13. mar, 2019

Sömn – ett historiskt missförstånd

Sömn är ett ständigt aktuellt ämne, och för litet sömn är sannolikt en av de viktigaste anledningarna till det försämrade hälsotillståndet i dag - kanske framför allt bland barn och ungdomar. Sömnbrist har också bekräftats vara en riskfaktor för bl.a. Alzheimers sjukdom.

Men den ”allmänna uppfattningen” tycks – när det gäller sömn, liksom ofta på andra områden – vara ovetenskaplig och baserad på bristande historisk kunskap. Missförstånden bibehålls och cementeras ofta av stora ekonomiska intressen.

Dagens inställning att en hel natts oavbruten sömn är idealet och något man bör eftersträva är sannolikt felaktig. Faktum är att man tidigare talade om ”första och andra sömnen” och tog det som en självklarhet att man hade en vaken period däremellan. Det var först när industrialiseringen och artificiellt ljus (fotogenlampor och sedan elektriskt ljus) gjorde det möjligt att ”reglera ljuset” som vanorna förändrades.

Urbaniseringen, koncentrationen av befolkningen i städer och större samhällen, hade sannolikt också sin betydelse. För den tidigare dominerande befolkningsgruppen som levde på landet och försörjde sig på jordbruk var det förstås mer naturligt att stiga upp när det ljusnade och lägga sig, när det blev mörkt – vilket självklart också innebar längre arbetsdagar under sommaren, när arbetsinsatserna inom jordbruket av naturliga skäl tog mest tid.

Inom industrin gällde det på ett annat sätt att utnyttja tiden effektivt, så att de betalda arbetarna kunde producera lika långa arbetspass hela året. Men under medeltiden och ganska långt fram var det alltså helt naturligt att man sov några timmar, var vaken och aktiv ett par timmar, och sedan sov några timmar före dagens arbete. Det ansågs att barn som ”tillverkats” under den vakna tiden mellan första och andra sömnen skulle bli friskare än andra – vilket kan ge en antydan om vad man ofta använde den vakna tiden på natten till.

Den lärdom vi kan dra av detta är möjligen, att vi inte behöver bli så stressade att vi omedelbart börjar famla efter sömntabletter, om vi vaknar på natten efter några timmars sömn. Just den stressen kan innebära svårigheter att somna om (och kemiska preparat tenderar att störa den livsviktiga ”djupsömnen”). Kanske är det bättre att läsa några sidor i en bok – om man inte har tillfälle till ovan nämnda, mer fysiska aktiviteter. Dock är sannolikt bläddrande på olika sidor i en smartphone eller dator av flera anledningar en mycket dålig metod att förbereda sig för ”andra sömnen”.

Möjligen kan någon tro, att detta är någon sorts skämt – men det är faktiskt allvar och historiskt korrekt. Precis lika korrekt som att det sedan hundra år och mer funnits enkla naturliga medel att förebygga och bota cancer. Men i båda fallen handlar det om astronomiska inkomster för läkemedelsindustrin. Om människor kan bli cancerfria utan läkemedelsindustrins dyra produkter och få tillräcklig sömn utan industrins ”piller” så innebär det stora inkomstbortfall för nämnda industri – som t.ex. av läkaren och forskaren Peter Götzsche alldeles korrekt beskrivit som ”organiserad brottslighet”.

Den som tvekar om just detta med sömnen kan t.ex. ta del av följande länk:

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?