande ”skolmedicinska” behandlingsmetoder i dag. Det som finns är viss omvårdnad – och vid behov intensivvård med syrgas, och till sist respirator. Nu har det visat sig att enkel behandling med syrgas för Covid-sjuka på äldreboenden inte används. De får i stället sakta kvävas till döds. Döendet påskyndas ofta genom att man ger injektioner av morfin och andra andningsdämpande medel. Nu tycks dessutom forskning visa, att behandling i respirator vid denna typ av sjukdom snarast ökar dödligheten.

Särskilt besvärande blir det här, när man vet, att man på andra håll redan botar Covid-19-patienter med alternativa metoder som intravenöst C-vitamin, kinin och zink och andra kombinationer av behandlingar. Och att kalla sådana för ”alternativa” blir ju litet oegentligt, när det inte finns några behandlingar alls inom skolmedicinen! För en tid sedan stod en representant för Folkhälsomyndigheten i TV och förklarade, att den största risken med alternativa metoder var, att de förhindrade patienter från att få tillgång till skolmedicinens fungerande metoder (SOM INTE FINNS!).

De som i alla lägen försvarar skolmedicinens behandlingsmonopol tycks ofta ha lämnat både sunt förnuft och vanligt logiskt tänkande bakom sig. Det viktiga verkar hela tiden vara att förhindra att någon enda människa botas med alternativa metoder!

Det kanske allvarligast är sedan, att skolmedicinens representanter fortsätter att låtsas som att det inte finns något vi kallar ”immunförsvar”. De förnekar i alla fall att detta kan ha någon betydelse – och framför allt att vi skulle kunna stärka detta försvar! Vi vet, att så enkla medel som C-vitamin, D3-vitamin och några mineraler som zink, jod och magnesium är fullkomligt nödvändiga för ett fungerande immunförsvar – och att enkla tillskott av dessa skulle kunna dramatiskt förändra följderna av coronaviruset! De som drabbas allvarligt verkar nästan undantagslöst vara människor med just ett nedsatt immunförsvar. Detta kan bl.a. bero på felaktig kost, andra sjukdomar och medicinförgiftning. Det senare är synnerligen vanligt bland äldre, som ofta medicineras med ett avsevärt antal kemiska preparat, vars ”cocktail-effekt” inte är känd.

När gruppen ”äldre” generellt betraktas som en ”riskgrupp”, så är det statistiskt korrekt – men det är inte åldern i sig som är orsaken, utan att de äldre oftast är både undernärda och medicinförgiftade. Och halterna av både vitaminerna D3 och C hos dem som bor på äldreboenden är sannolikt nästan alltid långt under det optimala värdet. Livsmedelsverkets rekommendationer för dessa vitaminer är närmast skräddarsydda för att skapa ett nedsatt immunförsvar.

Men vad har detta med ”Flexnerrapporten” att göra?

Jo, den rapporten var ett beställningsverk av de rikaste bland de rika – bl.a. familjerna Rockefeller och Carnegie, som kommit på att sjukdom var en enastående marknad för deras petrokemiska produkter. Och om man med sådana ”mediciner” kunde dämpa sjukdomssymtom och hålla patienterna vid liv – med ett konstant behov av ”läkemedel”… Bingo!

Ganska snart blev alltså alla naturliga, billiga och enkla botemedel förbjudna. Det enda som fortsättningsvis skulle vara tillåtet var kemiska preparat och i nödfall kirurgi! All läkarutbildning inriktades sedan enligt denna modell – och så är det i allt väsentligt fortfarande. Alla naturliga botemedel betraktas per definition som ”kvacksalveri!

Det är alltså därför som det i dag är förbjudet att bota t.ex. cancer med något som inte är ”godkänt läkemedel”! För många av oss patienter är detta förstås en katastrof – men för läkemedelsindustrin betyder det gigantiska inkomster. Detta är förstås huvudanledningen till att man från det hållet är beredda att göra precis allt, för att stoppa alla alternativa metoder. Sorgligt nog får man stöd av de flesta läkare – och en stor del av forskarna på området. Och de som har en avvikande uppfattning släpps aldrig fram i media – vilket betyder att också vår journalistkår är medskyldig i detta gigantiska bedrägeri (vilket närmast skulle kunna kallas ett ”folkmord”!

Läs om Flexnerrapporten här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/6888280/posting/medicinsk-historiel%C3%B6shet-d%C3%B6dar-oss

Om någon skulle få tanken att stödja min hemsida, så finns möjligheten genom att t.ex. köpa min bok ”Och cancern bara försvann”, som nu också finns som ljudbok.

Hemsidan är helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?