9. mar, 2019

Är läkemedel vanligaste dödsorsaken?

I Dagens Nyheters bilaga ”DN-Tema”, den 17 november 2017, kunde man läsa en artikel som skrivits av Karin Söderberg, direktör för kvalitet och farmaci på Kronans Apotek. Där framgick bl.a. att mindre än hälften av alla läkemedel används på rätt sätt, och att 3000 människor årligen i Sverige dör av felaktigt använda läkemedel. Det är t.ex. tio gånger fler än de som dör i trafiken under ett år. Om man därtill lägger alla som dör av korrekt använda läkemedel, på grund av deras biverkningar, så hamnar man på hisnande tal.

Varje år får apoteken tillbaka ca 1500 ton oanvända mediciner – som kostat oss skattebetalare miljarder! Man kan dessutom anta, att andelen mediciner som spolas ner i toaletter eller slängs i soporna är högst betydande. I värsta fall kan den mängden vara lika stor, eller större än den som den apoteken får tillbaka…

Det här är förstås inte bara ett enormt resursslöseri, utan innebär också en allvarlig miljöförstörelse. Vissa mediciner har t.ex. också hormonstörande inverkan och kan skada både människor och djur, när de kommer ut i det biologiska kretsloppet. Och alla mediciner är ju potenta kemikalier, som påverkar människans fysiska och/eller psykiska hälsa. Det är självklart anledningen till att de används! Att få dessa kemikalier okontrollerat spridda i naturen är förstås förenat med högst avsevärda hälsorisker på sikt.

Kemikalieinspektionen uttrycker sig på följande sätt:

De företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa och miljön. Det finns regler som talar om att företagen ska ha kunskap och bedöma hur farliga deras produkter är, och att de ska arbeta för att ta bort farliga ämnen och minska riskerna

Vilket ansvar tar de stora läkemedelsbolagen för sina produkter? De tycks lägga all energi på att sälja så mycket som möjligt – ofta med grovt förfalskade uppgifter om medicinernas effekt och säkerhet - men sedan upphör nog deras intresse!

Sammanfattningsvis:

Mindre än hälften av våra läkemedel används på rätt sätt

3000 svenskar dör varje år av felaktigt använda läkemedel

Tusentals svenska dör av korrekt använda läkemedel

1500 ton oanvända läkemedel återlämnas till apoteken

En okänd mängd slängs i soporna eller spolas ner i toaletter, med oöverskådliga effekter på miljön

Kemikalieinspektionen säger att ”De företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön”

Kan någon påstå, att inte mediciner är ”kemiska produkter”?

Vem tar ansvaret för våra mediciner?

För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av dem (ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat). Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan 100 % säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt. Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Man brukar anta, att vart tredje dödsfall i Sverige förorsakas av läkemedel. Sanno­likt är det en underskattning, eftersom dödsorsaken ofta anges vara den sjukdom man fått medicinen mot – även om den rent konkret beror just på medicinen (eller kombinationen av mediciner).

Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet! Landstingspolitikerna borde ha trillat av sina stolar av förfäran! Man tycks betala många miljarder varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor sjuka!

Om resultatet är korrekt (och det har, vad jag vet, än ingen försökt motbevisa), så skulle man kunna misstänka, att mediciner faktiskt också är den vanligaste döds­orsaken i vårt land – åtminstone bland äldre.

Jag antar nämligen att ingen vill hävda, att Skåne i någon avgörande grad skulle avvika från landet i övrigt – även om lokala geografiska avvikelser förstås kan finnas (beroende på läkartäthet, närhet till sjukhus mm).

Det här betyder alltså, att MEDICINER (korrekt utskrivna av läkare) sannolikt är den i särklass viktigaste anledningen till sjukdom hos äldre – och möjligen den allra vanligaste dödsorsaken.

Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men ingen tycks ha reagerat på detta! Jag har inte sett några löpsedlar om den här undersökningen – och inte hört något på Rapport, Aktuell, Uppdrag Granskning eller i något anat av SVT:s eller SR:s program! Det har varit DÖDSTYST!"

Har någon påstått att detta bara är en påhittad historia? Nej!

Har någon försökt visa att rapporten är helt felaktig? Nej!

Har någon försökt visa, att skåningar i någon medicinsk mening är annorlunda än andra svenskar? Nej!

Återstår alltså alternativet: Man tycker hela historien är ointressant och inte förtjänar någon uppmärksamhet!

Inom vägtrafiken säger man sig ha en ”nollvision” för antalet döda (vilket självklart är en vällovlig inställning, om än fullständig utopisk). Det är där inte helt enkelt att identifiera de enskilda orsakerna till dödsfallen, men man anstränger sig verkligen för att minska trafikdöden.

På det medicinska området kan man med stor säkerhet identifiera en av de absolut vanligaste dödsorsakerna hos den svenska befolkningen – troligen den allra vanligaste. Och möjligheterna att i hög grad nedbringa dödstalet borde vara betydande. Detta skulle inte heller kosta massor av pengar, utan sannolikt i stället spara miljarder av våra skattepengar!

Varför tycks intresset vara obefintligt hos media, politiker, journalister, allmänheten?

 

 

Senaste kommentaren

14.07 | 05:50

Hej! Man försöker skrämma oss från att äta bittra aprikoskärnor. Jag och min fru har ätit ca 10 st varje dag i fem år nu - utan några problem!

12.07 | 11:22

Hej! Jag sökte efter aprikoskärnor för att prova äta men då såg jag en varning om dem .. är det så att man inte kan äta vissa kärnor eller?
https://mittkok.expressen.se/artikel/livsmedelsverkets-varni

27.04 | 11:27

Statiner sänker kolesterolet och fungerar som plackhämmare, enligt min läkare. Jag har tagit bort statiner just nu, men finns något alternativ till att hålla placket på plats?

27.04 | 09:01

Var just hos en doktor som sa att bröstcancer inte påverkas av kosten överhuvudtaget möjligtvis vissa andra cancerformer kan kosten har en viss påverkan. Va, hör dom inte hur dom låter?