6. dec, 2019

Utred Livsmedelsverket!

Repris från SVARADOKTORN den 27 mars 2017 - tyvärr fortf. aktuell!

Under 2009 skämde SLV ut sig genom att hävda att naturligt mättat fett var hälsovådligt – och publicerade 72 studier som skulle visa detta. Av dessa var 70 helt irrelevanta, eller visade att mättat fett var nyttigt – vilket avslöjades av en grupp kompetenta och oberoende forskare.

Det senaste året har denna statliga myndighet fortsatt i samma anda. På sin hemsida förklarar man t.ex. ordrikt att kolloidalt silver är farligt och bl.a. kan åstadkomma resistens hos farliga bakterier.

I en vetenskaplig text från 2008 kan man läsa följande:

”Silver i medicintekniska produkter har en dokumenterad antimikrobiell effekt, vilket ger patienter med t.ex. svårläkta sår en i många fall snabbare sårläkning och därmed förbättrad livskvalitet.

Produkter innehållande silver har använts för behandling av brännskador och sårbehandlingar under många år. Till skillnad från antibiotika har silver multipla verkningsmekanismer, vilket gör det troligt att utvecklingen av resistens mot silver skulle kräva mutation i mer än en genetisk lokalisation. Vid kontrollerad användning av medicintekniska produkter med silver finns i dagsläget ingen känd dokumenterad resistensutveckling, när det gäller t.ex. moderna förbandsprodukter med silver”.

Man kan också påminna om följande: På Astrid Lindgrens barnsjukhus tar man hand om några av de allra svårast brännskadade barnen i vårt land. Där fick man tidigare ofta söva barnen vid omläggningarna, eftersom det var så extremt smärtsamt för barnen. Sedan man för några år sedan började använda silverförband har man inga sådana problem. Dessutom har den vid brännsår ofta kraftiga och missprydande ärrbildningen minskat dramatiskt. Och den genomsnittliga vårdtiden för dessa barn har nu minskat från elva till två dygn!

Genom användningen av silvret sparar sjukhuset också ca 40 000 kronor per patient!

Man kan också tillägga, att ”USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart” (NASA) använder kolloidalt silver för decinficering av ”rymdskeppen” vid sina bemannade rymdfärder. Är det någon som tror att NASA:s vetenskapsmän är okunniga klåpare, som skulle använda en produkt som var overksam eller hälsovådlig? Anmärkningsvärt är detta alltså precis vad vår statliga myndighet Livsmedelsverket påstår - att kolloidalt silver skulle vara både overksamt och farligt!

Senare har SLV också gått ut och varnat för att bl.a. aprikoskärnor kan vara livsfarliga (och ja, de är livsfarliga – för cancerceller!).

Nu kan jag berätta, att jag själv under närmare tre år VARJE DAG intagit ca ½ dl kolloidalt silver – och 10 bittra aprikoskärnor. Den enda ”biverkan” jag iakttagit är att min enligt läkarna obotliga cancer tycks ha försvunnit (skivepitelcancer med spridning till lymfan).

Till dem som ev. tycker det är stötande att raljera om ett så allvarligt ämne vill jag säga två saker: Dels är mitt påstående om den försvunna cancern sant – och dels trycker jag det är betydligt mer stötande, att en statlig myndighet ägnar sig åt att sprida gravt felaktiga myter, som allvarligt skadar folkhälsan! 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?