18. mar, 2020

Bakterier och virus - skillnader

Vi människor är stängt taget vandrande kolonier av virus, bakterier, encelliga svampar och andra mikrober. Dessa är mångfalt fler än antalet kroppsegna celler. Det genetiska materialet i dem är också betydligt mer omfattande än vårt ”eget”. En ganska hisnande iakttagelse!

Det fantastiska är också, att vi i ”normalfallet” lever i symbios med alla dessa mikroskopiskt små ”varelser”. Och utan t.ex. våra tarmbakterier skulle vi inte kunna bryta ner och utvinna näring ur den mat vi äter. Dessa bakterier är helt enkelt livsviktiga. Detta gäller också andra bakterier.

Problem uppstår, när vi komprometterar systemet genom gifter, strålning eller otillräcklig näringstillförsel. En vanlig anledning i dag till att vår metabolism mer eller mindre havererar är för övrigt ”godkända läkemedel”. Men hela vårt samhälle är i dag ändå så genomsyrat av gifter (i luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter), att det i praktiken är helt omöjligt att helt undvika en viss grad av ”förgiftning” - vilket också avspeglar sig i sjukstatistiken..

Tyvärr bibringas man via media och stora ekonomiska intressen uppfattningen att bakterier (”baciller”) bara är av ondo, något man måste undvika och helst ta död på. Och ”antibiotika” är en enorm inkomstkälla för läkemedelsbolagen – samt en mycket vanlig orsak till störningar i matsmältningssystemet!

Här närmar vi oss också vad rubriken anger – skillnader mellan virus och bakterier. ”Anti-biotika” betyder ju egentligen ”mot liv”. Och antibiotika fungerar mot bakterier – som är levande organismer med en egen ämnesomsättning, vilka kan leva ”själva” - åtminstone viss tid.

Men virus har inget ”eget liv”. De måste utnyttja andra levande celler för sin energiförsörjning. Och något som är ”mot liv” kan därför inte påverka virus – som inte har ett eget liv.

Sammanfattningsvis:

En bakterie är en encellig organism med egen ämnesomsättning, vilken kan föröka sig genom delning och överleva utanför andra levande celler. Och den kan motverkas/dödas med hjälp av antibiotika (fast även med andra av skolmedicinen icke godkända metoder – som oftast saknar antibiotikans biverkningar).

Virus är en extremt liten mikroorganism, som inte har någon egen ämnesomsättning. Den måste fästa vid och tränga in i en levande cell för att kunna försöka sig och spridas.

Både bakterier och virus förorsakar infektioner, som ibland kan vara livshotande.

Det finns förstås ett otal varianter av både virus och bakterier – och en så vitt man förstår ”ny” form av virus är det ”Covid-19”, som nu sveper över jorden med förfärande hastighet – och ställer till det på mer än det rent medicinska området – i princip på ALLA mänskliga områden.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?