11. maj, 2020

Mer om vitamin D3, solsken och hälsa

I dessa dagar – med en pågående viruspandemi - är detta med vitaminer kanske viktigare än någonsin. Men det tycks konsekvent nonchaleras av skolmedicinen och våra hälsovårdande myndigheter. De verkar närmast anstränga sig för att vi skall få i oss så litet vitaminer som möjligt – och varnar för ”överdosering”. Detta förhållningssätt kostar sannolikt människors liv och hälsa varje dag! Möjligen skulle adekvata riktlinjer endast för C-vitamin och vitamin D3 spara några tusen människoliv varje år bara i Sverige. Till detta kommer förstås minskat mänskligt lidande och oerhört stora besparingar inom sjukvården.

Om vi inriktar oss på just vitamin D3, så har den norske professorn Johan Moan vid ”Norwegian Radium Hospital” och Universitetet i Oslo bl.a. visat några högst anmärkningsvärda hälsoeffekter av vitamin D3. Han fick idén att studera sambandet vitamin D3 och cancer, sedan forskare i USA redan i början av 1990-talet visat, att solen hjälper huden att tillverka vitamin D3 – och att detta i hög grad minskar risken för cancer.

Professor Moan är alltså inte ensam om sina slutsatser, utan hans forskning bekräftar bara sedan länge kända förhållanden. De visar t.ex. att tillräckligt höga halter av vitamin D3 mycket kraftigt minskar risken för: Alla former av cancer (möjligen undantaget hjärncancer), hjärt- och kärlsjukdom, Parkinson, Alzheimer, schizofreni och möjligen de flesta andra neurologiska sjukdomar. Att vitamin D3 är viktigt för det psykiska välbefinnandet och t.ex. minskar tendensen till depression är också känt sedan länge.

Det är djupt tragiskt och upprörande att sjukvården generellt rekommenderar oerhört låga doser av vitamin D3 – så låga att de är klart hälsovådliga. Men om man ser på de sjukdomstillstånd som lätt kan åtgärdas med vitamin D3, så finner man att samtliga är stora inkomstkällor för läkemedelsindustrin. Därför finns det självklart ett stort motstånd hos dessa företag mot att erkänna att ett icke patenterbart och helt kroppseget ämne som vitamin D3 skulle kunna ersätta deras svindyra kemiska produkter (med avsevärda biverkningar).

Men att sedan läkarna slaviskt följer industrins rekommendationer och riktlinjer är oerhört upprörande. De styrs förstås av Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket – som tämligen okritiskt alltid tycks gå industrins ärenden. Men med den begåvning läkarna har (eftersom de klarat av sin utbildning) – så borde de kunna genomskåda detta och själva åtminstone undersöka den forskning som faktiskt finns. I stället tycks många av dem bli fullkomligt hysteriska så fort man pratar om rejäla doser av vitaminer.

När det gäller solning, så nämner man gärna cancerrisken, som förstås finns vid alltför intensivt solande. Men samtidigt kan man konstatera, att fiskare, jordbruksarbetare och andra som arbetar utomhus har betydligt lägre frekvens av hudcancer är ”kontorsarbetare”. Och hudcancer blir också ovanligare ju närmare ekvatorn man kommer (med intensivare solstrålning). Generellt tycks alltså solning MINSKA risken för cancer. Anmärkningsvärt är sedan, att moderna solarier verkar ha samma effekt som ”äkta” solsken.

Det som händer i huden vid solning är att ca 20 % av ett ämne man kallar 7d-hydrokolesterol förvandlas till Vitamin D3. Och detta är alltså tillräckligt för att på ganska kort tid öka kroppens halt av detta vitamin rejält. För övrigt är "vitamin" en litet missvisande beteckning, eftersom D3 snarast är ett hormon - och ett sådant som har avgörande påverkan på oerhört många processer i kroppen.

Ett observandum är också, att barn som föds efter en graviditet som varat under den solfattiga delen av året - vintern – har signifikant lägre nivåer av vitamin D3 än där mammorna kunnat sola under en "sommargraviditet" – och de löper bl.a. större risk att senare i livet drabbas av schizofreni.

Märkligt är kanske också, att män som solat mycket i sin ungdom har betydligt mindre risk att få prostatacancer som vuxna.

Enligt professor Johan Moan kan så litet som 2,5 minuters solning mitt på dagen (sommartid i Norge) öka nivån av vitamin D3 med ca 1 500 IE – och minska risken för cancerincidensen med 17 % - vilket skulle betyda 4000 färre cancerfall per år i Norge. Antalet döda i cancer skulle kunna minska med 29 % (3000 fall per år).

Länk till professor Moans föreläsning finns här:

Intressanta böcker i ämnet är:

Oliver Gillie: ”Sunlight Robbery”

Richard Hobday: ”The healing Sun”

Michael Holik: ”The UV Advantage”

Svaradoktorns information om vitamin D3 finns på denna länk:

Om slutligen någon skulle vilja stödja min verksamhet, så går det t.ex. att köpa min bok ”Och cancern bara försvann” (Karneval förlag) – som nu också finns som ljudbok. Det går också bra att stödja min verksamhet ekonomiskt med en gåva – genom att swisha en summa till 0730262198 eller sätta in några kronor på mitt bankkonto i Swedbank – 3021 22 82190.

Minsta gåva är välkommen! Jag ligger faktiskt under gränsen för ”fattigpensionär”!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?