4. jun, 2019

Medicinsk behandling vanligaste dödsorsaken?

Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna, godkända läkemedel skulle vara de vanligaste dödsorsakerna i vårt land – och hela Västvärlden – låter naturligtvis för de flesta helt obegripligt. Men tyvärr verkar det vara precis så!

Dr Bruce Lipton påstår i alla fall, att i USA gäller följande:

Den tredje vanligaste dödsorsaken är CANCER (553 251 fall ett av de senaste åren).

Den näst vanligaste dödsorsaken är HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM (699 697 fall)

Och den allra vanligaste dödsorsaken är ”IATROGENISK” sjukdom – ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783 936 fall). Mer är 300 000 av dessa är dödsfall som direkt beror på godkända och av läkare utskrivna läkemedel!

Dr Bruce förklarar också hur det kan vara så illa. Han utvecklar sina tankar här:

 Mitt försök att förenkla det han berättar följer här:

 Medicinsk vetenskap lever fortfarande kvar i Newtons uppfattning om den fysiska världen – och man har inte kunnat ta till sig och acceptera den ”kvantfysiska verkligheten” - trots att den nu i princip bekräftades redan 1925. Då kunde man visa, att allt strängt taget består av energi och inte någon sorts solid materia. Det handlar om frekvenser, vågor och ”fält” och inte enbart om materiella ”partiklar”.

Inom medicinen ser man däremot alltså fortfarande människan i huvudsak som en ”biologisk maskin”, sammansatt av en mängd materiella delar – som kan behandlas var och en för sig, utan hänsyn till det totala sammanhanget. Man kan därför säga att den medicinska vetenskapen är ”reduktionistisk”. Man tar med stor noggrannhet fram de enskilda delarna i kroppen och försöker ända ner på molekylnivå förstå och behandla varje liten enhet var för sig.

Den nya fysiken (som alltså än inte tycks omfattas av läkare och medicinska forskare) säger att man inte kan göra så, utan att man måste se helheten i varje system – som t.ex. människan.

Att man håller fast vid sin reduktionistiska uppfattning kan möjligen – liksom mycket annat i vår värld – bl.a. ha ekonomiska orsaker. Man vet ju vilken oerhörd ekonomisk makt de stora läkemedelsbolagen har, och att dessa i stor utsträckning styr och manipulerar den medicinska forskningen. Och dessa företag säljer inte energi – utan kemiska produkter. Därför har de ett genuint intresse av att den ”gamla fysikens” världsbild vidmakthålls. Det gynnar deras intressen – men är alltså en katastrof för deras kunder (patienterna)!

Dr Liptons inledande statistik åskådliggör tydligt detta. Och siffrorna från USA torde sannolikt se ut ungefär på samma sätt i vårt land. Läs gärna t.ex. här: http://www.svaradoktorn.se/427029039/6659377/posting/mediciner-d%C3%B6dar

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?