19. nov, 2019

Medicinhistoria - 1910 - 2019

År 1910 publicerade bröderna Flexner i USA en rapport – på uppdrag av bl.a. familjerna Rockefeller och Carnegie, som var stormrika men ville bli ännu rikare och behövde en ny marknad för sina petrokemiska produkter.

Efter att ”Flexnerrapporten” publicerats försvann snart alla ”naturliga” botemedel mot sjukdomar. Läkarutbildningarna kom snart att helt inriktas på kemiska behandlingsmetoder. Efter hand blev endast kirurgi och kemiska preparat tillåtna. Allt annat – med produkter från naturen som använts i hundratals år – blev förbjudet!

Olyckligtvis har denna strålande affärsidé (strålande för försäljarna, inte för konsumenterna) sedan gått segrande över hela Västvärlden. Den har delvis också trängt ut traditionell inhemsk medicin i länder som Kina och Indien, där det i tusentals år funnits enkla naturliga metoder att bota sjukdom.

Resultatet har blivit, att medicinsk behandling snart 120 år senare blivit en av de vanligaste dödsorsakerna (i vissa grupper den allra vanligaste). I kombination med ändrad kost och andra livsstilsfaktorer – som på liknande sätt styrs av ekonomiska intressen – har det allmänna hälsoläget för de stora befolkningsgrupperna drastiskt förändrats till det sämre. Detta trots att utbildningsnivå, liksom tekniska och ekonomiska förutsättningar generellt höjts, så att vi borde ha bättre möjligheter än någonsin att leva ett långt liv med god hälsa.

Men den kemiska läkemedelsindustrin har kommit att bli en av de mest lönsamma branscherna i världen – i klass med vapenindustrin – och företag i denna bransch är sedan länge investerares och riskkapitalisters favoritobjekt.

En påminnelse om detta kom i en liten notis i dagens DN (19 nov. 2019), där man kunde läsa följande:

”Läkemedelsföretaget Recipharm har lagt ett miljardbud på brittiska Consort Medical. Recipharms dotterbolag Recipharm Holdings Limited vill köpa Consort för 505 miljoner pund, motsvarande ca 6,3 miljarder kronor”.

Så kan en ovetenskaplig partsinlaga i USA 1910 påverka världen 2019. Och de gigantiska läkemedelsföretagen lever fortfarande gott på ”olyckan”. Rockefeller och Carnegie var skickliga ekonomer och administratörer – men deras moraliska kompass led av svårartad missvisning! Detta tycks gälla för deras efterföljare än i dag.

Tilläggas kan också, att alla som försöker återuppväcka gamla eller hitta nya botemedel utanför läkemedelsindustrin domäner effektivt bekämpas. Inget tillåts hota läkemedelsindustrins gigantiska inkomster. Och vi patienter är närmast en förbrukningsvara för industrin. Dess optimala situation är att hitta ”läkemedel”, som dämpar sjukdomssymtom och håller oss vid liv – med ett ständigt behov av deras produkter. Att hålla oss friska med sund mat och en sund livsstil är ett dödligt hot mot denna industri!

Tråkigt att inte fler genomskådat detta!

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?