29. apr, 2020

Silver mot coronaviruset!

Det börjar kanske bli tjatigt med repriser nu, men nog borde min text från den 28 februari ändå vara en smula aktuell...

Alltså, apropå det alla pratar om just nu – det coronavirus som sprids över världen.

Pinsamt att ingen i media ens nämnt kolloidalt silver – som faktiskt kan döda Coronavirus!

Följande är en snabb ”amatöröversättning” från en amerikansk site. Den strikta vetenskapligheten kan kanske ifrågasättas – men åtminstone borde texten väcka vissa frågor om hur våra myndigheter hanterar den nu uppkomna situationen!

Eftersom det dödliga kinesiska coronaviruset sägs vara ganska nytt, just muterat från ormar, fladdermöss och möss, till ett tillstånd där det kan infektera människor, så finns det bokstavligen ingen vetenskaplig information om huruvida kolloidalt silver (eller något annat, för den delen) skulle fungera mot detta virus.

Men – det har länge varit känt att kolloidalt silver fungerar mot ett antal andra dödliga former av coronavirus. 

Här finns också en intressant länk:

https://www.lifeandhealthresearchgroup.com/the-ultimate-colloidal-silver-manual/

En studie vid University of Arizona visade nyligen att kolloidalt silver är effektivt mot det coronavirus som forskare använder som ersättning för SARS”.

SARS står för ”Severe Acute Respiratory Syndrome” (allvarligt akut tillstånd av andningsproblem). Coronaviruset som förorsakar SARS ger samma typ av potentiellt dödliga andningsproblem som det nya kinesiska coronaviruset – enligt en artikel om studien i ”Business Wire”.

Studien testade olika former av kolloidalt silver och koppar för att bestämma om de var effektiva mot coronavirus 229E, en variant som vanligtvis används som ersättare för SARS-virus vid laboratorieförsök. Studien visade signifikant reducering av virusnivån inom en timme (90 %) och minskade virusnivån under det observerbara efter 24 timmar (99,99 %).

Studien visar alltså att kolloidalt silver har potential att deaktivera virus på mycket kort tid” - skriver Jeff Trogolo, högste teknologiske chef vid Agion Technologies Inc.

Detta är faktiskt enastående. Nu vet vi alltså, att den ”joniska” formen av kolloidalt silver – elektriskt genererat kolloidalt silver – fungerar mot åtminstone en extremt allvarlig form av coronavirus. Fantastiskt, eller hur?

Men det är definitivt inte allt vi har att gå på. Låt oss fortsätta söka fakta:

Länk: (som inte fungerar längre)

Viral Pathogenes and Severe Acute Respiratory Syndrome: Oligodynamic Ag1 for Direkt Immune Intervention”

(Virala patogener (sjukdomsalstrande virus) och SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome): Oligodynamisk AG 1 för direkt immun-intervention.

Oligodymamisk effekt refererar till något som upptäcktes redan för 150 år sedan och innebär att vissa metalljoner dödar eller hindrar tillväxten av mikroorganismer – även i extremt låga koncentrationer. De metaller som har allra starkast effekt är silver och kvicksilver).

På ovanstående länk hittar du en retrospektiv studie om silverbaserade terapier och deras effekt på virus – publicerad i ”Journal of Nutritional & Environmental Medicine” (juni 2003).

Författarna drar slutsatsen att även när det gäller SARS coronavirus, kan man med elektriskt genererat kolloidalt silver snabbt åstadkomma en kraftig minskning av virusmängden.

Så här skriver man: ”Senaste forskning visar att elektrolytiskt producerat kolloidalt silver erbjuder distinkta fördelar och mer mångsidiga användningsmöjligheter, jämfört med äldre och grövre metoder”.

Med innehåll av mycket mindre partiklar av ”subnanostorlek”, större elektrisk potential och lägre koncentrationer, är denna produkt mer biotillgänglig än andra medel.

Effektivitet mot t.ex. SARS-relaterade coronavirus kan ökas om KS inandas med hjälp av en nebulisator. Detta kan ge en snabb reduktion av virusmängden, särskilt i ett tidigt stadium.

Som man kan se, så rekommenderar författarna användning av den joniska formen av kolloidalt silver med en ”nebulisator”, så det kan upplösas till en dimma och lätt inandas i lungorna. Coronaviruset är ju faktiskt också ett ”respiratoriskt” virus (ett virus som har med andningen att göra).

Så om du skulle vilja lära dig mer om att använda kolloidalt silver med en nebulisator för att få silverpartiklar till ditt andningssystem i tider av förkylningar och influensa (eller hot från coronavirus) – se följande artikel och den korta videon!

Länk: ”Using Colloidal Silver With a Nebulizer”

Studiens författare drar slutsatsen att det elektriskt framställda kolloidala silvret visar sig vara effektivt mot coronavirus – även i dess muterade former. De skriver:

”Den enda kända mekanismen för motstånd visar sig inte spela någon roll oavsett benägenheten för mutationer hos coronavirus. Därför kan man inte förvänta sig någon barriär mot antiviruseffekterna hos kolloidalt silver – oavsett snabba och variationsrika mutationer hos dessa virus”.

Originalartikeln här: https://thesilveredge.com/chinese-using-silver-fogger-machine-to-beat-coronavirus/?fbclid=IwAR0u311zJLodLaye8iMUD9JgD1dmklRhbjUBAN_REjbaA-AbbYrCFj756Gs

Mycket informativ text om kolloidalt silver finns också här:

https://www.vaken.se/kolloidalt-silver-funktion-och-erfarenheter/

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?