13. apr, 2020

Varför får vi inte hålla oss friska - eller bota sjukdom?

För varje dag blir man nu allt mer förvånad över att svenska myndigheter (och läkare) till varje pris tycks vilja hindra oss från att förebygga Covid-19 genom att enkelt förbättra vårt immunförsvar med tillskott av C-vitamin, D-vitamin och zink (för att nämna några av de viktigaste)!

Dessutom borde man snarast genomföra stopp för förskrivning av kolesterolsänkande statinpreparat, som tycks vara rena dödsfällan för dem som angrips av coronaviruset. Man borde också se över framför allt äldre människors medicinlistor! De flesta äldre är ”övermedicinerade” och har därför ett nedsatt immunförsvar – vilket är det gemensamma för alla som drabbas allvarligt av det nu aktuella viruset, alldeles oavsett ålder.

Sedan väljer man också att helt nonchalera de framgångsrika försök som görs på många håll i världen med intravenöst C-vitamin i höga doser och andra metoder.

Man jobbar alltså på två fronter MOT folkhälsan. Dels hindrar man oss att förebygga sjukdomen – och när vi fått den, så gör man allt för att förhindra att vi botar den!

De flesta har inte heller förstått, att läkemedelsindustrin i allt väsentligt styr läkare och myndigheter. Det är lika hos oss som i USA, där FDA (Food and Drug Administration) helt styrs av läkemedelsföretagen. Intressant är också, att Bill Gate till ca 80 % finansierar WHO – Världshälso-organisationen. Är det någon som tror att detta kan innebära visa möjligheter att ”påverka”?

Och Bill Gates har ju en agenda som innebär ”depopulation” (avfolkning). Han har räknat ut, att lidande i olika former finns alla människor och folkgrupper. Om man tar död på halva jordens befolkning, så innebär det därför strikt matematiskt att man minskar mänskligt lidande på jorden med 50 %.

Detta låter självklart alldeles bisarrt – och helt otänkbart. Men om man granskar offentliga dokument som han, Henry Kissinger och andra producerat sedan många år, så står det där i svart på vitt!

Det är sedan knappt någon tröst, att galenskapen ligger om möjligt på en högre nivå i USA än hos oss. Men man måste ändå ta sig för pannan, som det heter, när man läser följande uttalande från just FDA nyligen:

The FDA still claims there is no such thing as a vitamin, mineral, food or nutrient that can prevent or cure any disease.

(FDA anser att det inte finns något som ett vitamin, mineral, kost eller näringsämne som kan förebygga eller bota någon sjukdom).

De har alltså aldrig hört talas om skörbjugg, rakitis eller beriberi – som enkelt förebyggs eller botas av resp. C-vitamin, D-vitamin och vitamin B1 (thiamin)!

Naturligtvis känner man till detta, men deras prioritering är läkemedelsbranschens fortsatta inkomster – inte att rädda människoliv. Detsamma tycks gälla svenska Läkemedelsverket (som till största delen finansieras med de avgifter läkemedelsbolagen betalar för att få sina preparat godkända!!)

Pengar styr nästan allt!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?