23. maj, 2019

CANCER-REKLAM

I Dagens Nyheter kommer då och då påkostade bilagor från cancerindustrin – förklädda till ”information” om nya tekniker och medel för att bota cancer. I söndags var det dags igen. Den skarpögde kunde längst upp på första sidan läsa, att hela publikationen var ”En annons från Radiumhemmets forskningsfonder”. Alltså i sin helhet en ANNONS – och ingen objektiv information!

Här framträder nu ett antal forskare och företrädare för olika forskningsprojekt – och FÖRETAG - i den särdeles lukrativa cancerbranschen.

Man kan konstatera, att knappt en enda rad i denna publikation handlar om att FÖREBYGGA cancer. Och det är ju självklart. Alla de forskare och företag som framträder här har ju sitt levebröd av sjukdomen cancer. Varför skulle man såga av den gren man sitter på!

Genomgående förklarar man med imponerande ordkaskader olika oerhört sofistikerade metoder för att förfina diagnostik, individualisera behandlingar eller hitta mer effektiva kombinationer av läkemedel. Bitvis går forskningen ut på att se vilka patienter som kan ha nytta av en behandling – för att undvika dyra och plågsamma insatser hos patienter som inte har någon nytta av den. Jaha, och vad gör man med dem som inte kan behandlas? Gissningsvis inskrivning i palliativt team, med smärtlindring i väntan på den oundvikliga döden!

Hela tiden undviker man sorgfälligt också det faktum att cancer formligen har exploderat det senaste århundradet – ungefär i samma takt som vår kost, den allmänna förgiftningen av vår miljö och den industrialiserade världens livsstil förändrats. Detta utesluter självklart våra gener som initial orsak till cancer – eftersom vårt genom i princip varit detsamma i åtskilliga tusen år. Ändå ligger tonvikten på cancerforskningen i mycket hög grad på just genetiska lösningar.

Varje tänkande människa borde inse, att den första metoden att undvika lidande och död i cancer måste vara att FÖREBYGGA sjukdomen! Och hur gör man det? Jo självklart genom att ändra vår kost och vår livsstil, och genom att så långt möjligt undvika alla gifter (och skadlig strålning). Strålningen är nu närmast omöjlig att undvika – och kommer definitivt att bli det efter införandet av 5 G. Gifterna är i dag också närmast omöjliga att undvika, eftersom de finns i nästan all mat vi köper, och då får man i stället försöka med ”avgiftning”. Där har vi hjälp av våra naturliga avgiftningssystem (lever, njurar, hud, lungor), men det tycks också vara så, att vissa vitaminer, mineraler och vegetabiliska produkter har en förmåga att bidra genom att binda till sig både tungmetaller och andra toxiska ämnen och få ut dem ur kroppen via vårt naturliga ”avloppssystem”.

Sammanfattningsvis: Vi kan genom att se till att få i oss nödvändiga vitaminer, mineraler och aminosyror – samt att undvika ”gifter” - dramatiskt minska risken för cancer. Dessutom har också sedan många år funnits naturliga, ”icke farmakologiska” metoder att bota redan uppkommen cancer. Problemet är bara att inget läkemedelsföretag kan ta patent och tjäna pengar på sådana metoder. Därför stöder de självklart inte heller någon forskning på detta område. Läs gärna också här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

Den aktuella DN-bilagan var en utmärkt illustration till hur ”vetenskapen” förhåller sig till sjukdomen cancer.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?