12. maj, 2019

Diagnostisering - men inte förebyggande och bot

I Dagens Nyheter har det en tid varit mycket skriverier om prostatacancer på sistone – och inte utan anledning. Omkring 7 män dör VARJE DAG av prostatacancer. Att män hinner dö av denna sjukdom, innan de kommer fram i operationskön är ett utmärkt exempel på ofullkomligheten i dagens Vårdsverige (för att uttrycka sig milt). Och omorganisationen av Nya Karolinska Sjukhuset är förstås närmast det optimala uttrycket för mänskligt vansinne på vårdområdet!

Fredagen den 10 maj i år (2019) hade DN en helsida om just detta med prostatacancer, där journalisterna Hans Arbman och Amina Manzoor behandlar ämnet – med sedvanligt ointresse för de verkliga problemen i sammanhanget.

Man diskuterar bl.a. för- och nackdelar med screening för att tidigt hitta prostatacancer – d.v.s. metoden att undersöka samtliga män (i en viss åldersgrupp) på samma sätt som man via mammografi undersöker kvinnor för att tidigt hitta bröstcancer. Detta skulle för männens del innebära att man hittade vissa prostatacancerfall tidigare än om man väntar på tydliga symtom. Men det skulle också innebära, att ca 3,5 % av de undersökta får en ”falsk” cancerdiagnos och behandlas i onödan. Många av dessa skulle av de medicinska ingreppen drabbas av livslång impotens och/eller urinläckage (och i det senare fallet tvingas bära blöja resten av livet).

Dessa överväganden har gjort att Socialstyrelsen hittills sagt nej till allmän screening - vilket det då förstås finns olika uppfattningar om.

Men mycket anmärkningsvärt är, att man i debatten så ensidigt ägnar sig åt just diagnostisering – och mycket litet åt detta att förebygga sjukdomen. Och när det gäller behandling, så tycks man se kirurgi, cellgifter, strålning och hormonbehandling som de enda möjligheterna!

Med hänsyn till att det är MYCKET ENKELT att dramatiskt minska riskerna för prostatacancer (liksom andra cancerformer), så måste detta förhållande betraktas som en medicinsk SKANDAL – som innebär mycket onödigt mänskligt lidande, och oerhört stora kostnader för sjukvården. Att man sedan inte ens berör detta att det dessutom faktiskt tycks gå att BOTA även utvecklad prostatacancer med enkla metoder är nästa skandal.

Den tyske professorn Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade redan på 1920-talet, att cancer generellt är en metabol sjukdom (d.v.s. relaterad till vår ämnesomsättning – och vad vi äter och dricker).

Prostatacancer är här inte något undantag, utan beror också i hög grad på kost och livsstil. Detta har bl.a. på senare tid visats av den svenske läkaren och forskaren på området – Jan Hammarsten. Han har vetenskapligt demonstrerat, att det ”metabola syndromet” (där bl.a. fetma och diabetes ingår) är starkt förknippat med prostataförstoring (både godartad förstoring och förstoring p.g.a. cancer).

Att leva och äta så att man undviker övervikt och diabetes innebär i sig alltså att man kraftigt minskar risken för prostatacancer (och annan cancer). Men professor Warburgs upptäckt på 1920-talet och Jan Hammarstens upptäckter på senare tid tycks inte intressera dagens läkare det minsta. De fortsätter att tala om för oss att cancer drabbar slumpmässigt, att det är ett ”genetiskt lotteri” - och att det inte spelar någon roll vad vi äter! Fullkomligt häpnadsväckande!

Jag har själv på nära håll sett hur män med dramatiskt förhöjda PSA-värden fått ner dessa till nära noll – bara genom att ändra sin kost till närmast sockerfri sådan – och med tillägg av ett antal viktiga mineraler och vitaminer. Samtidigt ser jag också hela tiden män få sin livskvalitet radikalt försämrad – och sina liv förkortade – genom skolmedicinens brutala metoder (kirurgi, strålning och/eller cellgifter).

För att få tips om hur man enkelt minskar risken för prostatacancer kan man t.ex. söka efter råd från kände näringsmedicinaren Peter Wilhelmsson (han har bl.a. skrivit boken ”Näringsmedicinska Uppslagsboken”).

Ett enkelt sätt att hitta en diet som minskar risken för cancer är också att gå in på min hemsida (vilket är helt gratis) och t.ex. kolla denna länk: http://www.svaradoktorn.se/441550183

Den diet jag beskriver där har också botat mig från den cancer läkarna förklarade var obotlig (utan ett omfattande kirurgiskt ingrepp). Eftersom jag inte är läkare får jag förstås inte ge några medicinska råd, och den som vill pröva min diet gör det förstås ”på egen risk”. Däremot kan jag intyga att metoden fungerade för mig – och ett antal andra.

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?