9. apr, 2020

Förbjudet att bota - från Flexner till Corona.

De flesta människor i dag har inte ens hört talas om bröderna Flexner i i USA – och deras verk, den s.k. Flexnerrapporten, som publicerades redan 1910.

Men där kan man se ursprunget till dagens skrämmande situation på det medicinska området. Många vet inte heller, att det sedan åtskilliga år är FÖRBJUDET ATT BOTA CANCER med alternativa metoder. Smaka på den: ”FÖRBJUDET ATT BOTA CANCER!”

Detsamma gäller även epilepsi och diabetes! Och om Kjell Asplunds KAM-utredning (om komplementär och alternativ medicin) utmynnar i konkret lagstiftning, enligt slutbetänkandets förslag, så kommer detta att utvidgas till att gälla ”alla allvarliga sjukdomar”! Det kommer alltså i så fall att bli förbjudet att bota alla allvarliga sjukdomar med något annat än skolmedicinens ”godkända läkemedel” eller ”godkända metoder”!

Möjligen kommer det nu aktuella coronavirusets följder – Covid-19 – också att bedömas som ”allvarlig sjukdom”. Men det gör nog ingen skillnad, för redan nu tycks det vara absolut förbjudet att behandla den sjukdomen med ”alternativa metoder” - vilket är utmanande för allt sunt förnuft, eftersom det inte finns några botande ”skolmedicinska” behandlingsmetoder i dag. Det som finns är viss omvårdnad – och vid behov intensivvård med syrgas, och till sist respirator. Där kan man i bästa fall hindra de allvarligt sjuka patienterna från att kvävas till döds!

Men intensivvårdsplatserna håller på att ta slut, och antalet nödvändiga respiratorer är inte obegränsat. Det tycks redan vara så, att intensivvårdsavdelningarna är tvungna att avvisa patienter över en viss ålder! De får helt enkelt lämnas för att dö! Detta är förstås ovärdigt ett demokratiskt och jämlikt samhälle och synnerligen oetiskt!

Särskilt besvärande blir det, när man vet, att man på andra håll redan botar Covid-9-patienter med alternativa metoder som intravenöst C-vitamin, kinin och zink och andra effektiva behandlingar. Och att kalla sådana behandlingar för ”alternativa” blir ju litet oegentligt, när det inte finns några behandlingar alls inom skolmedicinen!

Det kanske allvarligast är, att skolmedicinens representanter fortsätter att låtsas som att det inte finns något vi kallar ”immunförsvar”. De förnekar i alla fall att detta kan ha någon betydelse – och framför allt att vi skulle kunna stärka detta försvar! Vi vet, att så enkla medel som C-vitamin, D-vitamin och några andra mineraler och mineraler är fullkomligt nödvändigt för ett fungerande immunförsvar – och enkla tillskott av dessa skulle kunna dramatiskt förändra följderna av coronaviruset! De som drabbas allvarligt verkar nästan undantagslöst vara människor med just ett nedsatt immunförsvar. Detta kan bl.a. bero på felaktig kost, rökning, andra sjukdomar och medicinförgiftning.

Men vad har detta med ”Flexnerrapporten” att göra?

Jo, den rapporten var ett beställningsverk av de rikaste bland de rika – bl.a. familjerna Rockefeller och Carnegie, som kommit på att sjukdom var en enastående marknad för deras petrokemiska produkter. Och om man med sådana ”mediciner” kunde dämpa sjukdomssymtom och hålla patienterna vid liv – med ett konstant behov av ”läkemedel”… Bingo!

Ganska snart blev alltså alla naturliga, billiga och enkla botemedel förbjudna. Det enda som fortsättningsvis skulle vara tillåtet var kemiska preparat och i nödfall kirurgi! All läkarutbildning inriktades sedan enligt denna modell – och så är det i allt väsentligt fortfarande. Alla naturliga botemedel betraktas per definition som ”kvacksalveri!

Det är alltså därför som det i dag är förbjudet att bota t.ex. cancer med något som inte är ”godkänt läkemedel”! För många av oss patienter är detta förstås en katastrof – men för läkemedelsindustrin betyder det gigantiska inkomster. Detta är förstås huvudanledningen till att man från det hållet är beredda att göra precis allt, för att stoppa alla alternativa metoder. Sorgligt nog får man stöd av de flesta läkare – och en stor del av forskarna på området. Och de som har en avvikande uppfattning släpps aldrig fram i media – vilket betyder att också vår journalistkår är medskyldig i detta gigantiska bedrägeri!

För övrigt har jag just upptäckt, att flera givmilda människor använt sig av möjligheten att skänka en gåva till min verksamhet med hemsidan. Stort TACK till er alla!

Om några fler skulle få den tanken, så finns möjligheten här:

Sidan är helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?