29. mar, 2020

Krigets första offer

Man brukar säga, att sanningen är det första offret i alla krig. Nu befinner vi oss i ett krig mot coronaviruset – och vi kan konstatera, att slutsatsen gäller i hög grad också i det kriget. Detta är en förfärlig upplevelse, som sannolikt kommer att kosta tusentals människor livet.

En komplikation är också, att våra läkare och myndigheter precis samtidigt tycks ha drabbats av en generell amnesi (minnesförlust)!

Utgångsläget för att vinna ”kriget” kunde inte gärna vara sämre.

Nu diskuterar man i alla media nästan dag och natt om olika teknikaliteter. Skall vi tillåtas delta i sammankomster på 500 eller 50 personer, skall vi kunna gå och handla mat eller använda allmänna kommunikationer, om vi är 70 år - skall vi tillåtas besöka sjukhus om vi är sjuka (!), skall vi få gå ut över huvud taget, om vi anses tillhöra en riskgrupp?

Naturligtvis är det bra att undvika en snabb smittspridning – för att inte få ett så stort antal sjuka samtidigt att vården inte klarar av sin uppgift.

Men vad vi kan vara ganska säkra på är, att vi alla förr eller senare kommer att utsättas för coronaviruset. Vi vet också (utom de som drabbas av amnesi) att det som är det främsta skyddet mot infektioner av alla slag är VÅRT IMMUNFÖRSVAR!

Men jag har inte under alla debatter och diskussioner ens hört det ordet nämnas!

DET ÄR EN TRAGEDI!

Genom en usel och ”fettsnål” kost, som under många år rekommenderats av Livsmedelsverket och de flesta läkare, har många av oss grundläggande brister i vårt immunförsvar. Detta har ytterligare underminerats av en mängd giftiga tillsatser i den industriproducerade mat de flesta av oss lever på – innehållande mängder av socker och andra snabba kolhydrater.

Dessutom har vår moståndskraft mot infektioner också i hög grad förstörts av LÄKEMEDEL! Detta gäller bl.a. mediciner för att sänka vår kolesterolhalt i blodet - ”statiner” - som i dag urskillningslöst skrivs ut till omkring en miljon svenskar. Och detta sker, trots att vi i dag vet, att det snarast är LÅGT kolesterolvärde som utgör en hälsorisk! Kolesterol är livsnödvändigt för alla celler i kroppen – inte minst för hjärnan, som ihuvudsak består av just kolesterol och fett!

Tillkommer också sådant som blodtryckssänkande och blodförtunnande mediciner – som man förskriver för att dämpa vissa symtom, i stället för att försöka påverka de grundläggande orsakerna till symtomen.

Övermedicinering av framför allt äldre är ett gigantiskt problem i vårt amhälle, och förstör livskvalitet för mängder av människor. Apotekare Cecilia Lenander konstaterade för några år sedan, att av de 1 700 äldre hon undersökte, så hade 8 av 10 (80 %!) sjukdomar som direkt brodde på deras mediciner! I genomsnitt hade de elva olika preparat utskrivna, En medicinsk skandal – som nästan ingen tycks bry sig om (med något enstaka undantag, som Dr Yngve Gustafson).

Med andra ord: En mycket stor del av vår befolkning – särskilt äldre – har ett svagt immunförsvar och drabbas därför lätt av infektioner.

Vad kan man göra åt det?

Ja, på längre sikt måste man förstås förbättra kosten – vilket möter kraftfullt motstånd från Big Pharma och Big Food, som lever i symbios. Big Food säjer mat som gör oss sjuka, och Big Pharma säljer medicin, som kan bota vissa symtom – men som i grunden ofta gör oss sjukare.

Men man kan göra kraftfulla insatser på kort sikt – med ganska omedelbara effekter på immunförsvaret. Problemen där är i huvudsak två: Det verkar alldeles för enkelt, och läkemedelsindustrin tjänar inga pengar på det, eftersom det handlar om enkla och icke patenterbara medel.

Något så ”banalt” som tillskott av C-vitamin, D-vitamin och Omega 3 – samt mineral som zink, selen och magnesium – skulle dramatiskt och på ganska kort tid förbättra vårt immunförsvar och minska mottagligheten för infektioner!

Och, om vi ändå drabbas av t.ex. just coronaviruset, så finns det effektiva botemedel. Dels vet vi, att höga doser C-vitamin – intravenöst administrerat – på några dagar botar även svårt sjuka. Det har man vetat i många år – men den ”medicinska amnesin” har slagit till (med hjälp av den kriminella läkemedelsindustrin), så i dag tycks man inte känna till detta.

I dag praktiseras denna metod både i Kina, Korea och på flera sjukhus i New York, USA – just mot allvarligt sjuka av coronaviruset – och med mycket goda resultat. Alla övrlever!

En annan metod, som kan vara mycket effektiv, är kolloidalt silver. Man VET att den produkten är verksam mot nästan alla patologiska mikrober (bakterier, virus, svamp, encelliga parasiter etc). Men detta enkla och lättanvända medel är FÖRBJUDET att använda i Sverige (för annat än vattenrening – där det förstås genom sina nämnda egenskaper är oerhört effektivt).

Ett annat effektivt medel, som är välkänt sedan åtminstone 60 år, är ”hydroxychloroquine”. Detta används också mycket framgångsrikt av läkare på många håll – men motarbetas förstås intensivt av Big Pharma. Precis som kolloidalt silver hånfullt avfärdas som ett ”vattenreningsmedel” kallar man den nämnda klorföreningen för ett ”rengöringsmedel” - som det ju också används som.

Kort sagt förhindrar läkarnas och myndigheternas amnesi effektivt användande av gamla kända medel, som också tycks fungera mot coronaviruset!

Detta är en tragedi, som kommer att ge eko i den medicinska historien (om inte Big Pharma kan förhindra det). Men nu börjar så pass många i befolkningen förstå detta bedrägeri, att sanningen nog snart blir svår att dölja.

Att t.ex. C-vitamin nu nästan är omöjligt att få tag på i USA – och verkar vara det också i Sverige – talar sitt tydliga språk. Och att svenska tillverkare av kolloidalt silver i dag exporterar tusentals liter kolloidalt silver till andra länder – medan vi i Sverige förbjuds använda det - är också ett anmärkningsvärt faktum!

Det är dags att vakna! Människor kommer att dö varje dag framöver – och många av dem på grund av skolmedicinens och våra myndigheters sätt att blunda för uppenbara vetenskapliga fakta!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?