19. mar, 2020

Återta befälet över det medicinska "hemvärnet"!

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) var en central myndighet för försörjningsfrågor i krig (eller andra kriser). Myndigheten skapades 1962 och ersatte då framför allt ”Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap”, som tillskapats redan 1928.

ÖEF lades ner 1986 – till synes utan större debatt. Kalla kriget var över, och man trodde risken för krig var obefintlig. Andra allvarliga kriser än krig tycktes ingen ha en tanke på.

Myndigheten hade bl.a. sett till att vi under många år hade ett beredskapslager av läkemedel, olja bensin och livsmedel, som skulle räcka i ett par år vid en ev. avspärrning från yttervärlden. Mängden livsmedel rörde sig om åtminstone 200 000 ton, vilket med hänsyn till den tidens självförsörjningsgrad var betydande.

I dag är självförsörjningsgraden långt sämre, och det finns ingen enskild myndighet som har ett särskilt ansvar för livsmedelsförsörjningen i krissituationer. När Sverige gick med i EU avskaffades också livsmedelslagren. När det är tomt på butikernas hyllor finns bara det vi själva har i våra kylskåp – eller i andra privata utrymmen.

Innan privatiseringen av apoteken hade också det statliga monopolet ”Apoteksbolaget” ett visst ansvar för lagerhållning av läkemedel för totalförsvarets räkning. Nu har ingen något sådant ansvar!

Vi har även i övrigt i princip avskaffat den civila delen av totalförsvaret – och därmed fråntagit oss möjligheten att vid större katastrofer (t.ex. gigantiska skogsbränder) utnyttja även den militära organisationens avsevärda resurser.

Med andra ord har vi i hög grad avskaffat FÖRSVARET – även om vi nu i någon sorts desperation försöker bygga upp den militära delen igen (efter att tidigare har skrotat eller för billiga pengar sålt oerhörda mängder helt funktionsdugliga enheter). Men några tecken på återuppbyggnad av sådant som beredskapslager av mat, bränsle och mediciner ser man inte.

Vad jag inte i min vildaste fantasi kunde föreställa mig – det är att vi också skulle avskaffa IMMUNFÖRSVARET (eller åtminstone låtsas som om det inte fanns).

I dag befinner vi oss i en rejäl, närmast global, kris på grund av ett virus. Hur kan man försvara sig mot ett virus? Jo, man kan förstås försöka undvika det, så långt det är möjligt. Men i längden går det inte, när detta virus har spridits överallt i samhället.

Men det finns en sista försvarslinje, som nu helt lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten. Man kan därför få intrycket, att också detta försvar har avskaffats – precis som ÖEF lades ner 1986.

Lyckligtvis är det inte riktigt så illa. Jag tänker på ”hemvärnet” - vårt IMMUNFÖRSVAR – det vi från födseln har utrustats med för att kunna motstå ”anfall” av virus, bakterier och andra ”fiender”. Nu har vi sedan åtskilliga år underminerat detta försvar genom att följa myndigheternas rekommendationer om ”fettsnål” kost och äta ”nyckelhålsmärkt” mat eller enligt ”tallriksmodellen. Dessutom har vår mat efter hand blivit alltmer utarmad på viktiga ”mikronutrienter” som vitaminer, mineraler och aminosyror – och alltmer fylld av ”tomma kalorier” i form av olika sorters socker och stärkelse (kolhydrater).

Dessutom har konsumtionen av läkemedel ökat mycket på senare år – och de flesta ”mediciner” bidrar också till att störa vår metabolism (ämnesomsättning) på ett sätt som gör att immunförsvaret störs.

Dags att återupprätta immunförsvaret, och det är enklare än man tror. Genom att justera vår kost i riktning mot LCHF (mindre kolhydrater och mer naturligt, fett) är man redan en bit på väg. Om man sedan tar rejäla tillskott av C-vitamin, vitamin D3 och Omega 3, så är denna försvarslinje i betydligt bättre skick. Kan man sedan komplettera med viktiga mineraler som magnesium, selen, zink mm – så kan man snart ha ett immunförsvar på elitnivå.

Dessutom finns det ett ”hemligt vapen” i form av kolloidalt silver – som faktiskt klarar av de flesta av våra fiender (bakterier, virus, amöbor, svamp och encelliga parasiter). Men det är ett sådant hot mot den industri som tillverkar övriga ”vapen” att denna lyckats övertyga myndigheterna om att detta inte fungerar – eller t.o.m. är farligt.

Det är inte sant! Kolloidalt silver är absolut ofarligt – och oerhört effektivt. Till skillnad mot de flesta "vapen" i form av ”godkända läkemedel” resulterar det heller aldrig i några ”skadeskjutningar”. Det finns inga rapporterade skador av den typ av kolloidalt silver som säljs i dag – trots att det används av många tusen människor i Sverige (och några miljoner t.ex. i USA).

Något mer effektivt och ofarligt medel mot de flesta typer av infektioner torde inte finnas. Ändå händer det ofta, att läkare skäller ut de patienter som använt det – eller bara tänkt göra det.

Läkarna tycks som ”yrkessoldater” förakta ”hemvärnet” och känna sin position hotad. Därför undviker de också till varje pris att ta reda på något om denna produkt. Den kunskapen skulle ju kunna hota hela deras världsbild (föreställningen att ”godkända läkemedel” är det enda som kan hjälpa vid sjukdom).

Vi måste återupprätta förtroendet för ”hemvärnet” och se till att underhålla den försvarslinjen! I dag kan det vara helt avgörande för vår fysiska överlevnad!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?