11. mar, 2019

Medicinens blinda fläck

I dagens upplaga av DN (11 mars 2019) får man ytterligare en påminnelse om den medicinska vetenskapens ”blinda fläck”. Man satsar massor av miljoner på oerhört sofistikerade forskningsupplägg, där man numera är nere på molekylnivå. Men man tycks negligera det allra mest uppenbara, när det gäller hälsan – vår kost!

Nu har läkaren och forskaren Emma von Wowern fått ett stipendium för att forska på fenomenet att kvinnor ibland får förhöjt blodtryck under graviditeten – och de allvarliga problem som man tror hänger ihop med detta, som t.ex. preeklampsi. Vi gratulerar henne till stipendiet!

I vissa ”primitiva” kulturer har man alltid, när någon blivit gravid – eller t.o.m. när en graviditet planeras – i gruppen sett till att den blivande modern (ibland även fadern) fått en särskilt näringsriktig och nyttig kost. Man har insett, att tillblivelsen av en ny människa kräver goda, tillräckliga och giftfria byggstenar för ”nybygget”.

Men i ett så utvecklat och avancerat samhälle som vårt, så tycks man i stället förlita sig på att om man äter ”som vanligt”, en varierad kost (kanske enligt ”tallriksmodellen), så blir det bra. Det blir det verkligen inte alltid! Statistiken över för tidigt födda, missfall, dödfödda och mödrar som drabbas av preeklampsi (”havandeskapsförgiftning”) har i Sverige under lång tid legat på ungefär samma nivå – trots den medicinska ”utvecklingen”! Vart sjätte graviditet slutar än i dag med missfall – och varje år dör 400 barn i mammans mage!

Vid analyser t.ex. i Socialstyrelsens regi, så tittar man på en mängd tänkbara faktorer – medicinska, genetiska och socioekonomiska. Men så vitt man förstår aldrig någonsin på kosten! Övervikt är en känd riskfaktor – men en kost som normaliserar vikten (t.ex. LCHF) nämns aldrig!

Och om komplikationer uppstår, så är förstahandsalternativet alltid ”mediciner”. Kost, mineraler och vitaminer räknar man mest som vidskepelse. ”Det finns ingen evidens” för att det fungerar påstår man. Det finns det visst! Lika väl som det finns evidens för en mängd skadliga biverkningar av ”mediciner”.

Enkla tillskott som jod, magnesium och D-vitamin och gurkmeja under graviditeten skulle dramatiskt minska riskerna för komplikationer – liksom förstås en kolhydratreducerad kost med mer naturligt fett. Men sådana banala saker får läkarna tydligen inte lära sig – och den typen av naturliga produkter inbringar inte läkemedelsföretagen några vinster.

Jag vill sedan gärna referera till det jag skrev på hemsidan i juli 2017:

I dagens DN (170707) får man veta, att två kvinnor med för tidigt födda barn - och åtminstone en av dem med havandeskapsförgiftning – inte kunde ges vård i Sverige, utan fick flygas till Åbo i Finland.

Jag är inte läkare, men jag tillåter mig ändå följande reflektioner: 

 Artikeln i Dagens Nyheter ger oss anledning fundera litet omkring läkarnas okunnighet generellt om kostens betydelse för hälsan. Man vet, att många sjukdomar i avgörande grad påverkas av vår kost (diabetes, fetma och cancer – för att nämna några av de mest uppenbara). Men läkarna och Livsmedelsverket fortsätter att upprepa som ett mantra, att man skall äta ”varierat”, helst enligt ”tallriksmodellen” och undvika naturligt mättat fett - så håller man sig frisk.

Detta har fått katastrofala verkningar för folkhälsan! Sjuklighet som huvudsakligen beror på fettsnål (och kolhydratrik) kost – och fel proportioner mellan fettsyrorna Omega-3 och Omega-6 - har formligen exploderat under de senaste decennierna.

Därtill kommer problemet med omedvetenheten om betydelsen av vissa ”mikronutrienter” (mineraler, spårämnen och vitaminer). Nästan alla i Sverige tycks t.ex. ha brist på D-vitamin, magnesium, jod, selen (för att bara nämna några av de viktigaste).

Även mindre vanliga medicinska tillstånd som nu aktuella ”havandeskapsförgiftning” (graviditetspsykos eller preeklampsi) tycks ha samma grundläggande orsak – brist på fett och för mycket Omega-6 i förhållande till Omega-3.

Men skolmedicinen fortsätter att hävda, att anledningen är ”okänd” och att i princip den enda behandlingen består i att föda det väntade barnet! Senare tids forskning har dock visat, att en så enkel åtgärd som rejäla tillskott av Omega-3 och D-vitamin under graviditeten i hög grad reducerar risken för prematur födsel, risken för graviditetspsykos hos mamman och risken för störningar i utvecklingen hos barnet.

Den allra senaste forskningen visar nu också, att E-vitamin kan ha samma avgörande betydelse för en lyckad graviditet. Men kunskapen om detta tycks vara närmast okänd hos dem som ansvarar för vården av gravida kvinnor och prematura barn. Och vad jag vet tycks förebyggande åtgärder under graviditet i dag huvudsakligen innebära tillskott av folsyra (som under de första tolv veckorna antas förebygga ryggmärgsbråck hos barnet). Och om man tittar på Livsmedelsverkets rekommendationer blir man förskräckt.

På sin hemsida skriver man att gravida kvinnor bör äta:

500 g frukt och grönt varje dag

Fisk 2-3 ggr/vecka (man påstår att gravida kan äta ”all odlad fisk” – och är tydligen ovetande om att mycket av t.ex. odlad lax är rena giftbomberna).

Vidare rekommenderar man

”lättmjölk, naturell lättfil eller naturell lättyoghurt, ca 5 dl/dag

”Nyckelhålsmärkt matfett på smörgåsen och olja eller flytande matfett till matlagning, gärna med rapsolja…”

Kött, kyckling, ägg, bönor, linser eller ärtor varje dag

Potatis, bröd, ris, pasta, bulgur eller liknande varje dag, i första hand fullkornsalternativ…

Fettskräcken har tydligen fortfarande sitt grepp om Livsmedelsverkets kostexperter, och man rekommenderar kolhydratrika livsmedel som ”potatis, ris, pasta, bulgur eller liknande VARJE DAG”!

Faktum är, att behovet av fett för skapandet av fostrets hjärna är så stort, att om modern inte får tillräckligt av det med födan, så tas det från hennes egen hjärna – som ibland kan minska med upp till 3 % i volym under graviditeten!

Sorgligt! Inte att undra på, att frekvensen för tidigt födda och graviditetspsykos fortfarande tycks ligga på ungefär samma nivå i dag som för många är sedan (i Västvärlden ca 3 – 4 % av alla graviditeter). 

Ett faktum som mödrarna inte tycks informeras mycket om är också risken för framtida högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar (8 ggr högre risk) och diabetes typ 2. All anledning alltså att se till att dessa mammor får en kost med korrekt avvägning av fettsyrorna Omega-6 och Omega-3 (d.v.s. i praktiken rejäla tillskott av Omega-3), samt tillskott av D-vitamin – helst också tillskott av gurkmeja, ingefära och kokosolja.

Sammanfattningsvis kan man nog säga, att okunskapen om betydelsen av fördelningen av fettsyrorna Omega-6 och Omega-3 är en nästan lika stor och tragisk skandal som den sedan många år pågående misshandeln av fullt friska människor med olika kolesterolsänkande statinpreparat mot höga kolesterolvärden.

Läs gärna också denna artikel i Läkartidningen: http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/15751/LKT1051s3288_3292.pdf

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?