8. jul, 2019

C-vitamin – mot radioaktiv strålning och cancer

 Massiva doser av C-vitamin har dramatiska effekter mot cancer – och mot skador som förorsakas av radioaktiv strålning. Detta har varit känt av många forskare sedan länge, men eftersom C-vitamin är ett enkelt och billigt ämne som ingen kan ta patent på, så motverkas denna kunskap aktivt av den gigantiskt mäktiga läkemedelsindustrin – och av alla dem som på olika sätt är beroende av denna industri (forskare, läkare, politiker, sjukvårdsinstitutioner – och media).

Vid reaktorolyckan i Fukushima, Japan, efter jordbävningen den 11 mars 2011, exploderade reaktor 1 följande dag, och två dagar senare exploderade också reaktor 3. Resultatet blev bl.a. ett massivt utsläpp av radioaktivt cesium 137 (nästan 200 ggr större än efter atombomben i Hiroshima 1945). Fortfarande är ett område med radien 20 km från reaktorerna förbjudet område.

Dr Atsuo Yanagisawa förstod vilka katastrofala följder detta skulle få för den drabbade befolkningen och sökte desperat över hela världen efter möjliga metoder att förhindra dessa följder. Han visste, att de som utsätts för den strålning det här handlade om kommer att drabbas av DNA-förändringar, som dramatiskt ökar risken för olika former av cancer – som t.ex. leukemi. Han beräknade att omkring 225 000 nya cancerfall skulle bli följden av olyckan (numera tror man att detta kanske är en grov underskattning).

Någon information från regeringen om hur man skulle skydda sig mot strålningen tycks man inte ha fått. Dr Yanagisawa sökte desperat efter information. Den 20/3 fick han ett mail från den engelska vetenskapsmannen Steve Hickey. Denne refererade märkligt nog till en vetenskaplig studie från JAPAN (The National Defence Akademy of Japan), vilken hade publicerats ett år före Fukushima-katastofen. Där beskrivs hur ”Pretreatment with Ascorbic Acid Prevents Lethal Gastrointestinal Syndrome in Mice Receiving a Massive Amount of Radiation” (Förebyggande behandling med C-vitamin förhindrar dödliga skador på matsmältningssystemet hos möss, som fått kraftiga doser av strålning).

Vid försöken avled alla möss som utsattes för strålningen – och inte fått någon C-vitaminbehandling. Men av de möss som fått C-vitamin (150 mg per kg kroppsvikt) under tre dagar före strålningen överlevde 60 % i två veckor. Efter ytterligare tre veckor levde fortfarande 42 % - och därefter avled inga fler!

Forskarna drog slutsatsen: ”Vitamin C scavenges the generation of free radicals, DNA-damages can be prevented, and therefore gastrointestinal damage due to acute irradiation was prevented”.

(C-vitamin hindrar bildandet av fria radikaler, DNA-skador kan förhindras, och därför kan man förhindra akuta skador på mag- tarmkanalen, som förorsakas av strålning).

Man vet nu, att endast ca 20 % av ”strålskadorna” är resultat av den direkta strålningen. Resterande 80 % beror på att strålningen utsätter vattnet i vår kropp för en process som skapar ”reaktivt syre” (”fria radikaler”), som skadar våra gener och våra cellmembran. Det mesta av ”strålskadorna” förorsakas alltså av ”reaktivt syre”, men skadorna kan elimineras av antioxidanter som C-vitamin.

Det effektivaste sättet att motverka sådana skador av fria radikaler är att ta rejäla doser av ”Vitamin IV” (Kalciumaskorbat) intravenöst (via sprutor). Kalciumaskorbat dödar cancerceller med hjälp av väteperoxid – som lämnar andra celler oskadda.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?