27. maj, 2020

En medicinsk "revolution"

År 2020 skulle bli det år då vi i Sverige införde aktiv dödshjälp på våra äldreboenden – genom att inte ge de gamla med Covid-19 syrgasbehandling och i stället utan individuell bedömning behandla dem som palliativa fall och ordinera morfin och andra andningshämmande medel. Det var också nu vi ”avskaffade” vårt immunförsvar, det biologiska system som gjort att vi människor under hela evolutionen utvecklats till en art som kunnat överleva ända fram till i dag.

Som av en händelse inträffar båda dessa företeelser samtidigt – och de hänger förstås ihop. På ett övergripande plan har två aktörer i samhället effektivt samverkat till denna märkliga ”revolution”. En är den medicinska ”vetenskapen”, som sedan Flexnerrapporten 1910 med stor framgång arbetat för att vi skall hålla oss lagom sjuka och erbjuda en extremt lönsam marknad för läkemedelsbranschen. Alla enkla och naturliga livsmedel och botemedel mot sjukdomar har effektivt undanröjts och ofta förbjudits. Om vi alla skulle hålla oss friska, så vore det förstås en katastrof för hela läkemedelsbranschen. Det får bara inte ske!

Den andra aktören är livsmedelsindustrin som också anpassat sig till situationen och s.a.s. lever i symbios med läkemedelsindustrin. Våra industriframställda livsmedel bidrar i hög grad till att vi blir metabolt sjuka – så att man kan motivera användningen av oerhörda mängder ”läkemedel”. Dessa är ofta så giftiga att de som inte konsumeras måste behandlas som ”riskavfall”. Inte att undra på, att ”godkända läkemedel” definitivt är en av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen (möjligen den allra vanligaste, åtminstone bland äldre).

En ”indirekt aktör” är våra media, som en gång skulle vara en sorts garant för att inte ekonomisk och politisk makt får alltför stort inflytande. De skulle utgöra en granskande ”tredje statsmakt” (mot de två övriga – riksdag och regering). Nu har sedan en tid vanliga media i stället blivit maktens medlöpare och kan närmast betraktas som megafoner för ”PK” (det politiskt korrekta).

Avvikande uppfattningar släpps inte in i tidningarnas spalter eller i TV och radio. Man ägnar där i stället stor kraft åt att håna och förlöjliga dem som pekar på orimligheter och motsägelser i den förda politiken – inte minst på det medicinska området. Eftersom detta nu hela tiden sker också i sociala medier (Facebook, YouTube, Twitter etc.), så innebär det här en demokratisk katastrof, och en likriktning som annars bara förekommer i öppet totalitära stater.

Särskilt anmärkningsvärt i dagens läge är kanske, att man helt bortser från immunförsvarets absolut avgörande betydelse för vår hälsa – och därmed betydelsen av vår kost, som skall bidra med de näringsämnen som möjliggör just ett effektivt immunförsvar. Man har under många år känt till, att vitaminerna C och D3 är just sådana bokstavligen livsnödvändiga komponenter, som i högsta grad har avgörande betydelse för både psykisk och fysisk hälsa.

Både i förebyggande syfte och som behandling vid Covid-19 visar sig dessa ämnen (tillsammans med zink, jod, magnesium och några andra) vara effektiva, och detta använder man sig framgångsrikt av på flera håll numera. I Sverige kan man i stället höra ”framstående” forskare och läkare VARNA för dessa enkla och billiga medel! Man varnar för ”överdosering” och förklarar, att vi i Sverige inte har någon C-vitaminbrist eller D-vitaminbrist! Fullkomligt häpnadsväckande och ovetenskapligt!

Sådana slutsatser beror delvis på, att man satt referensvärdena på extremt låga nivåer! Livsmedelsverkets rekommenderade intag av C-vitamin är 75 mg om dagen för vuxna (75 tusendes gram!). Detta räcker precis för att undvika skörbjugg, den sjukdom som för något hundratal år sedan tog livet av tusentals sjömän, och som man vet beror på C-vitaminbrist. Makabert nog ger denna negligering av C-vitaminets betydelse att vi i dag varje år har fall av skörbjugg i Stockholm! Och i Australien tycks sjukdomen har återkommit i större omfattning!

Ett rimligt intag av C-vitamin ligger på åtskilliga GRAM per dag! Man borde ha åtminstone fem gram som riktvärde – och överdosering är i princip omöjlig. Noteras bör också, att behovet av C-vitamin ökar drastiskt vid sjukdom!

När det gäller vitamin D3 är det lika illa. Livsmedelsverket rekommenderar 300 – 400 IE (internationella enheter) per dag. Fullkomligt ovetenskapligt – och närmast farligt! Man borde rekommendera åtminstone 5 000 IE – framför allt vintertid – och hela året för dem som sällan kommer ut i solen, är mörkhyade eller utomhus har heltäckande klädsel. De som kan behöva vara uppmärksam på sitt intag av D-vitamin är de som fötts med den sällsynta genetiska sjukdomen Williams syndrom, där bl.a. kalciummetabolismen är störd (föds mindre än tio varje år i Sverige).

Vitamin D3 är egentligen ett hormon, som har betydelse för en mängd metabola processer i kroppen och bl.a. påverkar muskelstyrka och psykisk hälsa. Minskar t.ex. dramatiskt risken för depression. Och barn som föds av mammor med brist på vitamin D3 får en alldeles onödigt svår start i livet. Undersökningar har visat, att försenade kognitiva och motoriska färdigheter fortfarande kvarstår vid upp till tre års ålder.

Vid en undersökning i april i år beräknande man man att ca 98 % av Sveriges befolkning har brist på vitamin D 3.

De som bor på äldreboenden är ofta svårt ”misshandlade” av vården. Dels har de på sina boenden fått en av Livsmedelsverket rekommenderad näringsfattig (kolhydratrik och fettsnål) kost – ofta uppvärmd, så att t.ex. värmekänsliga C-vitaminer förstörts. Dessutom är de mycket ofta utsatta för en ”cocktail” av läkemedel – som statiner, blodtryckssänkande och blodförtunnande medel, samt Alvedon eller andra smärtlindrande preparat, och ”lugnande” medel.

Självklart är de därför en ”riskgrupp” för Coronaviruset – och inte på grund av åldern i sig! Behandlingen av äldre är en skamfläck – och inte beroende på alla dem som arbetar inom äldrevården, utan på grund av de ansvarigas bristande kunskaper och närmast nonchalans! Detta är djupt upprörande, och geriatrikern Yngve Gustafsson, den läkare som länge kämpat för att motverka dessa missförhållanden, blir närmast oförskämt behandlad för sina försök att förändra detta. Några har anledning att skämmas! Och Yngve Gustafsson bör hedras! Men han betraktas väl som så ”obekväm” att han i stället riskerar sin läkarlegitimation.

 

Följande kan i sammanhanget vara intressant:

I sitt Remissvar på Livsmedelsverkets remiss Dnr 2018_02027

Kommentarer till Livsmedelsverkets konsekvensutredning skriver

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Som framgår av tidigare analys så är det stora problemet skador som orsakas av för låga nivåer av de essentiella mineralerna och vitaminerna, inte de skador som påstås orsakas av överdosering.

 

Den som vill se den fullständiga texten har den här:

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/04/Remissvar-%C3%A5-Livsmedelsverkets-remiss-Dnr-2018_02027-fr%C3%A5n-Minivent-AB-2020-04-27.pdf

 

Den som ev. vill stödja min verksamhet med denna sida kan t.ex. köpa min bok - "Och cancern bara försvann" (Karneval Förlag). Den finns nu också som ljudbok. Eftersom jag enligt gängse vokabulär faktiskt uppfyller kriterierna för "fattigpensionär", så är varje krona välkommen. Om några skulle tycka ett ekonomiskt bidrag är OK, så finns möjligheten här:

Sidan är - och kommer att förbli - helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?