10. sep, 2019

Det gigantiska bedrägeriet

Inom den medicinska världen är det så, att bara man nämner begrepp som ”cancer” eller ”vaccin”, så försvinner sans och förnuft och logiskt tänkande som morgondimma vid solens uppgång.

Därför är det närmast omöjligt att sakligt och vetenskapligt diskutera dessa företeelser, vilket har lett till att de flesta av oss är offer för myter, missuppfattningar och rent bedrägeri på det här området. Och gigantiska ekonomiska intressen stöder självklart alla missuppfattningar som bidrar till ökade intäkter för läkemedelsindustrin.

Annars skulle t.ex. inte cancer vara det oerhörda folkhälsoproblem det fortfarande är – med ett fruktansvärt mänskligt lidande och enorma samhällskostnader – som ganska enkelt skulle kunna minskas drastiskt. Detta förstås under förutsättning att just förnuft och logiskt tänkande kunde återta sin roll på denna lidandets arena.

Anmärkningsvärt är, när det gäller cancer, att nästan alla resurser satsas på diagnostisering, vård och behandling – samt forskning på genetiska orsaker. Det senare fullkomligt absurt, eftersom de gener vi föds med har varit desamma i tusentals år och strängt taget är den enda orsaksfaktor vi kan utesluta.

Att söka efter och försöka undanröja den egentliga orsaken till cancer tycks vara närmast förbjudet. Detta är särskilt anmärkningsvärt, eftersom man nästan kan säga, att ”cancerns gåta” löstes för närmare hundra år sedan, då den tyske professorn Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) påvisade cancercellernas avvikande metabolism och deras extrema behov av socker.

När Otto Warburg på 1920-talet visade detta, hade han ganska primitiva verktyg till sitt förfogande, men senare tiders forskare har i moderna studier visat att Warburg i princip hade alldeles rätt. En av dem är Thomas Seyfried, som i sin bok ”Cancer as a Metabolic Disease” (Cancer som en ämnesomsättningssjukdom) visar just att cancer är en metabol sjukdom – som alltså i avgörande grad beror på vår kost och livsstil. Dessutom har bl.a. den svenske läkaren Erik Enby på ett övertygande sätt visat mikrobernas betydelse – inte bara för cancer, utan även när det gäller andra s.k. kroniska sjukdomar.

Galenskaperna runt både cancer och vaccin tycks nu sammanfalla på ett ytterst märkligt och hälsovådligt sätt. Då tänker jag på den kampanj som drivs för att alla ungdomar skall ta det s.k. HPV-vaccinet – vilket sägs förebygga majoriteten av alla fall av livmoderhalscancer. Man börjar t.o.m. prata om tvångsvaccinering! Hur kan det vara möjligt? Vad är vetenskapen bakom detta?

Det finns mer än 100 olika typer av HPV-virus. Omkring 15 av dem sägs kunna förorsaka cellförändringar på livmoderhalsen – vilka KAN utvecklas till livmoderhalscancer.

Det vaccin man ger sägs skydda mot HPV 16 och 18, som man TROR är bakomliggande orsak till ca 70 % av all livmoderhalscancer.

Men vad är det egentligen man VET?

Jo, man tycks ha sett ett statistiskt samband mellan HPV-virus och livmoderhalscancer. Men vad jag vet finns det ingen tillgänglig forskning, som visar ett ORSAKSSAMBAND mellan detta virus och cancer. Vad man stöder sig på är en sorts ”observationsstudier”, som just kan påvisa ett statistiskt, men inte något kausalt samband. Och jag vet inte ens om någon egentlig studie har genomförts. Kanske har man bara tittat på statistiken och okritiskt dragit sina slutsatser. Det kan ju faktiskt vara en helt annan orsak – till både kondylom (könsvårtor) OCH livmoderhalscancer.

Vad man vet är, att kost och andra miljöaspekter (gifter, strålning mm) kan förorsaka cancer – av olika slag. Och man vet t.ex. att nästan alla cancerpatienter har brist på jod, selen, zink, magnesium, och ofta både C-vitamin och D-vitamin. Men att tillföra dessa ämnen för att motverka risken för cancer betraktas av den medicinska vetenskapen i allmänhet som ren vidskepelse. I stället satsar man på på ”mediciner” (som cellgifter) eller strålning – och när det gäller livmoderhalscancer alltså vaccin!

Åtminstone innan man börjar tvångsbehandling med HPT-vaccin skulle jag vilja se en vetenskaplig studie, som tydligt visar, att det här aktuella viruset FÖRORSAKAR cancer - och att vaccinet förhindrar sjukdomen!

Även om det medicinska etablissemanget gör allt för att bagatellisera eller förneka skadeverkningarna av det här aktuella vaccinet, så finns det faktiskt empiriska data som är ganska alarmerande. Så vaccinet är inget man bara kan ta ”för säkerhets skull” utan tanke på biverkningar. Och om man inte har säkra vetenskapliga bevis för att det förhindrar cancer, så framstår tvångsvaccinering minst sagt som tveksam (förutom att all tvångsmedicinering strider mot gällande lag och våra mänskliga rättigheter)! 

För övrigt använder både Barncancerfonden och Cancerfonden stora resurser för att på olika sätt vädja till vår givmildhet och få oss att skänka pengar till dessa organisationer, som till sin uppbyggnad påminner om vilka börsnoterade företag som helst (inkl. höga chefslöner). Man hävdar att man gör stora framsteg, och att det bara är pengar som saknas för att cancern skall ”utrotas”. Hur förklarar man i så fall, att cancerincidensen ständigt ökat, sedan Socialstyrelsen började föra cancerstatistik 1958 (ökningen är fortfarande ca 2 % per år).

Man har i Västvärlden satsat åtminstone 5000 miljarder på cancerforskning. Var har vi resultatet? Cancer har blivit en global mångmiljardindustri, som effektivt kväver alla alternativa lösningar och blivit en självgående maskin, som medvetet arbetar i en återvändsgränd – det genetiska spåret! Dags att ändra riktning!

Kommentarer

13.09.2019 07:12

A

Jag fick följa med på en avdelning för cancer på sjukhuset, vilket var snarlikt en skräckfilm. Faktum är att INGEN av de cancersjuka jag någonsin mött har blivit friska av vården. Inte en enda.

18.09.2019 21:14

Anna

En skräckfilm? Du måste ha panikångest. Alla som jag känner har tvärtom blivit botade från sin cancer. De flesta du har mött som har haft cancer märker du det inte på.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?